Služby klientům

O pojištění pohledávek

Jak to funguje?

Jedná se o účinný nástroj pro řízení finančních rizik, který chrání Vaši společnost před vznikem možných ztrát plynoucích z nezaplacených faktur z obchodního styku.
Pojištění pohledávek Vás chrání v případě nepředvídatelného platebního selhání Vašich zákazníků a Vaše společnost tak nebude nepříznivě zasažena; jedná se rovněž o nástroj, který Vám pomůže řídit Vaše rizika.
  • Přístup ke kreditním informacím a analýze trhu od celosvětového lídra v oblasti pojištění pohledávek
  • Efektivní a odborné posouzení finančního zdraví Vašich zákazníků
  • Odškodnění nezaplacených faktur od Vašich zákazníků
  • Globální služby v oblasti vymáhání pohledávek
Jak-to-funguje_image630

JAKÝ JE DOPAD NEZAPLACENÝCH FAKTUR NA VÁŠ OBRAT?

25% všech úpadků firem vzniká v důsledku neuhrazených faktur

Každý den poskytujete svým zákazníkům dodávky s odloženou dobou splatnosti. Je to jistě součást Vaší každodenní činnosti, a proto si možná ani neuvědomujete, jakým případným rizikům se můžete vystavovat.

 

Co se ale stane, když se Váš zákazník dostane do platební neschopnosti? Když jeho firma ukončí svou činnost? Když místní vláda náhle zamezí převodu plateb nebo vyhlásí devalvaci své měny?

 

Možná jste doposud nepoznali některou z těchto situací, nicméně 25% všech úpadků firem vzniká v důsledku neuhrazených faktur.

 

Jaké množství z Vašich celkových aktiv tvoří nezaplacené faktury a zasluhují ochranu?

Zjistěte, JAKÝ DOPAD MOHOU MÍT NEZAPLACENÉ FAKTURY na Vaše podnikání

Pomocí posuvníku změňte hodnoty relevantní pro Vaši společnost:
Provozní
marže


Neuhrazená
částka


Tato simulace Vám ukazuje, jaký dodatečný obrat je třeba vygenerovat, abyste vyrovnali negativní důsledek Vašich neuhrazených faktur. Ve Vašem případe při dluhu 50.000  by měla Vaše společnost vygenerovat obrat ve výši 500.000 pokud Vaše provozní marže je 5%.
Nahoru
  • Czech
  • English