Novinky & Publikace
12.08.2021
Firemní novinky

Společnost Coface má za sebou úspěšné pololetí

Společnost Coface má za sebou úspěšné pololetí

Navzdory probíhající pandemii COVID-19 ve světě se nadnárodní společnosti Coface, globálnímu lídrovi v oblasti pojištění pohledávek podniků a řízení úvěrových rizik, podařilo v prvním pololetí roku 2021 dosáhnout čistého zisku 123,2 milionu eur, z toho 66,9 milionu eur ve druhém čtvrtletí letošního roku. "Výsledky společnosti Coface ve druhém čtvrtletí roku 2021 jsou plně v souladu s výsledky prvního čtvrtletí. Odrážejí vynikající provozní výsledky v prostředí, které je stále velmi neobvyklé," uzavřel generální ředitel skupiny Coface Xavier Durand. Skupina dosáhla v prvním pololetí obratu 768 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 7,4 % při konstantním měnovém kurzu a v rámci celé oblasti.

 

Růst počtu bankrotů brzdí státní podpora

Podle společnosti Coface vzrostlo pojistné komerčních úvěrů o 8,5 %, což odráží zlepšující se ekonomické prostředí. "Očekávaný nárůst bankrotů po COVID-19 se zatím nedostavil. Coface však i nadále očekává postupný nárůst pohledávek po splatnosti, a to i po zrušení opatření na podporu podnikání, která přijala řada zemí," varoval Xavier Durand. V tomto období hospodářského oživení podle něj Coface nadále podporuje klienty zárukami, které se v současné době velmi blíží úrovni před pandemií. "Od začátku krize COVID-19 dosáhly náklady společnosti Coface na dohody o sdílení rizik s několika vládami 31 milionů eur," dodal. Vládní opatření snížila v prvním pololetí zisk skupiny před zdaněním o 24,9 milionu eur.

Riziko růstu insolvencí po ukončení vládních opatření vidí i Ján Čarný, generální ředitel společnosti Coface pro Českou a Slovenskou republiku. Jak upozorňuje, ačkoli na českou ekonomiku měla nejsilnější dopad první vlna pandemie, kdy bylo silně zasaženo i naše nejsilnější odvětví - automobilový průmysl, což se následně projevilo v mnoha navazujících odvětvích, v současné době kvůli rychle se šířící nové variantě viru pandemie nadále výrazně postihuje odvětví HORECA. Automobilový průmysl se v současné době potýká s nedostatkem čipů a většina odvětví se také potýká s dopady pandemie a rostoucími vstupními náklady. "Společnosti s omezenou likviditou se mohou snadno dostat do situace, kdy jejich potřeby vzrostou nad rámec poskytovaných úvěrových rámců, když rostou ceny vstupů. Peníze jsou však stále nebývale levné a dostupnost finančních prostředků je dobrá, pokud společnost dokáže financující bance prokázat, že je schopna generovat dostatečné příjmy na splácení svých závazků," dodává. Proto je podle něj pro podniky i nadále důležité řízení pohledávek a rozložení rizika.

Investice pokračují

Skupina Coface hodlá i nadále investovat do zdokonalování své činnosti v oblasti pojištění obchodních úvěrů i do dalších aktivit. "Factoring a informační služby potvrdily svůj růstový potenciál, když v prvním pololetí vzrostly o 10,9 % a 11,0 %," uvedl generální ředitel skupiny Xavier Durand. Průměrná návratnost vlastního kapitálu skupiny činila v prvním pololetí 13,5 %.

Odhadovaný poměr solventnosti podle Solventnosti II je na úrovni 191 %, resp. 186 % bez vládních programů, což je nad cílovým rozmezím (155-175 %). Čistá škodní kvóta skupiny činila v prvním pololetí 21,4 %, což představuje pokles o 36,0 procentních bodů; kombinovaná škodní kvóta činila 51,9 % (51,0 % za druhé čtvrtletí roku 2021). Hrubá míra ztrátovosti se snížila o 29,4 procentního bodu na 29,5 %, a to i díky nízké úrovni celosvětových pohledávek. Čistý poměr nákladů se zlepšil o 0,8 procentního bodu na 30,4 %, což odráží růst příjmů a pokračující investice.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Společnost Coface má za sebou úspěšné pololetí (683,97 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English