O Coface

Stavíme budoucnost

Denně o všem dosaženém debatujeme a snažíme se znovu a znovu objevovat sami sebe.

Ceníme si iniciativy a vynalézavosti.

 

Díky své 75leté historii těží Coface z odborných znalostí a dlouhodobě budované pověsti. Přesto denně o všem dosaženém kriticky přemýšlíme a snažíme se znovu a znovu objevovat sami sebe.

 

Integrujeme nové technologie (zejména v oblasti informatiky) a rozvíjíme automatizaci, abychom tak zjednodušili naši činnost a uspokojovali neustále se měnící potřeby našich klientů.

 

Podporujeme nové, pružnější, aktivnější a kolaborativnější způsoby práce.

 

Svět se neustále vyvíjí a tak v rámci horizontalizace organizace vítáme iniciativy a vynalézavé nápady – ať už jsou jakékoliv.

Oceňujeme zvídavost mysli, která přemýšlí nestandardně a snaží se překonávat bariéry!

 
Vynalézavost se projevuje na různých úrovních: ve způsobu naší práce, v administrativě a samozřejmě ve službách, které poskytujeme našim klientům.
 
V tomto videu naši Happeners vysvětlují, jak u Coface inovace prospívají našim klientům a jak jsme se na spolupráci a aktivitu spolehli při zavádění inovací během lockdownů v období pandemie COVID-19.
 
 
 
 
  

Co k tomu říkají naši Happeners

Yacine-D_small

 

 

Měl jsem příležitost spustit v rámci automatizace analýzy dat novou platformu „business intelligence“, která usnadňuje a urychluje rozhodovací proces. To mělo v rychle se měnícím prostředí zásadní význam.

 

Yacine D., manažer obchodních operací (Coface Francie)

Melissa-P_square140

V průzkumu názorů zaměstnanců „My Voice“ jsme dostali příležitost vyjádřit se. Přispívali jsme návrhy, nápady a řešeními problémů a vyměňovali jsme si nápady na nové způsoby prožívání pracovního procesu. Snažíme se nejen řešit aktuální problémy, ale také inovovat, abychom předvídali budoucí potřeby a vždy drželi krok s dobou.

Vznikly nové nápady a řešení a mnohé z nich byly úspěšně realizovány. Brali jsme to tak, že zlepšujeme naše životní prostředí a stavíme svoji budoucnost.

 

 

Melissa P., vrchní pojistitelka rizik, Global Solutions (Itálie)

Nahoru
  • Czech
  • English