Služby klientům

Coface Reserve 9

podpůrný nástroj, aby Vaše společnost byla v souladu s IFRS 9

Fotolia_162260536_Xv2_CZ_uprava
 
Od ledna 2018 mají podniky, které fungují podle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS), povinnost přizpůsobit svůj postup snížení hodnoty obchodních pohledávek podle nových předpisů IFRS 9.
 
Tato nová účetní norma vyplývá z potřeby přesnějších a spolehlivějších účetních metod a lepší prevence rizik. Společnosti by proto měly přejít na model prediktivního znehodnocení, a to přechodem od vzniklé ztráty na očekávanou ztrátu kreditu (ECL) u všech pohledávek z obchodního styku. Tato nová účetní norma představuje významnou výzvu, která mění způsob, jakým by měla být vypočtena ztráta dluhu.
Dodržení požadavků vyžaduje čas, zdroje, znalosti a zkušenosti.
Coface nabízí jednoduché řešení založené na kvalitních metodologiích, které se opírají o data, která používáme pro naši činnost v oblasti pojištění úvěrů.
 
Toto řešení Vám umožňuje identifikovat, měřit a předvídat riziko ztráty Vašich obchodních pohledávek a posoudit očekávané ztráty z úvěrů a odpovídající snížení hodnoty.
Vzhledem k tomu, že metodika, která je základem naší služby, je jasně zdokumentována, usnadní schvalování Vašich finančních auditorů a autorizovaných účetních.
 

PROČ JE ŘEŠENÍ COFACE SILNÉ, OBJEKTIVNÍ A V SOULADU SE ZÁMĚREM IFRS 9?

Tabulka_obrazek_CZ
Očekávaná kreditní ztráta je výsledkem dvou druhů dat:
 • Pravděpodobnost selhání (PD) kupujícího
 • Ztráta ze selhání (LGD) pohledávky
Za účelem posouzení PD a LGD analyzují ekonomové Coface informace o úvěrovém riziku, a sice historii plateb, bonitu a pravděpodobnost návratnosti, a to prostřednictvím předběžných analýz a předvídání podstatných změn trendů.
 
Síla našeho řešení je podpořena velikostí a konzistentností naší rozsáhlé databáze, včetně počtu společností, případů vymáhání pohledávek, zemí a odvětví.
 
 
 

JAK MÍT PROSPĚCH Z COFACEM OČEKÁVANÉ ZAJIŠTĚNÉ KREDITNÍ ZTRÁTY?

Zašlete nám svůj přehled pohledávek za Vašimi odběrateli ve standardizované formě a my za Vás ostatní uděláme.
 
 • Dodáme detailní přehled pohledávek za jednotlivými odběrateli v rámci Vaší Pojistné smlouvy. Získáte tak hodnotu ECL každé Vaší pohledávky.
 • Vzhledem k tomu, že každý obchod má svá specifika, náš přístup Vám umožní provést potřebné úpravy, které máte možnost zohlednit ve Vaší účetní závěrce.
 

3 klíčové body

 • Snížení nákladů spojených s přípravou vlastního řešení:
  Přenesení těchto nákladů na specializovaného dodavatele.

 • Omezte dopad nestálosti trhu na Vaši společnost:
  Využitím našich dlouholetých zkušeností a modelů řízení úvěrových rizik.

 • Vaši finanční auditoři získají větší důvěru ve Vaši společnost:
  Nejen díky komplexnosti našich modelů řízení úvěrových rizik, ale i z důvodu transparentnosti naší společnosti získává Vaše společnost vyšší kredit.

Nahoru
 • Czech
 • English