Novinky & Publikace
14.09.2012
Firemní novinky

Výsledky hospodaření společnosti Coface v prvním pololetí 2012

Výsledky hospodaření společnosti Coface v prvním pololetí 2012
Zrychlení růstu obratu a čistého zisku

 

  • nárůst celosvětového obchodního obratu o 5,8 %, z toho 7,2 % v klíčové oblasti pojištění pohledávek;
  • značné zvýšení obratu na trzích nově se prosazujících ekonomik s vysokým potenciálem(*) : + 21 %;
  • stabilizace čistého kombinovaného ukazatele nákladů a škod ve vztahu k pojistnému na úrovni 81,6 %;
  • výrazný nárůst běžného provozního zisku: +25,8 %, +13,1 % bez nákladů na restrukturalizaci v roce 2011;
  • vývoj čistého zisku : +22,5 %, +7,0 % bez nákladů na restrukturalizaci v roce 2011;
  • posílení finanční nezávislosti.

 

"Za zhoršených ekonomických podmínek dokázala společnost Coface udržet svůj hospodářský růst a i nadále poskytovat klientům nejlepší možné řízení rizik. Naše výsledky v prvním pololetí 2012 potvrzují, že jsme zvolili správnou strategii zaměřenou na úvěrové pojištění", prohlásil generální ředitel společnosti Coface Jean-Marc Pillu.

 

 

1. Klíčová čísla
pololeti1

(*) Asie a Tichomoří, latinská Amerika, střední Evropa

2. Obrat

 

Obrat skupiny v prvním pololetí 2012 dosáhl 808 milionů eur. Jeho navýšení o 5,8 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku je stále výsledkem významného zvýšení (7,2 %) obratu v klíčovém odvětví, kterým je pojištění pohledávek. Finanční osamostatnění faktoringu se projevuje v záměrném přechodném snížení financování těchto aktivit, což vysvětluje 14,3% pokles příjmů.

 

Společnost Coface nadále rozšiřuje své působení na dynamických nových trzích, kde dosahuje růstu ve dvojciferných číslech v Asii a Tichomoří (+22,7 %), v latinské Americe (+29,6 %), v Severní Americe (+24,7 %) a ve střední Evropě (+14,4 %). Celkem představují tyto čtyři regiony již více než 30 % jejích příjmů z pojistného, oproti 27 % v prvním pololetí roku 2011. Na tradičních trzích, převážně evropských, se vývoj obratu zpomalil vlivem útlumu aktivit pojistníků, zejména na severu, ale i na západě Evropy.

 

 

3. Výsledky

 

Ukazatel čistý kombinovaný poměr škod a nákladů ve vztahu k pojistnému je stabilní. V prvním pololetí 2012 činí 81,6 % oproti 80,3 % v prvním pololetí 2011 a 85,4 % ve druhém pololetí 2011.

 

Pro dosažení tohoto výsledku v situaci zvýšení škodovosti pokračovala společnost Coface ve své promyšlené preventivní politice, čímž dosáhla stabilizace čistého poměru škod ve vztahu k pojistnému. Ten se v prvním pololetí 2012 ustálil na 56,8 % oproti 55,4 % v prvním pololetí 2011 a 58,8 % ve druhém pololetí 2011.

 

Přesto se globální pojistná angažovanost od 30. června 2011 do 30. června 2012 zvýšila o 3 %: skupina tak i nadále podporuje nárůst pojištěných rizik svých klientů.

 

Současně společnost Coface zavedla přísnou kontrolu svých nákladů a zlepšila provozní efektivitu, což jsou hlavní přínosy jejího plánu « Strong Commitment ». Poměr nákladů a příjmů z pojistného se v prvním pololetí 2012 snížil na 24,8 % oproti 24,9 % v prvním pololetí 2011 a 26,6 % ve druhém pololetí 2011.

 

V prostředí poznamenaném dluhovou krizí v eurozóně zůstává politika investic spíše zdrženlivá. Investiční portfolio nicméně vykázalo výsledek 23 milionů eur, což odpovídá aktuální míře výnosů z aktiv ve výši 3,8 %.

 

Provozní zisk běžného roku dosáhl 97 milionů eur, stoupl tedy o 25,8 % (13,1 % bez nákladů na restrukturalizaci v prvním pololetí 2011).

 

Čistý zisk dosáhl v prvním pololetí 2012 68 milionů eur, což znamená zvýšení o 22,5 % (7,0 % bez nákladů na restrukturalizaci v prvním pololetí 2011).

 

 

4. Finanční autonomie

 

V průběhu prvního pololetí 2012 byl v Německu zaveden program sekuritizace tj. převod pohledávek z faktoringu na cenné papíry. S částkou 1,1 miliardy eur tak umožnil značné navýšení podílu financování faktorigového trhu, které stouplo ze 13 % k 31. prosinci 2011 na 48 % k 30. červnu 2012. Společnost Coface bude pokračovat v programu získávání větší finanční autonomie i ve druhém pololetí 2012.

 

 

5. Finanční stabilita

 

Zvýšení čistého zisku přispívá i k posílení vlastního kapitálu společnosti Coface, který k 30. červnu 2012 dosahuje 1537 miliard eur, což představuje nárůst o 5 % v porovnání s 31. prosincem 2011. Míra zadlužení zůstává k 30. červnu 2012 téměř nulová (0,1 %).

Známky, které společnosti Coface udělily agentury Fitch (AA- se stabilním výhledem) a Moody’s (A2 se stabilním výhledem), jsou potvrzené a odrážejí tak silný finanční profil skupiny.

 

 

6. Perspektivy

 

Skupina i nadále dodržuje své závazky směřující k ziskovému a autonomnímu rozvoji, jak o tom svědčí dobré výsledky za první pololetí, a to i přes nepříznivou ekonomickou situaci ve světě. Přestože krize v Evropě zřejmě ještě potrvá, nová podoba společnosti Coface dokáže svým klientům i nadále nabídnout finanční stabilitu a obchodní dynamiku.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Výsledky hospodaření společnosti Coface v prvním pololetí 2012 (285,95 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English