Novinky & Publikace
06.02.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Čína v roce 2014: stabilní růst s riziky v oblastech financování a nadbytečných kapacit

Rok 2014 je pro čínskou ekonomiku rokem rozcházejících se trendů panujících v makroekonomickém a mikroekonomickém prostředí. Zatímco na jedné straně se předpokládá řada reforem, na druhé straně je třeba věnovat pozornost možným negativním dopadům na reálnou ekonomiku v důsledku reformních snah, stejně tak jako úvěrovým rizikům souvisejícím s rostoucí cenou peněz.

 

 

Ohnisko pozornosti roku 2014: rostoucí cena peněz

 

Reálný růst HDP v Číně v roce 2014 zůstane stabilní, ale mírně zpomalí na 7,2% v meziročním srovnání, částečně v důsledku vyšší inflace. Nižší cílový růst HDP stanovený vládou pro rok 2014 reprezentuje úmysl vlády akcelerovat práci na reformách. Očekává se,
že vzhledem k celosvětovému oživení dojde ke zlepšení exportu a investic.

 

Urychlení urbanizace a lepší správa dluhů místních státních institucí byly dvěma klíčovými tématy Centrální ekonomické pracovní konference. Očekává se, že vláda bude pokračovat v podpoře investic do infrastruktury soukromého sektoru – především do budování „sítě měst“ ve středozápadním a severovýchodním regionu. Jelikož vláda již naznačila, že fiskální politika zůstane stabilní, od soukromého sektoru se očekává, že bude tyto projekty financovat.

 

Rostoucí cena peněz bude v roce 2014 jedním z hlavních sledovaných indikátorů. Vzhledem k liberalizaci zápůjčních sazeb zavedené v červenci 2013 mohou půjčky poskytované bankami nabýt tržnější povahy a svázanost mezibankovního trhu by se mohla přenést do vyšších zápůjčních sazeb. Likvidita by se mohla stát ještě důležitějším parametrem než dosud, jelikož v roce 2014 má být splněna povinnost splacení mnoha firemních dluhopisů a dluhů místních státních institucí. Vážená průměrná zápůjční sazba v Číně v roce 2013 pomalu rostla, přičemž vzhledem k tržním podmínkám (Graf 1) by tento trend měl pokračovat i v roce 2014. To by mělo dělat starost především malým a středním podnikům, které obvykle od bank nedostaly velké úvěrové prostředky.

 

 

Ocel a uhlí: rizika přetrvávají ve světle snahy vlády o snížení nadbytečné kapacity

 

V důsledku snahy státu vyřešit problémy pramenící z nadbytečné kapacity budou menší a méně výkonní zástupci těchto odvětví čelit tlaku pramenícímu z rostoucích nákladů a nejistoty v oblasti tvorby obchodních pravidel.

 

Ocel: míra využití ocelářského průmyslu zůstala v roce 2013 nízká. Navíc poměr pasiv a vlastního kapitálu u velkých a středně velkých oceláren zůstal od listopadu 2013 na nejvyšší dosažené úrovni (tj. 231%). Takto vysoký poměr ukazuje, že ocelárny nyní fungují s větším objemem půjčených peněz. Vzhledem k tomu, že ziskové marže zůstávají na současné úrovni a také vzhledem k obtížnosti vytváření cash flow společnost Coface předpokládá, že zvýšení tohoto poměru bude znamenat pro tyto firmy větší riziko insolvence a neplacení.

 

Uhlí: riziko spojené s poptávkou po uhlí klesá, a to především v důsledku snížení kapacity a zavedení nových ekologických norem v různých odvětvích. Vzhledem k bohaté nabídce – jak v místním, tak v mezinárodním kontextu – a relativně stagnující poptávce ze strany cementářského a ocelářského sektoru nemusí být tempo růstu zaznamenané na konci roku 2013 udržitelné a ceny uhlí by měly v roce 2014 a dalších letech zůstat relativně nezměněné.

 

Tabulka 1

 

Automobilový průmysl, maloobchod a elektronika: mírné až střední riziko při silné poptávce

 

Automobilový průmysl: zavedení opatření na kontrolu počtu vozů v řadě velkých měst v Číně by měla být protiváhou vládní podpory ekologičtějších vozidel. Posílení čínsko-japonských vztahů může mít negativní dopad na japonské automobilky.

 

Maloobchod: tento sektor nadále funguje dobře z hlediska úvěrových rizik, ale jeho výhled do budoucnosti je zastíněn řadou různých faktorů, mezi které patří mimo jiné snaha vlády řešit problém korupce, zpomalující se růst příjmů a kapitálových výdajů, importní cla a DPH a zhodnocení čínského juanu, které táhne spotřebu do zahraničí.

 

Elektronika a IT: zatímco domácí poptávka zůstala v roce 2013 poměrně zdravá, na exportním trhu byly domácí spotřebiče střední velikosti pod tlakem recese, především v Evropě a v USA. Poptávka po těchto spotřebičích by se mohla v roce 2014 zvýšit v souvislosti s oživením ekonomik těchto regionů.

 

 

Graf 1
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Čína v roce 2014: stabilní růst s riziky v oblastech financování... (418,18 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English