Novinky & Publikace
11.05.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

70 % firem v asijsko-tichomořské oblasti se v roce 2014 setkalo s platbami po splatnosti

70 % firem v asijsko-tichomořské oblasti se v roce 2014 setkalo s platbami po splatnosti

Každoročního průzkumu společnosti Coface v asijsko-tichomořské oblasti (APAC) se zúčastnilo 2695 firem z 8 ekonomik. Celkem 70 % dotazovaných společností, tedy vůbec nejvíce za uplynulé 3 roky, se v roce 2014 setkalo s platbami po splatnosti. 37 % respondentů mimoto uvedlo, že se objem částek hrazených po splatnosti v roce 2014 zvýšil, což ve srovnání s předchozím rokem představuje 2% nárůst. Postiženy jsou zejména firmy v Číně, Indii, Hongkongu a Thajsku.

 

Austrálie, Japonsko, Singapur a Tchaj-wan: pozitivnější zkušenosti s úhradami firemních pohledávek

 

Přestože se situace s platbami po splatnosti v daném regionu obecně zhoršila, Austrálie naopak zaznamenala výrazné zlepšení, a to u všech ukazatelů (tj. u objemu plateb po splatnosti, délky průměrné doby po splatnosti a potenciálních problémů s likviditou v souvislosti s mimořádně dlouhou dobou po splatnosti, tzn. delší než 180 dnů). Ke zlepšení v oblasti plateb došlo v roce 2014 také na Tchaj-wanu a v Singapuru, a to u délky průměrné doby po splatnosti a u váhy plateb s mimořádně dlouhou dobou po splatnosti. Přestože v Japonsku v roce 2014 zaznamenaly firmy větší objem plateb po splatnosti a delší dobu po splatnosti, váha plateb s mimořádně dlouhou dobou po splatnosti byla v zemích daného regionu i nadále vůbec nejnižší, přičemž na nízké úrovni zůstal rovněž objem platební neschopnosti a ukončení činnosti firem.

 

Asie1

 

 

„Zatímco zkušenosti s úhradami firemních pohledávek jsou v Austrálii stále pozitivnější, australská ekonomika stále čelí jistým potížím. V souvislosti s negativním dopadem méně dynamické čínské ekonomiky na vývoz Austrálie je zapotřebí větší podpory ke zvýšení domácí poptávky. Díky vstupu do Asijské banky pro investice do infrastruktury (AIIB) by mohla Austrálie zaznamenat oživení poptávky po přírodních zdrojích, což by pro zemi, která je na přírodní zdroje bohatá, bylo jistě prospěšné,“ uvedl ekonom společnosti Coface pro asijsko-tichomořskou oblast Rocky Tung.

 

 

Čína, Hongkong, Indie a Thajsko: firmy čelí dalším problémům

 

V Číně je procento podniků, které se v roce 2014 setkaly s platbami po splatnosti, i nadále vysoké. V důsledku vysoké míry zadluženosti čínské ekonomiky v kombinaci s vysokými náklady na financování a nízkou ziskovostí některých odvětví tak hospodářský výhled pro rok 2015 není příliš optimistický. V oblasti rizika je proto politika společnosti Coface u odvětví s negativním vlivem nadbytečné kapacity, mezi něž patří například železářství, ocelářství, výroba cementu, loďařství, výroba hliníku, výroba skla pro stavebnictví, těžba uhlí, papírnictví a tisk, i nadále opatrná.

 

V Hongkongu jsou platby po splatnosti běžnější a počet dnů po splatnosti se zvyšuje. V budoucnu tak může být v důsledku situace na trhu s nemovitostmi, který vyžaduje značné investice, a tlaku na snižování cen na hongkongském maloobchodním trhu (způsobeném méně dynamickým růstem v oblasti cestovního ruchu) ohrožena celá ekonomika.

 

Díky síle hongkongského dolaru je město méně atraktivní coby cestovní destinace. Nedávná omezení týkající se cest za nákupy z pevninské Číny do Hongkongu, spolu s limitem jednoho vstupu týdně, který zavedly orgány pevninské Číny s cílem omezit cestování obyvatel Šen-čenu do Hongkongu, povedou k tomu, že odvětví související s cestovním ruchem pocítí negativní dopady jako první, přičemž nepříznivé vlivy zaznamenají také vlastníci a provozovatelé obchodních domů. Hongkongské firmy tak mohou být v nejbližší budoucnosti nemile překvapeny negativní poptávkou,“ dodal Rocky Tung.

 

V Indii se objem plateb po splatnosti v roce 2014 dále zvýšil. Podle odborníků společnosti Coface, tzv. underwriterů, se v roce 2014 situace v oblasti firemních plateb po splatnosti v Indii zhoršila a v zemi došlo k obrovskému nárůstu neuhrazených pohledávek ve všech odvětvích, vůbec nejvýrazněji pak u firem přímo či nepřímo navázaných na stavebnictví (například v oblasti infrastruktury). Nejvíce byly postiženy partnerské podniky a soukromé společnosti.

 

Podnikatelské prostředí v Thajsku bylo v roce 2014 oslabeno, o čemž svědčí například počet společností, které ukončily činnost. Z toho vyplývá, že riziko nesplácení pohledávek je v dané zemi vysoké. K aktuální situaci vedlo především zpomalení hospodářského vývoje, přičemž k prudkému poklesu zde došlo v důsledku vleklé politické krize, která negativně ovlivnila tempo růstu v první polovině roku. V roce 2014 jsme rovněž zaznamenali výrazné zhoršení situace v oblasti platební morálky, zejména v odvětvích spojených s výrobou elektrických/elektronických přístrojů pro domácnosti, chemickým průmyslem, výrobou stavebních materiálů a ocelářstvím.

 

Asie2
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : 70 % firem v asijsko-tichomořské oblasti se v roce 2014 setkalo s pl... (1,61 MB)
Nahoru
  • Czech
  • English