Novinky & Publikace
13.03.2012
Rizika zemí a ekonomické studie

Vyšší zisk pro Coface v roce 2011

Strategický návrat k úvěrovému pojištění nese plody.

Finanční výkon skupiny Coface v roce 2011 prokazuje, že strategický krok, který učinila na počátku minulého roku, spočívající v opětovném zaměření na úvěrové pojištění, byl na místě. Navzdory postupnému zhoršování celkové ekonomické situace se skupině podařilo splnit závazek vykázat zisk a dosáhnout nezávislého rozvoje, který si dala v době, kdy učinila strategické rozhodnutí o své orientaci, a její úsilí přináší plody:

 

 • bylo dokončeno oddělení strategických činností od finančních aktivit bez strategického významu. Náklady na restrukturalizaci skupiny činí 49 mil. EUR po zdanění;
 • prokázala se efektivita nového řízení skupiny, v jehož rámci bylo určeno zhruba sedm geografických platforem a byl s úspěchem realizován projekt „Strong Commitment”;
 • obrat roste (+7,4 %): dosáhl mimořádné úrovně napříč všemi geografickými platformami;
 • míra udržení klientů vzrostla během jednoho roku o pět bodů, z 86 % na 91 %;
 • v roce 2011 bylo dosaženo výrazného zlepšení ziskovosti skupiny a čistý zisk běžného roku vzrostl o 21 %;
 • v roce 2011 se Coface prakticky zcela zbavila externího financování.

 

„Díky tomu, že jsme pozornost obrátili zpět k naší klíčové obchodní činnosti a k projektu „Strong Commitment”, koherence a pragmatismus opět stanuly v centru naší organizace. Více se soustředíme na klienty a navzdory nesnadné ekonomické situaci jim díky důkladnému odbornému posouzení rizik nabízíme vyšší potenciál v akceptaci rizik. Výkon společnosti Coface v roce 2011 prokazuje, že její postavení nikdy nebylo tak pevné a že společnost je schopna čelit budoucímu ekonomickému vývoji,” prohlásil Jean-Marc Pillu, generální ředitel skupiny Coface.

 

1. Klíčové údaje

Rok 2011 byl pro společnost Coface ve znamení zisků a růstu. Čistý zisk* činil 121 mil. EUR a vykázal nárůst o 21 %, obrat činil 1 550 mil. EUR a v porovnání s rokem 2010 vykázal nárůst o 7,4 %.
Díky dobré kontrole nákladů a stabilnímu čistému škodnímu se zlepšil čistý kombinovaný poměr o 2,7 bodu a dosáhl úrovně 82,2 %.

* Čistý zisk roku 2011 po úpravě zohledňující náklady na restrukturalizaci ve výši 49 miliónů EUR po zdanění

 

Klicova cisla
2. Obrat

V roce 2011 se potvrdil růst obratu strategických společností skupiny Coface. V porovnání s rokem 2010 došlo k nárůstu obratu o mimořádných 7,4 %, čímž byla překonána průměrná pětiprocentní hodnota nárůstu obratu v posledních pěti letech. Na tomto růstu se podílely všechny geografické platformy. Růst vykázaly zejména rozvíjející se trhy Latinské Ameriky (+11,4 %) a trhy v asijské a tichomořské oblasti (+12,4 %), kde je společnost Coface jedničkou na trhu, ale i středoevropské trhy (+20,2 %).

 

2

 

Sektor pojištění zažívá významný rozvoj a těží z neochabující obchodní činnosti, vykazuje nové rekordní výnosy (200 mil. EUR) a dosahuje pozoruhodné míry udržení klientů ve výši 91 % v progresi v porovnání s rokem 2010 (86 %).

 

** Provozní marže bez zohlednění finančního zisku a zajištění a bez nákladů na restrukturalizaci

 

Díky dobré synergii s úvěrovým pojištěním vykazuje factoring i nadále trvalý růst (+11,8 %). Tato činnost byla znovu posílena v Německu a Polsku, kde společnost Coface zaujímá pozici jedničky, resp. dvojky na trhu.

 

3. Výsledky

 

Od druhého čtvrtletí roku 2011, kdy došlo k obratu v ekonomickém cyklu, společnost Coface zaznamenala zlom v platební morálce společností a jasný nárůst neuhrazených částek. Za celý rok 2011 společnost Coface zaznamenala celosvětový 27% nárůst nezaplacených pohledávek, přičemž značný nárůst ve výši 47 % byl zaznamenán u jihoevropských podniků.
Navzdory této situaci a díky svým odborným znalostem se společnost Coface zaměřila na důkladné řízení rizik, a to jí umožnilo podpořit velký obchodní rozvoj svých pojistníků, to prokázal nárůst celkové přijatých rizik k pojištění o 15,6 % v jednom roce, což je dvojnásobné tempo růstu ve srovnáním s růstem pojistného. Čistý škodní průběh se tak stabilizoval na 57 % a zůstává téměř na úrovni roku 2010 (57,2 %).
Poměrový ukazatel nákladů činí 25,2 %, což je zlepšení o 2,5 bodu, a to zejména díky nekompromisnímu řízení nákladů. Následně pak čistý kombinovaný poměr činí 82,2 % oproti 84,9 % v roce 2010.
Na pozadí značného napětí na finančních trzích a dluhové krize v eurozóně vykázalo investiční portfolio finanční příjem ve výši 37 mil. EUR, což značí průměrný výnos z investice ve výši 1,9 %.
Provozní zisk výrazně vzrostl, a to o 17,6 %, a dosáhl 207 mil. EUR.
Čistý zisk běžného roku činí 121 mil. EUR, což představuje nárůst o 21 % oproti roku 2010.

 

4. Finanční stabilita

 

Efektivita nového modelu plyne z posílení finanční stability společnosti Coface. Vlastní kapitál dosáhl výše 1 465 miliard EUR. To je o 5,7 % více v porovnání s vlastním kapitálem na konci roku 2010. Tento nárůst provázel pokles míry zadlužení ze 43 % na konci roku 2009 na 1 % na konci roku 2011.
Rating, který společnosti Coface potvrdily agentury Fitch (AA- se stabilním výhledem) a Moody’s (A2 se stabilním výhledem), odráží její pevnou pozici a konkurenceschopnost na celosvětovém trhu úvěrového pojištění.

5. Výhled pro rok 2012

 

 • strategickou změnu v orientaci společnosti Coface doprovázelo spuštění projektu „Strong Commitment“ a skupina se opět soustředila na ziskovost a nezávislý rozvoj. V roce 2012 doběhnou projekty zaměřené na optimalizaci organizace a postupů, což povede k zvýšení úrovně služeb nabízených klientům, kontrole kombinovaného poměru a zlepšení výkonu skupiny.;
 • v únoru 2012 francouzská vláda o čtyři roky prodloužila finanční dohodu, která určuje společnosti Coface postupy pro podporu exportu v oblasti poskytování státních záruk a pojištění. Tento projev důvěry prokazuje kvalitu služeb, které společnost Coface poskytuje francouzským exportérům a bankám financujícím export;
 • nedávno společnost Coface a čtyři přední banky schválily program sekuritizace, který skupině umožňuje navýšení na 1,1 miliardy EUR. Tato transakce, založená na pohledávkách Coface Finanz, posílí bezpečné refinancování společnosti Coface, a tudíž také udržitelnost její obchodní činnosti v oblasti factoringu.
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Vyšší zisk pro Coface v roce 2011 (414,28 kB)
Nahoru
 • Czech
 • English