Novinky & Publikace
24.05.2017
Rizika zemí a ekonomické studie

7. ročník Country Risk Conference 2017

7. ročník Country Risk Conference 2017

Již 7. rokem pořádá společnost COFACE v České republice Country Risk Conference 2017. Akce se uskuteční v Hotelu Jalta, Václavské náměstí 818/45, Praha 1 dne 24. května 2017.

 

Koncept Country Risk konferencí organizuje každoročně COFACE v jednotlivých zemích a v České republice bude pořádat tuto prestižní akci již posedmé.

 

Účastníky konference jsou regionální představitelé skupiny COFACE, top management a vlastníci významných společností a přední odborníci na prezentovaná témata. Toto významné setkání neustále narůstá a drží si svou prestiž.
Nosné téma přednášek pro letošní rok zní: „Stojí Evropa na rozcestí, nebo jej už minula?“. Konferenčním odpolednem účastníky provede moderátorka Marcela Augustová.

 

 

Místo konání: 24. května 2017 od 12:15 v Hotelu Jalta, Václavské náměstí 818/45, Praha 1.

 

 

Obsah konference:

 

Úvodní slovo a zahájení konference

Pavel Schweiner, Country Manager COFACE Czech

Katarzyna Kompowska, Regionální výkonná ředitelka COFACE CEE

 

Coface přehled rizik ve vyspělých zemích a na rozvíjejících se trzích. Prognózy vývoje ekonomiky České republiky.

Grzegorz Sielewicz, Hlavní ekonom COFACE CEE

Vladimír Dlouhý, Prezident Hospodářské komory České republiky

 

Střední a východní Evropa: bezpečnost investic v rozvíjejícím se světě

Lukáš Kovanda, Hlavní ekonom společnosti CYRRUS

Grzegorz Sielewicz, Hlavní ekonom COFACE CEE

 

GDPR – Revoluce v ochraně osobních údajů

Ivan Langer, Partner, Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer

Eduard Pavlar, Manager oddělení Řízení rizik, PwC ČR

Václav Petrželka, Regional account manager Czech Republic & Slovakia, Trend Micro

 

Bude Evropa schopna znovu definovat sama sebe (jak se mění globální geopolitická rovnováha)

Lukáš Kovanda, Hlavní ekonom společnosti CYRRUS

Prof. Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

 

 

Pokud máte zájem se této významné konference zúčastnit, prosím kontaktujte nás na e-mailu: Eva.Chyleova@coface.com

 

 

 

Představení řečníků:

 

Katarzyna Kompowska
Katarzyna Kompowska

Narozena 19. 7. 1963 ve Varšavě
Vdaná, 2 děti

Promovala na prestižní Ekonomické škole ve Varšavě a účastnila se výměnného studijního pobytu na Univerzitě v Rouen ve Francii.

Paní Kompowská nastoupila do společnosti Coface, Polsko před 22 lety. Jako generální ředitelka se ujala aktivní role vybudování obchodní linie kreditních informací a vymáhání pohledávek. Coface Polsko uvedlo na trh v roce 2003, kromě Creditmanagement services, úvěrové pojištění. Vzhledem k značnému obchodnímu úsilí se paní Kompowské povedlo za posledních několik let vybudovat tuto obchodní linii. Dalším významným mezníkem bylo vybudování linie factoringu v roce 2006, která je nyní jedním z předních poskytovatelů faktoringu v Polsku.

V roce 2009 se paní Kompowská stala členkou představenstva Coface Central Europe Holding a v roce 2012 předsedkyní dozorčí rady.

V roce 2012 byla jmenována regionální výkonnou ředitelkou Coface pro region střední Evropy se sídlem ve Vídni, kde nyní může uplatnit své rozsáhlé znalosti a regionální zkušenosti pro další rozvoj zemí střední Evropy. Od té doby se stala také členkou výkonného výboru skupiny Coface.

Paní Kompowská vystupuje jako odborník v roli přednášejícího v oblasti řízení úvěrových rizik na národních i zahraničních konferencích na téma úvěrového pojištění a správy pohledávek. Je autorkou řady článků a prací v této oblasti.

 

Grzegorz Sielewicz
Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz ve společnosti Coface pracuje jako ekonom pro region střední a východní Evropy. Působí v rámci výzkumné skupiny ekonomického oddělení zaměřeného na makro a mikro analýzy v regionu poskytujícím podporu při posuzování rizik společností. Připravuje místní studie (Panorama), která obsahují především hlavní ekonomická témata a analýzy.

Grzegorz Sielewicz před nástupem do společnosti Coface působil na Ministerstvu financí v Polsku jako vedoucí specialista odpovědný za vydávání zahraničních dluhopisů ze státní pokladny, prováděl analýzu ekonomické situace a kapitálového trhu a také připravoval pravidelné aktualizace údajů týkající se tržního dluhu. Zkušenosti získal také ve společnostech UniCredit’s Brokerage House a Deutsche Bank.

Grzegorz Sielewicz vystudoval ekonomickou školu ve Varšavě a je absolventem University Purdue v Indianě, USA, se zaměřením na programové řízení.

 

 

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., působí jako hlavní ekonom společnosti CYRRUS. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a je členem správní rady Institutu ekonomického vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Petrželka
Václav Petrželka

Václav Petrželka pracuje ve společnosti Trend Micro na pozici Regional Account Manager a je zodpovědný za obchodní aktivity v rámci České a Slovenské republiky.

V IT prostředí se pohybuje od roku 2000, kdy začínal své působení ve společnosti Radiomobil (Paegas), později T-Mobile. Posledních osm let pracoval v distribučních společnostech a byl zodpovědný za rozvoj obchodních aktivit výrobců z oblasti Unified Communications a později i za oblast Networking a Security.

 

 

 

 

 

 

Eduard Pavlar
Eduard Pavlar

Eduard Pavlar je odborníkem PwC ČR na oblasti GDPR. Zastřešuje také oblasti Data Leakage, infrastrukturní bezpečnost a bezpečnostní audity. Má dlouholeté zkušenosti s problematikou kybernetických entit a autentizačních a autorizačních metod. Od roku 2001 se aktivně zabývá informační a technologickou bezpečností, návrhy transakčních systémů a jejich zabezpečení, PKI infrastruktur a systémy pro dlouhodobou archivaci.

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Dlouhý
Vladimír Dlouhý

V letech 1989-92 byl ministrem hospodářství ČSFR. Od roku 1992 do roku 1997 působil jako ministr průmyslu a obchodu ČR. Od září 1997 pracuje jako mezinárodní poradce investiční banky Goldman Sachs, s krátkou přestávkou v roce 2012, kdy kandidoval na prezidenta České republiky. Od roku 2000 externě vyučuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 2006-2008 byl členem nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR (Pačesova komise), v letech 2009 – 2013 Národní ekonomické rady vlády (NERV). V letech 2010-2012 byl členem Evropské poradenské skupiny výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu.

 

 

 

 

 

Ivan Langer
Ivan Langer

Narozen roku 1967. V roce 1993 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

V období 1996 - 2010 byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, členem Výboru pro obranu a bezpečnost a členem Komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Jako předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky se věnoval problematice mediálního práva.

V letech 2006 - 2009 byl ministrem vnitra ČR (v letech 2006 - 2007 současně i ministrem informatiky ČR). V rámci svého působení ve vládě jako ministr vnitra realizoval rozsáhlé projekty v oblasti vnitřní bezpečnosti, veřejné správy a e-governmentu: Reforma Policie ČR, projekt eGON - komplexní projekt elektronizace veřejné správy (Czech Point, ISDS - datové schránky, ZRVS - základní registry).

Od května 2012 je advokátem. Zaměřuje se na oblast medicinského práva, trestního práva, práva informačních technologií a compliance programů. Jazykové znalosti: čeština, angličtina.

 

 

Eva Kislingerová
Eva Kislingerová

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
*2. června 1950 v Praze

Profesorka ekonomie, vysokoškolská pedagožka a politička.

Na katedru podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické nastoupila v roce 1991 jako odborná asistentka. V roce 1994 byla jmenována docentkou a v roce 2002 profesorkou v oboru podniková ekonomika a management. Na základě výsledků výběrového řízení v letech 2003 a 2014 působila jako vedoucí katedry podnikové ekonomiky.

Od podzimu 2014 dosud působí jako zastupitelka hlavního města Prahy a náměstkyně pražské primátorky pro oblast rozpočtu a financí. Je členkou Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP.

Těžištěm jejího odborného zájmu jsou především podniková ekonomika, manažerské finance, oceňování podniku, rozbory výkonnosti firem a aktuálně insolvence. Na Fakultě podnikohospodářské byla garantkou několika předmětů a vedlejší specializace Finanční manažer, která má od zahájení výuky v roce 2002 již více než 700 úspěšných absolventů. Vedla 30 bakalářských, 197 diplomových a 17 doktorských disertačních prací. Aktuálně vede 11 diplomových a 3 doktorské disertační práce.

Významná je její vědecko-výzkumná práce. Vedla několik výzkumných projektů MŠMT, TA ČR, NAKI, GA ČR. V pozici hlavní řešitelky působila u projektu Technologické agentury České republiky „Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin“, řešeného mezinárodním vědeckým týmem pod hlavičkou Vysoké školy ekonomické v Praze.

V současné době má přes 400 publikačních záznamů. V odborných časopisech publikovala téměř 200 článků.

Je členkou oborových rad doktorského studia a vědeckých rad na několika veřejných vysokých školách. Expertně spolupracuje s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.

Profesorka Eva Kislingerová patří k předním odborníkům v České republice na oceňování podniků a finanční management.

 

 

Footer

Kontakt


Eva CHYLEOVA

Marketing specialist
Nám. I.P. Pavlova 5
120 00 Praha 2
Tel: +420 246 085 427
mail: eva.chyleova@coface.com

Nahoru
  • Czech
  • English