O Coface

Doporučení od klientů

clients-say-best2

TART, s.r.o.

Pojišťovna vylepšuje disciplínu interně i externě
TART, s.r.o.

Naše společnost má již léta nastaven velmi dobrý proces pro řízení pohledávek a pro minimalizaci ztrát z nich vyplývajících. Přesto jsme se však v minulém roce rozhodli pojistit významnou část našeho obratu u pojišťovny Coface. Po roce spolupráce můžeme říci, že to byl správný krok. Oceňujeme nejen vlastní produkt, ale zejména profesionální, rychlý a kvalitní servis, ochotu hledat řešení.

 

Jako pozitivní se projevuje i „psychologický” aspekt. Samotný fakt, že pohledávky jsou pojištěné, by sice mohl v někom vyvolat pocit, že není potřeba se o pohledávky starat, ale je to naopak. Naši kolegové ví, že případné zanedbání v péči o pohledávku by snížilo naše šance na odškodnění. Podobný efekt to má i na potenciální dlužníky. Většina z těch, kteří byli ve zpoždění s placením, okamžitě zaplatila, když jim hrozilo, že by se o tom mohla dozvědět pojišťovna.

IT Bohemia, spol. s r.o.

Coface nechrání jen nás, ale i naše zákazníky
IT Bohemia, spol. s r.o.

Před 6 lety jsme hledali stabilního partnera, se kterým bychom navázali dlouhodobou spolupráci v oblasti pojištění pohledávek, partnera, který bude ochotný s námi komunikovat a řešit i nestandardní situace, které se v podnikatelském prostředí velmi často vyskytují.

 

Vybranou společností byl Coface, který za těch několik let naší spolupráce rozšířil portfolio svých služeb, aby byl schopný nejen nám, ale i ostatním subjektům poskytnout produkty, které budou v danou chvíli nejefektivnější a pro obě strany akceptovatelné. Jsem přesvědčená, že profesionální přístup zaměstnanců Coface nechrání jen nás před nezaplacenými pohledávkami, ale v konečném důsledku i naše zákazníky před nesplatitelnými závazky a dále bych chtěla touto cestou poděkovat za velmi dobrou spolupráci v oblasti vymáhání pohledávek.

ASBISC-CR d.o.o

Díky Coface chráníme naše aktiva a zároveň rozšiřujeme naše podnikání
ASBISC-CR

Inkasních služeb společnosti Coface využíváme již od roku 2005. Její jméno a pověst značně urychluje celý proces vymáhání.

 

V průběhu vzájemné spolupráce jsme se rozhodli využít rovněž nabídky poskytnutí obchodních informací Coface. Především proto, že ekonomická krize zvýšila riziko vzniku problematických dluhů, což ovlivnilo naše podnikání. Abychom mohli kontrolovat takovéto riziko, potřebovali jsme správné informace ve správný okamžik. Ty jsme získali díky produktům Portfolio Watch a Payment monitoring. Rovněž náš okruh klientů rostl s novými "bezpečnými“ klienty. Jelikož databáze od Coface obsahuje analyzované účetní závěrky, stala se unikátní databází pro naše účely.

 

Toto je dokonalý příklad toho, jak Coface pomáhá chránit naše aktiva a zároveň napomáhá rozvoji našeho podnikání.

 

ASBISC-CR je společností obchodující s výpočetní technikou.

JTI Romania

Pojištění pohledávek je produkt vysoké kvality, který přináší přidanou hodnotu
JTI

Coface je partner, se kterým by měla spolupracovat každá společnost v souvislosti s pojištěním pohledávek.

 

Profesionalita zaměstnanců, jejich ochota pochopit specifika oblasti podnikání svého klienta a ochota poskytovat kvalitní produkt, který přináší přidanou hodnotu spolu s přístupem, který rozvíjí oboustranně výhodné partnerství, jsou jen některé z důležitých pozitivních aspektů naší spolupráce s Coface.

 

Společnost JTI je mezinárodním výrobcem tabákových výrobků. 

AB Rokiskio suris

Společnost Coface vnímáme jako partnera, který nám napomáhá vyvarovat se závažných chyb
AB Rokiskio

S Coface jsme začali spolupracovat v roce 2011. Neustále vyhodnocujeme a expandujeme na nové trhy a na základě toho vnímáme Coface jako partnera, který nám pomáhá vyvarovat se vzniku závažných chyb.

 

Pomoc od Coface při naší expanzi na Blízký a Dálný východ je obzvláště důležitá. Tyto trhy jsou pro nás nové a mají své vlastní podnikatelské tradice a některé speciální funkce; jsme tudíž rádi, že nám Coface pomáhá úspěšně rozvíjet náš byznys poskytováním přímého servisu na straně jedné a poradenstvím na straně druhé. To zahrnuje identifikaci přístupu, výběr toho, který je nejvhodnějších zvolit na zmiňovaných trzích a pomoci nám odhalit s tím spojené hrozby a příležitosti.

 

AB Rokiškio Sūris group je jednou z největších Litevských společností na zpracování mléka.

Wienerberger AG

Coface se významným způsobem podílel na eliminaci rizika
Wienerberger

Využíváme pojištění pohledávek od Coface již po dobu 5 let a vždy jsme byli velmi spokojeni.

 

Coface nám pomáhá sledovat a řídit celou řadu rizik spojených s portfoliem našich zákazníků v zemích, se kterými spolupracujeme. Především nás aktivně podpořil při realizaci smysluplných a účinných nástrojů řízení rizik.

 

Tímto naše partnerství s Coface významně přispělo k zamezení rizika, se kterým se v rámci naší činnosti setkáváme na denní bázi.

 

Wienerberger je největším světovým výrobcem cihel.

Jak může pojištění pohledávek pomoci předcházet neplacení faktur?

Předvídat a řešit nedoplatky od zákazníků;
 
- Těžit z kvality a síly prevence Coface;
 
- Přijímat individuální poradenství od odbotníků v Coface v rámci Vašeho trhu;
 
- Soustředit se na růst Vašeho podnikání.
Nahoru
  • Czech
  • English