Novinky & Publikace
14.04.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Aktualizovaná hodnocení rizik a podnikatelského prostředí v jednotlivých zemích

Aktualizovaná hodnocení rizik a podnikatelského prostředí v jednotlivých zemích
Zatímco Spojené státy jsou nyní z hlediska rizik jednou z nejlepších zemí, nejvýznamnější rozvíjející se ekonomiky bojují s problémy.
Obrat k lepšímu ve vyspělých ekonomikách (po dosažení růstu ve výši 1,2% v roce 2013 je pro rok 2014 prognózován růst 1,9%) se odráží i v aktualizovaném příznivějším hodnocení rizik pro Velkou Británii a Spojené státy, které se dostaly do nejlepší kategorie rizik. Míra rizika se však naopak zvýšila v nejvýznamnějších rozvíjejících se ekonomikách: Brazílie, Rusko, Turecko a Venezuela dostaly nižší hodnocení nebo byly umístěny na seznam negativního sledování. 
Podnikatelské prostředí v rozvíjejících se ekonomikách zůstává proměnné. Řada zemí, mezi jinými Ukrajina a opět Venezuela, dostaly nižší hodnocení. Jiné, například Alžírsko, dosahují pokroku v oblasti nařízení vztahujících se na firmy.

  

Spojené státy a Velká Británie: zlepšené hodnocení na základě solidních základních parametrů

Spojené státy se dostávají do nejlepší kategorie rizik. S hodnocením A1 (podobně jako Japonsko, Kanada a Švýcarsko), zažívá nyní tato země dynamický a vyvážený růst (prognóza společnosti Coface pro rok 2014 činí 2,7%), přičemž těží jak z pokračující příznivé spotřeby domácností, tak z pružnosti firem. Míra ziskovosti firem se vrátila na úroveň před krizí a dluhová zátěž je relativně malá. Dalším faktorem přispívajícím ke zlepšenému hodnocení Spojených států je skutečnost, že na začátku roku 2014 došlo k vyřešení krize spojené s limitem veřejného dluhu.

Velká Británie se po dvouleté přestávce vrátila na seznam pozitivního sledování s hodnocením A3. Růst (prognóza pro rok 2014 je 2,1%), který se dosud opíral o spotřebu domácností stimulovanou snadnějším přístupem k úvěrům, bude letos dále posílen prostřednictvím zvýšené úrovně investic. Ve firmách roste důvěra, přestože některé sektory, mimo jiné výroba, pokulhávají za ostatními, např. za finančními službami a stavebnictvím.

 

Řada významných rozvíjejících se ekonomik je pod tlakem

Ve významných rozvíjejících se ekonomikách pokračuje zpomalování růstu v důsledku problémů souvisejících s nabídkou. Poklesem investic byly obzvláště tvrdě zasaženy dvě ze zemí skupiny BRICS. 

V Brazílii, jejíž hodnocení kleslo na A4, je potenciál růstu rovněž ovlivněn zpomalující se spotřebou a strukturálními problémy: nedostatečnou infrastrukturou, nedostatkem kvalifikované pracovní síly a byrokratickými překážkami.

V Rusku zhoršuje situaci již tak oslabené ekonomiky geopolitické napětí, v důsledku čehož se společnost Coface rozhodla umístit jeho hodnocení B na seznam negativního sledování. Ukrajinská krize, stejně tak jako sílící odtok kapitálu, budou mít negativní dopady na už tak zpomalující tempo růstu (po růstu ve výši 1,3% v roce 2013 činí prognóza pro rok 2014 jen 1,0%) a klesá i objem investic.

Jelikož politická křehkost je jedním z kritérií používaných společností Coface, hodnocení A4 pro Turecko a C pro Venezuelu byla umístěna na seznam negativního sledování, což je odrazem zdejších složitých politických krizí.

V Turecku není možné ignorovat rizika politického napětí před nastávajícími komunálními a prezidentskými volbami (březen a srpen 2014). Společnost Coface očekává v roce 2014 zpomalení růstu na 2%, a to hlavně v důsledku napjatější monetární politiky a vysoké inflace. Pokud jde o firmy, platební morálka zaznamenaná společností Coface se od prosince 2013 zhoršuje.

Ve Venezuele dochází na pozadí sociálních a politických problémů k recesi a hyperinflaci. Situace zůstane křehká až do parlamentních voleb v září 2015, a to obzvláště pro firmy ohrožené rizikem znárodnění a podléhající přídělovému systému v oblasti importu a kontrole tvorby cen a marží. Zahraniční i místní dodavatelé státu a ropného a plynárenského sektoru se potýkají s velkým zpožďováním plateb.

 

Extrémně různorodé podnikatelské prostředí

Vedle aktualizace celkových rizik v jednotlivých zemích provedla společnosti Coface také každoroční přezkum svých hodnocení podnikatelského prostředí. 

Zlepšení zaznamenalo mimo jiné Alžírsko, kde bylo hodnocení B udělené místnímu podnikatelskému prostředí odebráno ze seznamu negativního sledování. Země pociťuje přínos změn regulace firem zavedených Finančním zákonem z roku 2014, jehož obsahem je mimo jiné usnadnění procesů schvalování projektů zahraničních investic.

Naopak mezi těmi, jimž bylo hodnocení zhoršeno, je Ukrajina, kde hodnocení podnikatelského klimatu kleslo na úroveň D, což ovšem nepovažujeme za nikterak překvapivé. Situace v této zemi se totiž v posledních letech výrazně zhoršila především z hlediska kontroly korupce a kvality regulatorního prostředí. Vysoká míra politické nestability snižuje pravděpodobnost jakéhokoli zavádění reforem.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Aktualizovaná hodnocení rizik a podnikatelského prostředí v jedno... (308,59 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English