Služby klientům

Vymáhání obchodních pohledávek

Zvyšte svou likviditu

Vymáhání obchodních pohledávek

Vymáhání obchodních pohledávek je klíčový aspekt řízení úvěrových rizik. Společnost Coface se specializuje na tyto časově náročné postupy, a tak společnostem umožňuje soustředit se na své klíčové činnosti. Účast třetí strany sdružující více věřitelů také urychluje a zefektivňuje celý proces vymáhání pohledávek. Tak pomáháme snižovat riziko, zvyšovat likviditu, zlepšit hotovostní toky a zvýšit návratnost vloženého kapitálu, což vede k vyššímu úvěrovému hodnocení našich klientů.

důvody, proč zvolit inkaso pohledávek od COface:

 • inkaso mimosoudní i inkaso právní cestou;
 • outsourcing inkasa umožní zacílení na vlastní klíčové činnosti;
 • úzký kontakt s dlužníky díky přítomnosti specialistů Coface ve všech zemích regionu střední a východní Evropy.
Coface uplatňuje flexibilní a adaptabilní přístup případ od případu:
 • inkaso nesporných pohledávek v rámci B2B na národní i mezinárodní úrovni;
 • podmínky splácení dluhů jsou upravené podle charakteru dané pohledávky, dlužníka a zákazníka;

 

 

Inkaso Coface je profesionální díky:
 • znalosti procesních kroků vymáhání pohledávek specialistů Coface či externích advokátů;
 • shromáždění požadavků více věřitelů;

 

Prioritou našich odborníků je vymáhat pohledávky v přátelském duchu, což Vám pomůže držet dobré obchodní vztahy.

 

Pokud svěříte postup vymáhání pohledávek právě nám, ušetříte nejen čas a úsilí, ale budete se také moci soustředit na svou hlavní činnost. Navíc zkušenosti dokazují, že dluhy jsou vymoženy rychleji v případě zapojení třetí strany.

 

Standardní postupy vymáhání pohledávek zahrnují následující činnosti:
 • upomínání;
 • volání do společností;
 • splátkový kalendář;
 • vyjednávání.
Nahoru
 • Czech
 • English