Novinky & Publikace
02.10.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Čtvrtletní průzkum společnosti Coface zaměřený na odvětvová rizika: 14 odvětví ve třech hlavních regionech světa

Čtvrtletní průzkum společnosti Coface zaměřený na odvětvová rizika: 14 odvětví ve třech hlavních regionech světa

Mírné náznaky zlepšení odvětvových rizik v Evropě

Západní Evropa: odvětví výroby a zpracování kovů a automobilový průmysl opustily kategorii „velmi vysoké riziko“.

Nulový růst, který eurozóna zaznamenala ve druhém čtvrtletí 2014, potvrzuje scénář extrémně pomalého oživování. Podle prognóz společnosti Coface se však v roce 2014 očekává pozitivní nárůst HDP ve výši 0,9 %, oproti poklesu o -0,4 % zaznamenanému v roce 2013. Tuto tendenci potvrzuje i první lepší hodnocení rizika v odvětvích, která byla dlouho posuzována jako „vysoce riziková“ – v automobilovém průmyslu a v odvětví výroby a zpracování kovů. Nyní se tato odvětví zařadila do kategorie „vysoké“ riziko.

 

Zvyšování prodeje automobilů během deseti po sobě jdoucích měsíců prospělo výrobcům součástek a v Německu, Spojeném království a Španělsku vzrostla dynamika trhu. Toto oživení napomohlo odvětví výroby a zpracování kovu a společnosti v něm působící zaznamenaly značný nárůst tržeb a ziskovosti. Investice do tohoto odvětví se tedy značně zlepšují, ale velkou překážkou zůstává i nadále nadměrná kapacita.

 

Hodnocení v dalších dvanácti odvětvích západní Evropy ponechává společnost Coface na stejné úrovni – tedy i nadále s „vysokým“ až „středním rizikem“. Navzdory zaznamenané stabilizaci a na rozdíl od Severní Ameriky a rozvíjejících se asijských ekonomik však zatím žádné evropské odvětví nedosáhlo úrovně rizika, kterou by bylo možné považovat za „mírnou“.

 

Severní Amerika: většina odvětví na úrovni „středního rizika“

U severoamerických společností povzbuzených vyváženým růstem a dynamickou spotřebou je stabilní výhled, a to i přes nepříznivé povětrnostní podmínky v prvním čtvrtletí 2014. Většina odvětví zůstává v kategorii „středního rizika“. 

 

Výhled pro automobilový průmysl je příznivý, stále stojí na bezpečných finančních základech a tržby ke konci července 2014 zaznamenaly meziroční nárůst o 4,6 %. Dynamika automobilového průmyslu umožňuje rozvoj společností v chemickém průmyslu. Jejich ziskovost se ke konci června 2014 meziročně zvýšila téměř o 12 %, což je způsobeno přístupem k levnější energii a surovinám. 

 

Rozvíjející se asijské trhy: o stupeň nižší hodnocení pro odvětví papírenského a dřevařského průmyslu a stavebnictví 

Na rozdíl od západní Evropy a severní Ameriky, kde se rizika spíše ustalují, se v zemích rozvíjejících se asijských ekonomik objevuje opačná tendence, a to i navzdory trvalému růstu v Číně a Indii. Vzhledem k tomu, že aktuálně probíhá proces konsolidace nadměrných kapacit, dochází k hromadění zásob a dluhy společností rostou. 

 

V odvětví výroby a zpracování kovů byl zaznamenán pokles cen oceli. Jedná se o jediné asijské odvětví, které je od dubna loňského roku hodnoceno jako „vysoce rizikové“.

 

Zhoršení rizik pokračuje v odvětvích stavebnictví a v papírenském a dřevařském průmyslu. Hodnocení v odvětví stavebnictví, které je ohroženo nižší poptávkou, přísnějšími podmínkami poskytování úvěrů a v Číně fenoménem zaniklých měst, se změnilo ze „středně rizikového“ na „vysoce rizikové“. Vzhledem ke zvýšené míře platební neschopnosti malých a středních podniků a zároveň k nadměrným kapacitám musela společnost Coface přistoupit ke snížení hodnocení papírenského a dřevařského průmyslu na stupeň „středního rizika“.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Čtvrtletní průzkum společnosti Coface zaměřený na odvětvová r... (259,46 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English