Novinky & Publikace
30.09.2021
Rizika zemí a ekonomické studie

Německé firmy se aklimatizovaly na pandemii

Německé firmy se aklimatizovaly na pandemii

Německé společnosti se naučily žít s korunou. Jak ukazuje nejnovější průzkum nadnárodní společnosti Coface, platební disciplína německých podniků se zlepšuje, a přestože země prošla recesí, zpoždění plateb se snížilo v průměru o osm dní. "Celých 41 procent společností vyjádřilo v průzkumu pozitivní očekávání pro rok 2021. Přestože podíl těch, kteří vidí příští rok také pozitivně, je také poměrně vysoký, 32 procent z nich podle všech měřítek odráží nižší důvěru," říká Ján Čarný, generální ředitel Coface pro Slovenskou republiku a Českou republiku. Německé společnosti nyní považují za hlavní riziko pro exportní aktivity narušení globálních hodnotových řetězců.

Průzkum společnosti Coface proběhl v červenci a srpnu 2021 a zúčastnilo se ho 819 společností různých velikostí a napříč hospodářskými odvětvími. Nadnárodní společnost Coface je celosvětovým lídrem v oblasti pojištění pohledávek společností a řízení jejich úvěrového rizika. Průzkum platební schopnosti německých podniků provedla již popáté.

Hotovost co nejdříve

V letošním průzkumu společnosti projevily větší nadšení a důvěru v obchodní partnery, že dostojí svým závazkům. Platební podmínky nyní nabízí 74 % z nich. Zatímco před koronou to bylo až 81 %, loni procento firem ochotných nabídnout platební podmínky kleslo na 62 %. "Důvodem současného zlepšení může být skutečnost, že vzhledem k pandemii je pro společnosti hlavním odbytištěm domácí, známější trh," říká.

Společnosti však nadále upřednostňují kratší platební lhůty (0 až 60 dnů). "Až 88 % společností, které se letos zúčastnily průzkumu, požadovalo, aby byly platby provedeny do 60 dnů. Průměrná doba splatnosti v jednotlivých odvětvích zůstala podobná jako v předchozích letech a činila 32,6 dne. Firmy preferují mít hotovost co nejdříve," říká Ján Čarný.

Stavebnictví je nejopatrnější

V jednotlivých odvětvích jsou však patrné rozdíly. Nejopatrnější je sektor stavebnictví. Až 75 % tamních firem chce, aby faktury byly splatné během prvních 30 dnů, přičemž průměrná doba splatnosti je 24,4 dne. Nejhůře jsou na tom stavebnictví, textilní a oděvní průmysl, kde se platební lhůty prodloužily až o 10 dní. Na druhé straně došlo k poklesu o -8,2 dne v odvětví strojírenství, -7,3 dne v zemědělsko-potravinářském a dřevařském odvětví a -6,3 dne v automobilovém průmyslu. Celkově 7 z 11 odvětví nabízí také lhůty splatnosti delší než 90 dnů, zatímco velmi dlouhé lhůty splatnosti (nad 120 dnů) jsou letos vzácné.

Firmy už platí rychleji

Zlepšuje se také situace v oblasti zpoždění plateb. "V letošním průzkumu s nimi mělo zkušenosti pouze 59 % dotázaných firem, zatímco v roce 2020 to bylo 68 %," říká Ján Čarný. S výjimkou dopravy a výroby kovů se počet opožděných plateb snížil ve všech odvětvích. Zatímco v zemědělství a dřevozpracujícím průmyslu se s tím setkala pouze polovina dotázaných, v rizikovém textilním a oděvním průmyslu to bylo až 70 %. "Tradičně nejnižší míru zpoždění hlásí firmy v odvětví informačních a komunikačních technologií (ICT), a to maximálně 30 dní. Žádná společnost nezaznamenala zpoždění delší než 60 dní. Jediným odvětvím, které vykázalo zpoždění více než 150 dní (2 %), je kovovýroba," upozorňuje Ján Čarný. Jedná se o významné zlepšení, neboť v roce 2020 hlásily extrémně dlouhá zpoždění plateb kromě kovozpracujícího průmyslu také společnosti ze stavebnictví a papírenského průmyslu.

Průměrně se zpoždění plateb v ekonomice snížilo o 8 dní na 27,7 dne. Největší pokles zaznamenal farmaceutický sektor (-26 dní) a ICT (-25 dní). "Jako nejčastější důvod zpoždění plateb uváděly firmy finanční potíže, a to až o 46 %. Pro pětinu dotázaných byla důvodem nižší poptávka v Německu, především kvůli výluce. Zajímavé však je, že dalších 20 % uvedlo jako důvod nedostatek možností financování, ačkoli vládní podpora v zemi pokračuje," upozorňuje Ján Čarný.

Německé společnosti jsou však ohledně výhledu optimistické. Pouze 11 % očekává v příštím roce zhoršení oproti letošnímu roku. Nejoptimističtější jsou společnosti v kovozpracujícím a automobilovém průmyslu, a dokonce i těžce zkoušené společnosti v textilním a oděvním průmyslu jsou ohledně nadcházejícího roku pozitivní.

 

Největší rizika

"Podle průzkumu vnímají německé společnosti několik rizik. Největším rizikem pro exportní firmy je v současné době narušení globálních hodnotových řetězců, které uvedlo 40 % respondentů," říká Ján Čarný. Velkým tématem letošního roku jsou také rostoucí ceny neropných komodit (pro 20 % firem), dále pak dopady COVID-19 na světovou ekonomiku (pro 10 % firem) a na německou ekonomiku (8 %).

Zároveň, jak upozorňuje Christiane von Bergová, ekonomka společnosti Coface pro severní Evropu, jsou lepší výsledky týkající se vývoje zpoždění plateb v některých ohledech mírně znepokojivé. V posledních 12 měsících využilo státní podporu 48 % dotázaných společností. Koncem září však vyprší platnost pandemické podpory spolkové vlády a daňových úlev, zatímco speciální programy, státní záruky nebo speciální úvěrové programy KfW skončí na konci roku 2021. "Domníváme se proto, že těchto příznivých výsledků bylo dosaženo především díky vládní podpoře. Bude zajímavé sledovat, zda se společnosti udrží nad vodou i poté, co přijdou o své finanční záchranné vesty," upozornila Christiane von Bergová.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Německé firmy se aklimatizovaly na pandemii (534,26 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English