Novinky & Publikace
18.06.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Podle prognóz společnosti Coface dojde v roce 2014 v oblasti platební neschopnosti malých a středních podniků ve Španělsku k 13 % poklesu a...

Podle prognóz společnosti Coface dojde v roce 2014 v oblasti platební neschopnosti malých a středních podniků ve Španělsku k 13 % poklesu a ve Francii pak ke stabilizaci

Španělsko a Francie mají z hlediska podnikatelské činnosti srovnatelné profily a v oblasti platební neschopnosti firem pak vykazují znepokojivý trend. Malé a střední podniky[1] se však v těchto zemích v průběhu krize v období 2008–2009 vyvíjely odlišně a prognózy na rok 2014 týkající se platební neschopnosti tento rozdíl dále zdůrazňují.

 

Objem platební neschopnosti je v segmentu malých a středních podniků ve Francii nadměrný, ve Španělsku je pak ještě výraznější.

 

Ve Francii i ve Španělsku je míra platební neschopnosti u malých a středních podniků i nadále znepokojivá a její ekonomický dopad je značný: malé a střední podniky zaměstnávají více než třetinu výdělečně činných osob a představují významný podíl vytvářené přidané
hodnoty[2] – 32 % ve Francii a 37,4 % ve Španělsku.

 

V důsledku výkyvů (mírného poklesu o 4 % v průběhu jednoho roku[3] na konci března 2014 po prudkém nárůstu o 30 % v roce 2013) přesáhl objem platební neschopnost u malých a středních podniků ve Španělsku míru zaznamenanou v roce 2009. Celkový počet 2765 insolvencí představuje 31 % všech případů platební neschopnosti v zemi. Ve Francii tento trend již přes rok stoupá (4 % na konci března 2014) a týká se 4682 malých a středních podniků, tedy 7,3 % všech firem. Na rozdíl od Španělska se však počet insolvencí od rekordní úrovně roku 2009 (5155 případů) postupně snižuje.

 

 

Jedna krize, dvě trajektorie

 

Za obtížemi malých a středních podniků ve Španělsku podle všeho stojí mimořádně obtížná makroekonomická situace. Krutý dopad krize (nárůst insolvencí o 1,2 % v roce 2013) v segmentu španělských malých a středních podniků vedl ke značným změnám. Navzdory vysokému zadlužení (97,9 % HDP ve 3. čtvrtletí 2013), v jehož důsledku byly firmy nuceny snížit objem závazků na úkor investiční schopnosti, a výrazným tlakům na cash flow v souvislosti s omezením úvěrů ziskovost malých a středních podniků vzrostla. V roce 2013 dosahovala ziskovost téměř 45 %, zatímco ve Francii byly marže vůbec nejnižší v Evropě (30 %). Krize ovšem vedla také k dalším pozitivním důsledkům: španělské malé a střední podniky musely kompenzovat stagnaci domácí poptávky a vstoupit na mezinárodní trh. Celých 25 % z nich tak aktuálně působí v oblasti vývozu (ve Francii jich je pouze 19 %), což vedlo ke zmírnění recese.

 

Ve Francii byly dopady krize méně výrazné, avšak i přes neutuchající poptávku byla negativně postižena strana nabídky. Vývoj v korporátní oblasti se ubíral nebezpečným směrem, což dokládá vysoká a setrvalá míra platební neschopnosti. Malé a střední podniky si nedokázaly zlepšit cenovou konkurenceschopnost, která by jim umožnila získat podíl na exportním trhu, a proto i nadále spoléhají na domácí poptávku. Tomuto segmentu by tak pomohla významnější podpora ze strany spotřebitelů. Jak ovšem vyplývá z poklesu výdajů domácností zaznamenaných v 1. čtvrtletí roku 2014 (ve srovnání se 4. čtvrtletím roku 2013 nižších o 0,5 %), objem této podpory postupně klesá.

 

 

Výhled úzce souvisí s vývozem a spotřebou domácností

 

V prognostickém modelu platební neschopnosti ve Francii a ve Španělsku v oblasti malých a středních podniků tak hrají klíčovou roli tři faktory: vliv stavebnictví (převládající výskyt insolvencí spadá do tohoto sektoru), závislost malých a středních podniků na spotřebě a vývozu zboží (ve Španělsku) nebo služeb (ve Francii).

 

Podle prognóz společnosti Coface týkajících se Španělska (kde je oživení již potvrzeno), v nichž vycházíme z předpokladu mírného oživení spotřeby (růst o 1,1 %), významného nárůstu vývozu zboží (o 5,5%) a stagnujících mzdových nákladů ve stavebnictví, by měla míra platební neschopnosti v segmentu malých a středních podniků klesnout nejméně o 13 %.

 

Ve Francii pak zlepšení nebude tak výrazné. Počet insolvencí malých a středních podniků by se měl stabilizovat (v průběhu jednoho roku očekáváme pokles o 0,5 %), a to v důsledku mírného růstu spotřeby (o 0,8 %), dynamiky v oblasti exportu služeb (růst o 3 %) a nepříliš vysokého nárůstu (0,5 %) mzdových nákladů ve stavebnictví.

 

[1] Společnosti s 10 až 249 zaměstnanci a s ročním obratem do 50 mil. eur, popř. s bilančním úhrnem do 43 mil.
[2] Přidaná hodnota obchodních odvětví s výjimkou zemědělství, finanční činnosti a veřejné správy. Zdroj: Eurostat.
[3] Od února 2013 do března 2014, ve srovnání se stejným období předchozího roku.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Podle prognóz společnosti Coface dojde v roce 2014 v oblasti platebn... (264,18 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English