Novinky & Publikace
07.07.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Aktualizovaná čtvrtletní hodnocení rizika u vybraných zemí

Aktualizovaná čtvrtletní hodnocení rizika u vybraných zemí

Snížené hodnocení u Číny. Negativní výhled u ekonomik zasažených poklesem cen ropy.

Mnohé země zakoušejí plný dopad poklesu cen ropy, zejména pak rozvíjející se státy, u nichž společnost Coface upravila prognózu růstu pro rok 2015 na 4 % (oproti 4,2 % v březnu 2015). Rozvinuté ekonomiky (u nichž je růst v letech 2015 a 2016 očekáván ve výši 2 %) těží z mírného oživení v rámci eurozóny (v roce 2015 dosáhlo 1,5 %). 

 

Pokračující hospodářské oživení v Eurasii

České republice, Portugalsku a Vietnamu byl v lednu 2015 přiřazen pozitivní výhled. Dané země kráčejí správným směrem a jejich ekonomiky se opírají o spotřebitelské výdaje. 

  • Česká republika těží z ekonomického oživení v západní Evropě (konkrétně na evropském automobilovém trhu) a její hodnocení bylo zvýšeno na hodnotu A3 
  • U Portugalska společnost Coface přihlédla k uspokojivé platební morálce a hodnocení dané země zvýšila na hodnotu A4. Coface rovněž potvrzuje pokračující pozitivní trend v korporátní sféře, zejména u exportních firem. 
  • U Vietnamu, který získal vyšší hodnocení B, aktuálně dochází ke zrychlování soukromé spotřeby díky nízké inflaci a vyšší spotřebitelské důvěře. Externí riziko bylo sníženo, běžný účet je v přebytku a stav devizových rezerv se zlepšuje.
Kanadu, Alžírsko a Gabon negativně ovlivňují nižší ceny ropy

Země vyvážející uhlovodíky aktuálně trpí následky své závislosti na ropném sektoru:

  • Kanadě, jejíž hodnocení je aktuálně A1, byl přiřazen negativní výhled, a to v důsledku negativního vlivu nižších cen ropy na investice, rizik v sektoru nemovitostí a  záporného růstu v průběhu 1. čtvrtletí 2015.
  • Negativní výhled byl rovněž přiřazen Alžírsku, jehož hodnocení je aktuálně A4. Pokles cen ropy má v zemi negativní dopad na veřejné finance a běžný účet. Pokud nedojde ke zvýšení cen, zůstane aktivita v zemi pomalá.
  • Gabonu, jehož hodnocení je aktuálně B, byl přiřazen negativní výhled. Vysoká závislost země na ropě v roce 2015 povede ke zpomalení ekonomické aktivity na 4 % (oproti průměrné výši 5,4 % v posledních letech).
  • Na Tanzanii má negativní dopad rychlý pokles měnového kurzu vůči americkému dolaru. Snížení hodnoty tanzanského šilinku vede k obavám, přičemž značné škody by mohly utrpět zejména firmy. Dochází tak ke zpomalování růstu země a prohlubování veřejného deficitu. Společnost Coface proto tanzanskému hodnocení B přiřadila negativní výhled.
  • Na hospodářství Madagaskaru má negativní vliv pokračující politická nestabilita. K hodnocení C dané země tak byl rovněž připojen negativní výhled.
Úroveň zadlužení firem v čínské ekonomice je důvodem k obavám

Číně byl v lednu 2015 přiřazen negativní výhled, nově pak bylo její hodnocení sníženo na A4. Úroveň soukromého zadlužení v zemi roste, a to především v důsledku zadluženosti podniků. V roce 2014 dosahovala míra zadlužení 207 % HDP, oproti 130 % v roce 2008 (podle MMF). Tato úroveň je považována za znepokojující a je výrazně vyšší než úroveň v jiných rozvíjejících se zemích. Daný trend by mohl ohrozit solventnost firem v nestabilních sektorech. V důsledku nadměrné kapacity jsou tak oslabeny segmenty jako výroba cementu, chemický průmysl či ocelářství, které jsou spojeny s výdaji na infrastrukturu.

 

PŘÍLOHA

 

Priloha
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Aktualizovaná čtvrtletní hodnocení rizika u vybraných zemí (340,77 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English