Novinky & Publikace
03.07.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Díky mimořádnému oživení bylo Spojené království zařazeno do kategorie A2

Díky mimořádnému oživení bylo Spojené království zařazeno do kategorie A2

Zatímco změna z ekonomiky zaměřené na služby na ekonomiku s vyšší mírou diverzifikace je spíše postupná, obnova průmyslu je již v plném proudu. Navzdory několika dlouhodobým potížím tak Coface na základě hodnocení rizik země řadí Spojené království do kategorie A2.

 

Britský růst překvapil svou silou, jeho prioritou jsou nyní investice

Tento pozoruhodný a brzký únik z krize je výsledkem opatření, jejichž cílem bylo čelit stoupajícímu zadlužení, poklesu vývozu a přílišnému rozvoji finančního sektoru. Díky značně expanzionistické měnové politice ECB od druhé poloviny roku 2012 a finanční podpoře ekonomiky ze strany Bank of England v podobě 375 miliard liber se tak podařilo obnovit důvěru domácností i firem.

 

V roce 2013 došlo k oživení spotřeby, a to díky poklesu nezaměstnanosti, opatřením zaměřeným na podporu stavebnictví a většímu uvolnění úvěrových podmínek, zejména pro malé a střední podniky. V roce 2014 by měly spotřebu nahradit investice. Dobrá výkonnost hospodářství by měla umožnit vyšší potenciální růst i po mírném zpomalení očekávaném v roce 2015 (s odhadovaným růstem ve výši 2,1 %), které by mělo následovat po pravděpodobném zpřísnění měnové politiky.

 

...stále je zde však několik dlouhodobých potíží

I přes výše uvedený příznivý výhled má ovšem Spojené království i nadále jisté slabé stránky.

 

Hlavním problémem britské ekonomiky je stále zadlužení domácností (129,9 % disponibilních příjmů, tedy procentuálně nejvyšší hodnota v zemích G7, po Spojených státech amerických).

 

Spojené království také vykazuje relativně slabou produktivitu: doposud se mu nepodařilo dosáhnout objemu výroby v době před krizí a podle odhadů společnosti Coface k tomu dojde až ve třetím čtvrtletí roku 2014, tj. 26 kvartálů od počátku krize. Za Spojeným královstvím se v tomto ohledu nachází už pouze Itálie. Příčinou této nestability je především chronická podinvestovanost britských firem.

 

Na tuto domácí nevyrovnanost, mimo jiné na nedostatečné investice, poukazuje rovněž schodek běžného účtu. V důsledku nedostatečné orientace britského obchodu na rozvíjející se země a nárůstu jednotkových mzdových nákladů vývoz zboží od roku 1990 klesá. Nedostatečný export zboží je pak nepříliš kompenzován vývozem finančních služeb. Tento trend potvrzuje ztrátu konkurenceschopnosti britských podniků, zejména v odvětvích s vysokou cenovou pružností, k nimž patří například sektor elektronického zboží.

 

Obnova průmyslu, v jejímž čele stojí tři špičková odvětví

Přes nepopiratelné nedostatky, pokud jde o specializaci, společnost Coface upozorňuje na oblasti pozoruhodné obnovy průmyslu v sektorech s vysokou přidanou hodnotou, které se opírají o dynamickou inovaci a podporu státu: farmaceutický, letecký a automobilový průmysl.

  • Farmaceutický průmysl, který se může pochlubit vysokou produktivitou, vyrábí 15 % nejčastěji užívaných léčiv na světě. Největší objem investic zde směřuje do výzkumu a vývoje (10 % celosvětových výdajů) a tento sektor také hlavní měrou přispívá k zahraničnímu obchodu (roční přebytek obchodní bilance přesahuje 6 miliard eur).
  • Civilní a vojenský letecký průmysl, jenž patří mezi nejvýznamnější na světě, zajišťuje 1/5 světového vývozu a jeho přebytek obchodní bilance dosahuje téměř 3 miliardy eur. BAE Systems je třetí největší globální skupina v sektoru obrany, za americkými společnostmi Boeing a Lockheed Martin.
  • Automobilový sektor podstoupil atypickou mutaci, a to s úspěchem: britský průmysl se přeorientoval na nadstandardní produkty určené k exportu. Téměř 77 % produkce vozidel je určeno k vývozu, zatímco 80 % nových vozů prodávaných na britském území (především luxusnějších modelů) se naopak dováží. Obchodní bilance v této oblasti je pozitivní.
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Díky mimořádnému oživení bylo Spojené království zařazeno do... (278,40 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English