Služby klientům

Kreditní informace

Prevence rizika nezaplacení začíná shromážděním příslušných a aktuálních informací o zákaznících. Analýza těchto informací vám pak pomáhá pří rozhodování o obchodní politice. Sortiment našich služeb souvisejících s kreditními informacemi sahá od poskytování základních finančních dat po analytické závěry a doporučení ohledně míry rizika nezaplacení. 
 
REAKCE SPOLEČNOSTI COFACE NA VAŠE POTŘEBY
Pokud jde o řízení rizik, opíráme se o výkonnou vlastní celosvětovou síť, která shromažďuje a analyzuje informace o firmách. Tuto naši informační síť doplňují členové "Coface Partners”, sdružení úvěrových pojišťoven a informačních agentur, které Coface založil v roce 1992.
 
Kreditní informace o firmách obsahují vedle finančních údajů a analýz i souhrnný ukazatel skóringu bonity firem a doporučení ohledně prodejů na úvěr. Díky našim službám vyhodnocování úvěrových rizik můžete optimálně řídit své činnosti v oblasti prodeje.
 
V České republice a regionu střední Evropy jsou kreditní informace poskytovány samostatně jako produkt prevence neplacení zákazníky. Kreditní informace jsou nabízeny i samostatně bez pojištění pohledávek.
Kreditní informace
PŘÍKLAD Z PRAXE
Český dodavatel automotive nakupuje přesné díly pro nové hybridní vstřikovací motory přední automobilky od několika italských malých a středních podniků. Jakékoli selhání ze strany jeho dodavatelů by znamenalo ohrožení tohoto, pro jeho podnik, velice důležitého kontraktu.
 
Coface poskytuje tomuto dodavateli souhrnné informace o každém z jeho subdodavatelů. Informace jsou poskytovány ve formě kreditních zpráv připravovaných experty společnosti Coface a jsou pravidelně aktualizovány.
 
Na základě těchto informací se český dodavatel rozhoduje, že přehodnotí své portfolio tří dodavatelů. Se dvěma z nich se dohodne na větších objemech a svůj kontrakt se třetím omezuje. Podle zprávy společnosti Coface vlastní jmění této třetí společnosti neumožňuje dostatečné investiční výdaje, potřebné v tomto odvětví k posunu na vyšší technologickou úroveň. Použití externích zdrojů financování by znamenalo vysokou zadluženost a zvýšení rizika platebního selhání.

Naše nabídky přizpůsobené na míru vašim potřebám

Kreditní informace o firmách

Coface Select

Coface Select Premium

Coface Reserve 9

Portfolio Watch, Monitorovací služby

Marketingové služby

Coface Risk Monitor

Business Finder

  • Czech
  • English