O Coface

Doporučení od klientů

clients-say-best2

TART, s.r.o.

Pojišťovna vylepšuje disciplínu interně i externě
TART, s.r.o.

Naše společnost má již léta nastaven velmi dobrý proces pro řízení pohledávek a pro minimalizaci ztrát z nich vyplývajících. Přesto jsme se však v minulém roce rozhodli pojistit významnou část našeho obratu u pojišťovny Coface. Po roce spolupráce můžeme říci, že to byl správný krok. Oceňujeme nejen vlastní produkt, ale zejména profesionální, rychlý a kvalitní servis, ochotu hledat řešení.

 

Jako pozitivní se projevuje i „psychologický” aspekt. Samotný fakt, že pohledávky jsou pojištěné, by sice mohl v někom vyvolat pocit, že není potřeba se o pohledávky starat, ale je to naopak. Naši kolegové ví, že případné zanedbání v péči o pohledávku by snížilo naše šance na odškodnění. Podobný efekt to má i na potenciální dlužníky. Většina z těch, kteří byli ve zpoždění s placením, okamžitě zaplatila, když jim hrozilo, že by se o tom mohla dozvědět pojišťovna.

IT Bohemia, spol. s r.o.

Coface nechrání jen nás, ale i naše zákazníky
IT Bohemia, spol. s r.o.

Před 6 lety jsme hledali stabilního partnera, se kterým bychom navázali dlouhodobou spolupráci v oblasti pojištění pohledávek, partnera, který bude ochotný s námi komunikovat a řešit i nestandardní situace, které se v podnikatelském prostředí velmi často vyskytují.

 

Vybranou společností byl Coface, který za těch několik let naší spolupráce rozšířil portfolio svých služeb, aby byl schopný nejen nám, ale i ostatním subjektům poskytnout produkty, které budou v danou chvíli nejefektivnější a pro obě strany akceptovatelné. Jsem přesvědčená, že profesionální přístup zaměstnanců Coface nechrání jen nás před nezaplacenými pohledávkami, ale v konečném důsledku i naše zákazníky před nesplatitelnými závazky a dále bych chtěla touto cestou poděkovat za velmi dobrou spolupráci v oblasti vymáhání pohledávek.

JTI Romania

Pojištění pohledávek je produkt vysoké kvality, který přináší přidanou hodnotu
JTI

Coface je partner, se kterým by měla spolupracovat každá společnost v souvislosti s pojištěním pohledávek.

 

Profesionalita zaměstnanců, jejich ochota pochopit specifika oblasti podnikání svého klienta a ochota poskytovat kvalitní produkt, který přináší přidanou hodnotu spolu s přístupem, který rozvíjí oboustranně výhodné partnerství, jsou jen některé z důležitých pozitivních aspektů naší spolupráce s Coface.

 

Společnost JTI je mezinárodním výrobcem tabákových výrobků. 

AB Rokiskio suris

Společnost Coface vnímáme jako partnera, který nám napomáhá vyvarovat se závažných chyb
AB Rokiskio

S Coface jsme začali spolupracovat v roce 2011. Neustále vyhodnocujeme a expandujeme na nové trhy a na základě toho vnímáme Coface jako partnera, který nám pomáhá vyvarovat se vzniku závažných chyb.

 

Pomoc od Coface při naší expanzi na Blízký a Dálný východ je obzvláště důležitá. Tyto trhy jsou pro nás nové a mají své vlastní podnikatelské tradice a některé speciální funkce; jsme tudíž rádi, že nám Coface pomáhá úspěšně rozvíjet náš byznys poskytováním přímého servisu na straně jedné a poradenstvím na straně druhé. To zahrnuje identifikaci přístupu, výběr toho, který je nejvhodnějších zvolit na zmiňovaných trzích a pomoci nám odhalit s tím spojené hrozby a příležitosti.

 

AB Rokiškio Sūris group je jednou z největších Litevských společností na zpracování mléka.

Jak může pojištění pohledávek pomoci předcházet neplacení faktur?

Předvídat a řešit nedoplatky od zákazníků;
 
- Těžit z kvality a síly prevence Coface;
 
- Přijímat individuální poradenství od odbotníků v Coface v rámci Vašeho trhu;
 
- Soustředit se na růst Vašeho podnikání.
Nahoru
  • Czech
  • English