Služby klientům

Vymáhání obchodních pohledávek

Zvyšte svou likviditu

Vymáhání obchodních pohledávek

Vymáhání obchodních pohledávek je klíčový aspekt řízení úvěrových rizik. Společnost Coface se specializuje na tyto časově náročné postupy, a tak společnostem umožňuje soustředit se na své klíčové činnosti. Účast třetí strany sdružující více věřitelů také urychluje a zefektivňuje celý proces vymáhání pohledávek. Tak pomáháme snižovat riziko, zvyšovat likviditu, zlepšit hotovostní toky a zvýšit návratnost vloženého kapitálu, což vede k vyššímu úvěrovému hodnocení našich klientů.

Čtyři důvody, proč zvolit inkaso pohledávek od COface:

 • inkaso mimosoudní i inkaso právní cestou;
 • outsourcing inkasa umožní zacílení na vlastní klíčové činnosti;
 • úzký kontakt s dlužníky díky přítomnosti specialistů Coface ve všech zemích regionu střední a východní Evropy.
Coface uplatňuje flexibilní a adaptabilní přístup případ od případu:
 • inkaso nesporných pohledávek v rámci B2B na národní i mezinárodní úrovni;
 • podmínky splácení dluhů jsou upravené podle charakteru dané pohledávky, dlužníka a zákazníka;
 • zadání požadavku na vymáhání, sledování inkasních kroků, hlášení o stavu případu a statistika on-line prostřednictvím internetové aplikace DCON.

 

 

Inkaso Coface je profesionální díky:
 • znalosti procesních kroků vymáhání pohledávek specialistů Coface či externích advokátů;
 • shromáždění požadavků více věřitelů;
 • rychlé elektronické výměně velkých objemů dat mezi systémy našich klientů a DCON.

 

Prioritou našich odborníků je vymáhat pohledávky v přátelském duchu, což Vám pomůže držet dobré obchodní vztahy.

 

Pokud svěříte postup vymáhání pohledávek právě nám, ušetříte nejen čas a úsilí, ale budete se také moci soustředit na svou hlavní činnost. Navíc zkušenosti dokazují, že dluhy jsou vymoženy rychleji v případě zapojení třetí strany.

 

Standardní postupy vymáhání pohledávek zahrnují následující činnosti:
 • upomínání;
 • volání do společností;
 • splátkový kalendář;
 • vyjednávání.

Inkasujte své pohledávky on-line - CofaNet Debt Collection

CofaNet Debt Collection - Online application

Náš zabezpečený on-line nástroj CofaNet Debt Collection zjednodušuje a urychluje proces vymáhání a zároveň využívá našich celosvětových zkušeností a sítě poboček Coface. Přístup ke správě vašich neuhrazených pohledávek máte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

HLAVNÍ FUNKCE COFANET DEBT COLLECTION

 

- Přístup k poslední aktualizaci týkající se případu vymáhání pohledávek a přehledu stavu vývoje případů máte kdykoliv
- Snadné zadávání nových případů online

- Online sledování postupu vymáhání

- Přehled portfolia případů vč. možnosti online zobrazení a stahování pro statistiky a přehledy
- Hromadné nahrávání pohledávek
- Přímá komunikace s inkasními specialisty

Nahoru
 • Czech
 • English