O Coface

Světová špička

Coface celosvětové chrání společnosti proti neplacení faktur

ČTYŘI PILÍŘE COFACE

  • Odborné znalosti a praxe v oblasti obchodních rizik
  • Ochrana proti neuhrazeným fakturám
  • Zajištění plateb z prodejů po celém světě
  • Silná finanční pozice
Pomocí této ochrany přispívá skupina Coface k hladkému fungování a dlouhodobému rozvoji firem každé velikosti a zároveň podporuje atmosféru důvěry mezi ekonomickými subjekty v zemích, kde tyto společnosti a jejich zákazníci působí.

 

 

NAŠE KNOW-HOW JE ZALOŽENO NA ČTYŘECH PILÍŘÍCH:

 

1- Odborné znalosti a praxe v oblasti obchodních rizik

Společnost Coface působí ve více než 100 zemích a je světovou špičkou v oblasti úvěrového pojištění a uznávaný odborník na obchodní rizika. Každý den naši experti zabezpečují obchodní a podnikatelské aktivity 50 000 společností.

 

2- Ochrana proti neuhrazeným fakturám

80% společností se musí potýkat s neuhrazenými fakturami, které jsou příčinou jedné čtvrtiny úpadků. Jedním z hlavních poslání odborníků společnosti Coface je chránit společnosti proti neuhrazeným fakturám, které mohou ohrozit obchodní činnost a samotnou existenci těchto společností.

 

3- Zajištění plateb z prodejů po celém světě

Společnost Coface se stále více internacionalizuje a vytváří svou organizační strukturu tak, aby poskytovala lokální podporu pro firmy a jejich celosvětový rozvoj. 340 upisovatelů rizik Coface celosvětově činí každý den 10 000 rozhodnutí o úvěrových limitech na odběratele.

 

4- Silná finanční pozice

S ratingem A+ uděleným agenturou Fitch a A2 uděleným agenturou Moody’s a se stabilním výhledem v obou těchto případech má společnost Coface finanční sílu nezbytnou k uskutečňování jejích aktivit v oblasti pojišťovnictví. Tato pozitivní hodnocení ze strany dvou ratingových agentur vycházejí ze tří hlavních faktorů: silného konkurenčního postavení společnosti Coface na globálním trhu úvěrového pojištění, silné solventnosti skupiny a proaktivního řízení rizik ve společnosti Coface (založeného na efektivních postupech a nástrojích). Po zalistování na trhu Euronext Market v roce 2014 se většinovým akcionářem společnosti stala Natixis (divize BPCE, druhé největší bankovní skupiny ve Francii, pro financování, management a služby).”

Nahoru
  • Czech
  • English