Novinky & Publikace
22.07.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Automobilový sektor regionu CEE je do značné míry závislý na zahraničních investicích, domácí poptávka však vykazuje pozitivní dynamiku

Automobilový sektor regionu CEE je do značné míry závislý na zahraničních investicích, domácí poptávka však vykazuje pozitivní dynamiku
Region CEE se stal atraktivní destinací pro investice celosvětově působících automobilek. V roce 2014 bylo ve východní Evropě vyrobeno 3,6 milionu vozů, což představuje 21% celkové produkce EU. V zemích CEE, kterými se zabývá analýza společnosti Coface, je 33 výrobních závodů, z nichž většina byla vybudována na základě přílivu přímých zahraničních investic (FDI). Analýza ukazuje, že navzdory velké dynamice prodejů aut živené v posledních letech místními zákazníky zůstávají výrobní závody v regionu CEE do značné míry závislé na zahraniční poptávce.

 

Automobilový sektor hraje v kontextu ekonomických aktivit ekonomik regionu CEE významnou roli

Region CEE dokázal přilákat přímé zahraniční investice díky lákavě nízkým personálním nákladům, geografické blízkosti západní Evropy, vzdělané pracovní síle a zlepšujícímu se podnikatelskému klimatu. Analýza společnosti Coface se zabývá automobilovým sektorem v zemích CEE, kde se vyrábějí velké objemy vozů: Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Škoda a Dacia jsou dvě obzvláště silné regionální značky, které díky přímým zahraničním investicím přežily na konkurenčním globálním trhu.

 

Výroba vozidel a dopravních prostředků a zařízení má měřitelný dopad na výkonnost ekonomik zemí CEE. V některých zemích regionu, například v Maďarsku, České republice a na Slovensku, představuje tento sektor zhruba desetinu z celkového objemu výroby. Navíc vytváří významné množství pracovních míst - v šesti analyzovaných zemích bylo v roce 2013 v automobilovém průmyslu zaměstnáno 850.000 lidí.

 

"Počet vozů vyrobených v regionu CEE se za posledních deset let více než zdvojnásobil." říká Grzegorz Sielewicz, ekonom společnosti Coface pro oblast CEE. “Slovensko, Česká republika a Rumunsko byly nejúspěšnější - v těchto zemích objem automobilové produkce stoupl trojnásobně či dokonce čtyřnásobně. Je však třeba také mít na paměti, že velká dynamika poptávky nemůže trvat věčně, neboť nakonec dojde k saturaci trhu.

 

 

Silná exportní orientace

Export automobilů se významně podílí na zahraničním obchodu zemí CEE. Například na Slovensku představuje 25% veškerého exportu. Výroba automobilů v regionu CEE je silně orientována na zahraniční poptávku, neboť většina produkce je určena pro vnější trhy. Současná situace nicméně ukazuje, že Eurozóna, hlavní exportní trh, se vzpamatovává a do budoucna skýtá lepší vyhlídky. Vzhledem k těmto pozitivním trendům v Eurozóně i dalších evropských zemích poptávka po automobilech v poslední době roste.

 

Pokles poptávky v Rusku má sice na sektor negativní dopad, je však kompenzován zvýšenou poptávkou v jiných exportních destinacích i rostoucími prodeji na domácích trzích regionu CEE.

 

 

Zvyšující se vnitřní poptávka podporuje domácí prodeje

Zatímco na některých vnějších trzích panuje nejistá situace, na trzích domácích je patrný pozitivní vývoj. Domácí poptávka v zemích CEE těží ze zlepšených vyhlídek místních domácností, lepší situace na trhu práce, mírné inflace, nízkých cen ropy, rostoucí důvěry spotřebitelů i atraktivních úrokových sazeb. Větší ochota utrácet vede ke zvýšení dynamiky prodejů aut v ekonomikách CEE. Zákazníci se rekrutují z řad spotřebitelů i firem, které rozšiřují své flotily osobních a užitkových vozů. Užitkové vozy zaznamenávají velkou dynamiku prodejů díky zlepšeným perspektivám firem - podle prognóz odborníků se má například HDP Eurozóny letos zvýšit o 1,5%. Zvýšená poptávka po užitkových vozech je pozitivním signálem, a to zejména pro polské výrobní závody, neboť významné objemy lehkých užitkových vozů jsou vyráběny právě tam.

 

Zvýšená míra utrácení na domácích trzích však nebude stačit k tomu, aby se automobilový sektor v regionu CEE stal nezávislým na vnější poptávce. Vzhledem k silné orientaci na export se nelze vyhnout rizikům spojeným se zhoršením situace na zahraničních trzích, i když vyšší potenciál růstu na domácím trhu by mohl tato rizika zmírnit. Malý podíl Ruska na struktuře exportu vozů v rámci regionu nemá na celkovou výkonnost sektoru významný dopad, obzvláště vzhledem ke zlepšeným perspektivám v rámci Eurozóny.

 

 

Rostoucí prodejní čísla nejsou rovna číslům popisujících ziskovost automobilek

Přestože prodejní čísla na trzích regionu CEE rostou, neznamenají tyto zvýšené objemy stejné zvýšení ziskovosti automobilek. Mnohé z nich se nadále potýkají s nadbytečnými kapacitami, zákazníky očekávajícími výrazné slevy i registracemi nových aut, které provádějí samotní dealeři.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Automobilový sektor regionu CEE je do značné míry závislý na zah... (309,33 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English