O Coface

Naše náročnost je Váš úspěch

pierre-bevierre_square140
 
 
„U Coface má každý prospěch z individuální podpory, která je přizpůsobena jeho profilu a aspiracím.
U nás upřednostňujeme navázání trvalého vztahu důvěry a jeho rozvíjení, podporu integrace a profesního rozvoje. To vše je pro nás zavazující.“
 
Pierre Bevierre, ředitel celopodnikového personálního odboru
 
 
 
 

KLÍČOVÁ FÁZE: INTEGRACE

Pro nově příchozí jsme vytvořili program, který jim poskytuje přístup ke všem informacím nezbytným k integraci a umožňuje jim projít si cestu lemovanou individuálními setkáními, zážitky, školeními a chvilkami neformálních sdílení.
 
 

SOUSTAVNÁ ODBORNÁ PŘÍPRAVA

clic-et-academy_large
Digitální školicí platforma poskytuje přístup k široké škále obsahu a podporuje sdílení výměn a zkušeností mezi zaměstnanci skupiny.
 
 
Pro soustavný rozvoj talent jednotlivců ve službách kolektivní dokonalosti se v rámci tzv. Business Academies snoubí samoobslužné digitální moduly, skupinové webináře a přímé výměny informací.
Tyto kurzy každému bez ohledu na pozici a úroveň služebního zařazení umožňují rychlé seznámení s problematikou a odbornými znalostmi, které tvoří naši hlavní činnost.
 
Protože naslouchání, inspirování a vedení týmů, provádění zásadních změn bez odrazování a přizpůsobování řízení novým pracovním metodám jsou věci, které nás potkávají dnes a denně, je zásadní otázkou, která je předmětem specializovaných programů, rozvoj manažerských dovedností.
 
 
 

MENTORING

Jak zajistit úspěch schůzky, na které jde o hodně? Jak rozvíjet svůj vliv a zajistit dopad své komunikace? Jakým směrem by se měla ubírat vaše kariéra?
Mentoring umožňuje špičkovým talentům využívat rady zkušených manažerů během specializovaných lekcí.
 
 

MOBILITA

logo-move-grow_small
U Coface neexistuje standardní kariérní postup a kariéra není předem daná. Jsme přesvědčeni, že vystavení se novým výzvám je nejlepší způsob, jak se učit. Proto důrazně podporujeme interní mobilitu a také se snažíme dát každému příležitost podílet se na multifunkčních projektech, které přesahují úzký rámec jeho pozice.
 
Coface působí v srdci globální ekonomiky a nabízí tak mnoho příležitostí pro mezinárodní mobilitu. Coface nabízí studentům nebo mladým absolventům mezinárodní dobrovolnické stáže a těm, kteří se chtějí dlouhodobě angažovat ve skupině a prokázali své schopnosti, je volnou možností expatriace.
 
 

INKLUZE V SRDCI NAŠÍ FIREMNÍ KULTURY

Apr-Singapore-Coface-Logo-Corridor-A-3_large
Vzhledem k našemu profilu nadnárodního podniku v lidském měřítku jsou rozmanitost a inkluze přirozeně součástí našich základů. Našich závazků je více. Kulturní rozmanitostí, která je součástí naší DNA, to zdaleka nekončí.
 
Zavedli jsme interní programy k zajištění rovnosti žen a mužů, a to jak z hlediska odměňování, tak z hlediska odpovědnosti.
Podporujeme přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením.
V rámci boje proti všem formám diskriminace jsme u nás ve skupině vytvořili síť tzv. ambasadorů pro diverzitu a inkluzi a zvyšujeme informovanost našich týmů o otázkách spojených s těmito hodnotami.
V roce 2020 jsme podepsali Chartu závazků LGBT+ organizace Other Circle a také dohodu s nadací Potter Foundation o usnadnění přístupu k vysokoškolskému vzdělání studentům ze znevýhodněného prostředí.
Nahoru
  • Czech
  • English