Novinky & Publikace
02.11.2012
Firemní novinky

Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko se stává přímou organizační složkou Coface ve Francii

Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko se stává přímou organizační složkou Coface ve Francii
S ohledem na provedení směrnice EU „Solvency II“ v rámci skupiny Coface dochází k reorganizaci mezinárodního působení skupiny přeměnou dceřiných společností na organizační složky s jediným zřizovatelem, tj. mateřskou společností Coface ve Francii. 

 

Restrukturalizace mezinárodního úvěrového pojistitele Coface pokračuje. Coface Austria Kreditversicherung AG jako zřizovatel organizační složky Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko k 1.11.2012 postupně splynul s hlavní společností skupiny Coface - COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. (zkráceně Coface). Country Manager v ČR Martin Růžička vysvětluje výhody této přeměny: "Tato organizační změna představuje významný krok pro vyhovění nároků na solventnost pojišťoven v rámci regulatorního režimu „Solvency II“. Tímto v mezinárodním měřítku získáváme vlastní kapitál ve prospěch solventnosti, tj. ve prospěch našich klientů. Přicházíme s reorganizací s předstihem před platností nové regulace „Solvency II“, abychom se s maximální péčí připravili na její zavedení."

 

„Solvency II“ je regulatorní rámec pro dohled nad pojistiteli a kapitálovou vybavenost pojistitelů, který bude na národní úrovni ve všech členských státech EU zaveden do poloviny roku 2014.  

 

Díky výše zmíněné fúzi rakouské pojišťovny s francouzskou společností dojde u servisní společnosti pojištění pohledávek tj. u Coface Czech  Insurance Service s.r.o. ke změně společníka z Coface Austria Kreditversicherung AG na COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. (zkráceně Coface).

 

Právní forma a společník Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. jako společnosti podnikající v oblasti kreditních informací a vymáhání pohledávek za podnikateli se nemění.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka Česko se ... (149,94 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English