Služby klientům

Coface TradeLiner

Pojištění pohledávek pro středně velké společnosti

VÝHODY

 • Snížení vašich rizik a jejich lepší kontrolovatelnost
 • Nová možnost bankovního financování
 • Ochrana vašeho ziskového rozpětí
 • Snížení počtu vašich nedobytných pohledávek
TradeLiner
NABÍDKA, KTEROU POTŘEBUJETE, KDYŽ…
 • Má Vaše společnost obrat vyšší než 190 mil.Kč,
 • Chcete, aby vaše obchodní transakce byly bezpečné a chránili jste vaši společnost před rizikem nesplácených komerčních dluhů, ať už v důsledku úpadku nebo opožděné platby vašich odběratelů.
 
TradeLiner chrání vaše cash-flow a je účinným nástrojem podpory vašeho credit managementu, přinášející klid, finanční stabilitu a usnadnění zdravého růstu vašeho podnikání.

 

TradeLiner znamená nepřetržitou prevenci a ochranu před rizikem nezaplacení:

 • prodejů na domácích a zahraničních trzích,
 • prodejů svých dceřiných společností.

Pojištění kryje:

 • spotřební zboží,
 • služby,
 • operace navázané na mezinárodní obchod.

Zdroj rizika může být:

 • Komerční: neplacení pohledávek vašimi zákazníky,
 • Politické: neplacení v souvislosti geografického umístění vašeho zákazníka (např. rozhodnutí vlády),
 • Spojen s přírodními katastrofami.

Komplexní a na míru šitá nabídka

 • Krytí insolvence nebo neplacení od zákazníků, kterým jste poskytli obchodní úvěr
 • Krytí přizpůsobené každému z vašich zákazníků
 • Autonomii v rozhodování o výši úvěrového rámce na Vašeho odběratele
 • Pružnost při poskytování platebních podmínek Vašim odběratelům
 • Odškodnění ztrát ve výši 90 % škody
 • Služby spojené s vymáháním Vašich pohledávek
 • Rizikové pojistné různých typů krytí, vždy v jedné pojistné sazbě
 • Pomocí online aplikace “CofaNet Essentials” spravujete pojištění portfolia Vašich odběratelů

 

VŠE CO POTŘEBUJETE ZNÁT O POJIŠTĚNÍ TRADELINER

Pro vaše individuální potřeby máme vhodná řešení

TradeLiner se přizpůsobuje odvětví, ve kterém působí vaše společnost, vaší společnosti samotné a činnosti vaší společnosti, což činí vaše podnikání jedinečným. Vyberte si z široké škály možností a služeb pro sestavení vaší smlouvy, která bude nejlépe vyhovovat vaším obchodním aktivitám, zemi sídla vašich zákazníků a například stupni centralizovanosti řízení vaší společnosti.

 

Možnosti

TradeLiner se aktivně přizpůsobuje...

Co je dobré vědět

Pojistné budete platit, až bude váš obchod uzavřen. Nebudeme účtovat pojistné s předstihem.

Potřebujete vyřídit naléhavou objednávku a nemáte už čas požádat o krytí vašeho zákazníka? Krytí Vám zajistíme se zpětnou platností.

 

Vaše roční minimální pojistné bude upraveno automaticky každý rok na základě obratu z minulého roku.

 

V případě neuhrazení pohledávek se můžete rozhodnout o odškodnění dříve, kdykoli bude ohroženo vaše podnikání.

Jednoduché k použití...

 • Svou smlouvu si můžete spravovat jednoduše - Vaše pokrytí a prohlášení o jakékoliv nezaplacené pohledávce se provádí prostřednictvím zabezpečené online aplikace, Coface CofaNet
 • Coface vyhodnocuje váš požadavek na krytí pro každého z vašich zákazníků, analyzuje jejich výsledky, trh, politické a ekonomické prostředí ve svých zemích
 • Můžete dosáhnout zaručeného krytí pro každého vašeho zákazníka, který je pod stálou kontrolou
 • Informujete Coface v době splatnosti pohledávky o událostech, které mohou způsobit platební neschopnost
 • Po obdržení vaší žádosti, začíná Coface s vymáháním dluhu v případě nezaplacení faktury
 • V případě, že je potvrzeno nezaplacení, pokud je toto spojeno s bankrotem, problémy s cashflow vašich zákazníků nebo rozhodnutím vlády ... budete odškodněni

Nástroje na efektivnější řízení vašeho pojištění

COFANET ESSENTIALS: ONLINE APLIKACE K OBSLUZE KLIENTŮ

Coface poskytuje klientům aplikaci Cofanet, bezpečné on-line prostředí pro správu záruk.

 

Cofanet také nabízí hodnocení rizik dlužníků, exportní funkce a detailní hodnocení.

 

 

COFAMOVE: PRO BEZPEČNÉ OBCHODOVÁNÍ S PŘÍSTUPEM NA DOSAH

Coface poskytuje uživatelům CofaNet službu CofaMove, aplikaci pro chytré telefony ke správě zákaznického a dodavatelského portfolia.

 

CofaMove je doplňková služba pro CofaNet. Zlepšuje reakci na podstupováná rizika a monitoring, jakož i poskytuje návod pro úvěrové řízení obchodníkům v reálném čase.

 

  

 

Prohlédněte si demo verzi CofaMove

 

 

COFASERVE: ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO POJIŠTĚNÍ VE VAŠEM IT SYSTÉMU

 

Jedná se o alternativní řešení aplikace CofaNet, Coface platformy pro on-line správu smluv pojištění pohledávek, a to zejména pro společnosti pravidelně spravující velké množství úvěrových limitů.

 

Klíčové funkcionality ve vašem vlastním firemním software

 • Vyhledávání zákazníků v databázi Coface
 • Žádost o úvěrové limity a informační produkty
 • Postupujte podle rozhodnutí Coface a aktualizace těchto produktů

TRADELINER: 3 KLÍČOVÉ MOMENTY

 •  

  Komplexní nabídka, která se přizpůsobí vývoji ve vašem podnikání

 •  

  Řešení, které vám bezpečně umožní růst vašich prodejů

 •  

  Usnadňuje váš přístup k bankovnímu financování

Nahoru
 • Czech
 • English