O Coface

Naše lidské zdroje

Odborníci společnosti Coface působící po celém světě zosobňují naše hodnoty a odborné znalosti v oblasti pojištění pohledávek

Začít pracovat pro společnost Coface znamená stát se součástí mezinárodní společnosti a podílet se na úsilí o zajišťování obchodní činnosti a rozvoje společnosti. Znamená to také být nedílnou součástí ekonomiky určité země: vzhledem k tomu, že společnost Coface působí v mnoha zemích světa, musí její odborníci absorbovat místní kulturu proto, aby si získali důvěru zákazníků.
 
ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI COFACE PODLE REGIONŮ:
Zamestnanci-Coface-podle-regionu1

Čtyři závazky naší personální politiky

Čtyři závazky naší personální politiky

Orientace na nové zaměstnance

Ve společnosti Coface se všichni noví členové vedení účastní během prvního roku ve společnosti školicího programu. V rámci tohoto školení se seznamují s firemní kulturou, učí se znát naše obory činnosti a budují si síť interních kontaktů, které jsou cenné pro jejich vlastní pracovní vztahy a pohodu.

 

Rozvoj talentů

Během prvních několika měsíců po nástupu do společnosti Coface má každý zaměstnanec přístup k několika školicím programům vedeným zkušenými manažery společnosti, kvalifikovanými konzultanty a místními specialisty. Tyto programy, které jsou zaměřeny zejména na hodnocení rizik, informacích o firmách, řešení sporů a vymáhání pohledávek, nabízejí účastníkům možnost zdokonalit si znalosti a naučit se sofistikovanější prvky úvěrového pojištění.

 

Podpora kariérního rozvoje

Každý rok v každé zemi hodnotíme výkon a dovednosti našich zaměstnanců. Tento krok umožňuje nabídnout jim nejširší možný pohled na jejich vlastní příležitosti kariérního rozvoje. Připravuje každou osobu na to, aby v rámci skupiny přebírala větší odpovědnosti. Zaměstnanci, kteří jsou povýšeni do pozic s velkou mírou odpovědnosti, vstupují do programu osobního rozvoje pod centralizovaným řízením jejich kariérního růstu.

 

Odměňování výkonu

Společnost Coface se snaží uplatňovat motivační politiku odměňování, která umožní, aby všichni zaměstnanci dostávali odměnu odpovídající míře jejich zapojení. Skupina proto poskytuje angažovaným zaměstnancům doplňkovou variabilní odměnu na základě jejich výkonu a také přínosu k zisku společnosti.

Kombinace různorodosti a excelentnosti

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH

  • 4 300 zaměstnanců po celém světě
  • 70 různých národností
  • 38 zaměstnanců v České republice
  • 56% zaměstnávaných žen celosvětově, 46% v České republice

Díky tomu, že je ve Skupině zastoupeno 70 národností, je přirozené, že společnost Coface klade velký důraz na různorodost. Takováto různorodost je nezbytně nutná k tomu, abychom mohli nabízet individuální služby společnostem v 66 zemích a udrželi si vynikající pověst.

 

Chápeme, že pro naši činnost je nezbytně nutné mít zaměstnance, kteří rozumí místním trhůma mají rozdílnou profesní dráhu a zkušenosti.

 

Rovnoprávnost pohlaví je rovněž klíčovým prvkem naší personální politiky. Ženy tvoří 56% z celkového počtu našich zaměstnanců a pět z dvanácti pozic v nejvyšším vedení v současné době zastávají ženy.

Nahoru
  • Czech
  • English