O Coface

Naše vize

Být agilní globální partner v oblasti pojištění pohledávek

Naším posláním je pomáhat společnostem po celém světě dosahovat jejich obchodních ambicí, lépe sledovat jejich profit a získávat tržní podíl tím, že optimalizují kreditní riziko obchodních partnerů.
Naše vize

Vize podpořená hodnotami, které všichni sdílíme

Proklientské zaměření

Proklientské zaměření

Spokojenost klientů je u nás na prvním místě: nabídky, vysoká úroveň obsluhy a flexibilita. Držet krok s trhem: sledovat makroekonomický vývoj a vývoj konkurence. Budovat a udržovat pevné a trvalé vztahy s makléři a obchodními partnery.

Znalosti - profesionalita

Znalosti - profesionalita

Podporovat a rozvíjet naši dlouhodobou zkušenost s úpisem rizik, řízením rizik, obchodní činností, systémy a procesy, jakož i geografické a oborové znalosti. Posilovat naši vedoucí pozici a efektivní vedení lidí.

Kuráž a odpovědnost

Kuráž a odpovědnost

Odpovědnost za vlastní rozhodnutí a jejich důsledky, snaha o nalezení správné rovnováhy mezi růstem a rizikem; delegování, kontrola, monitorování výkonu našich obchodních linií, posílení lokálních týmů jejich zapojením do strategických a rozpočtových procesů, aby měly chuť a odvahu inovovat a zkoušet nové nápady.

Spolupráce jednotlivých článků Coface

Spolupráce jednotlivých článků Coface

Zlepšení spolupráce mezi týmy, odděleními a zeměmi navzájem; garance vysoké úrovně transparentnosti v našich profesionálních vztazích, ocenění všech spolupracujících článků firmy, možnost podělit se o své úspěchy.

Integrita

Integrita

Profesionální vystupování založené na důvěře, transparentnosti, poctivosti a upřímnosti uvnitř společnosti i vůči klientům, partnerům a dalším zúčastněným stranám. Nedílnou součástí je například přísné dodržování platných právních předpisů na trzích, kde Coface působí.

Nahoru
  • Czech
  • English