O Coface

Historie

Vývoj Coface

Coface se čím dál více rozšiřuje svoji mezinárodní působnost, přičemž již od okamžiku svého založení přispívá k fungování a růstu firem na celém světě a k vytváření klimatu důvěry mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.
1946 :
 • Založení společnosti Coface, francouzské firmy specializující se na pojištění exportních pohledávek.
1991-92 :
 • Začátek mezinárodní expanze. Postupné vytvoření sítě pojišťoven a informačních agentur v dalších zemích, především v Německu a Rakousku v roce 1991 a ve Velké Británii a Itálii v roce 1992. Coface v roce 1991 začíná v Česku poskytovat služby informační agentury v oblasti kreditních informací.
 • Vytvoření CreditAlliance jako celosvětové sítě pojišťoven pohledávek, agentur poskytujících informace o podnikatelských subjektech a faktoringových firem.
1994 :
 • Společnost Coface byla zprivatizována, ale i nadále podporuje export pomocí pojištění pohledávek jménem francouzského státu.
2006 :
 • Coface se stává stoprocentně vlastněnou dceřinou společností firmy Natixis, která zajišťuje financování, správu aktiv a finanční služby v rámci BPCE Group, druhé největší bankovní skupiny ve Francii.
2011 :
 • Coface se opětovně zaměřuje především na pojištění pohledávek, svůj tradiční hlavní obor podnikání.
2012 :
 • Přímé zastoupení v 66 zemích světa.
 • Pojištění rizik neplacení poskytováno v téměř 200 zemích světa.
 • Zavedení Coface Global Solutions (portfolio služeb určených nadnárodním firmám) a Top Liner (doplňkové krytí ke klasickému pojištění pohledávek).
2013 :
 • Nové logo, grafická korporátní identita a webové stránky Coface
2014 :
 • Úspěch první veřejné nabídky akcií společnosti Coface na regulovaném trhu Euronext Paris. K 2. červenci 2014 jsou výsledné podíly následující: veřejnost: 58,50 %, Natixis: 41,24 %, zaměstnanci: 0,26 %.
 • Přímé zastoupení v 66 zemích světa.
 • Pojištění rizik neplacení poskytováno v téměř 200 zemích světa.
2015 :
 • Uvedení nových produktů na trh: Easyliner, CofaServe, CofaNet Policy Master, Express Credit Limit a Dashboard
 • Znovuzavedení produktu InfoIcon
2017 :
 • Území Ukrajiny servisováno prostřednictvím Coface Central European Holding AG
2019 :
 • Uvedení produktu Business Finder na trh
 • Akvizice PKZ, přední úvěrové pojišťovny ve Slovinsku
Nahoru
 • Czech
 • English