Novinky & Publikace
02.09.2013
Rizika zemí a ekonomické studie

Coface CEE Top 500

Coface CEE Top 500
Nejúspěšnějším firmám rostou obraty, ale prudce klesají zisky. Nejvíce velkých firem je v Polsku. Česká republika je první co do průměrného obratu na jednu firmu. 
Největší firmy dosáhly vyšších obratů, ale zaznamenaly prudký pokles zisku – Ekonomický region střední a východní Evropy (CEE) je více nehomogenní než kdykoli v minulosti – Míra platební neschopnosti v regionu se téměř ztrojnásobila.

 

Mezinárodní úvěrová pojišťovna Coface uvádí svou pátou výroční studii na téma 500 nejúspěšnějších firem ve střední a východní Evropě – Coface CEE Top 500. Studie přináší žebříček 500 největších firem regionu podle obratu a analyzuje některé další skutečnosti, například ziskovost, počet zaměstnanců a celkové podmínky pro podnikání firem v regionu. Studie nezahrnuje do přehledu banky, pojišťovny, leasingové a makléřské společnosti tj. finanční instituce.

 

Martin Růžička, country manager společnosti Coface pro Českou republiku, uvádí: „Analýza vývoje 500 nejúspěšnějších firem v regionu střední a východní Evropyv roce 2012poukazuje na fakt, že sice bylo dosaženo nárůstu obratu firem, ale díky jejich působení ve složitých ekonomických podmínkách, byl tento růst kompenzován poklesem jejich ziskovosti. Region je výrazněji nehomogenní než kdy jindy v minulosti, takže část regionu vykazuje hospodářský růst (např. Estonsko) a jiná část významný pokles (např. Česká republika)“. 

 

 

Nejúspěšnější firmy: vyšší obrat, ale prudký pokles zisku.

 

Navzdory ekonomické krizi zvýšilo 500 nejúspěšnějších firem regionu v roce 2012 svůj obrat
o 5% na více než 628 miliard EUR. Tyto výkony však nevedly ke stabilnímu vývoji čistých zisků. Zatímco v roce 2011 se zisky nejúspěšnějších firem regionu CEE zvýšily, v roce 2012 klesly o téměř 32%, z 30 miliard EUR na 20 miliard EUR.

 

Počet zaměstnanců v 500 nejúspěšnějších firmách regionu CEE se vyvíjí pozitivně – ve srovnání s minulým rokem se mírně zvýšil, konkrétně o 1,5%. Celkový obraz je ale dosti heterogenní – studie ukazuje, že zvyšující se míra nezaměstnanosti jde v nejúspěšnějších firmách většinou ruku v ruce s velkým propouštěním.

 

Počet firem a jejich obraty reflektují velikost ekonomiky. Česká republika vykazuje největší průměrný obrat na 1 firmu.

 

Většina klíčových hráčů z regionu CEE opět pochází Polska, které má v Top 500 více než třetinu firem (171 firem, 34,2%). Nejúspěšnější polské firmy dosáhly v porovnání s předchozím rokem nárůstu obratu o 6%. I přes 30% pokles zůstávají polské firmy na špici i z hlediska čistého zisku. Poté, co Polsko v roce 2011 dosáhlo největšího růstu HDP v EU, v roce 2012 silně zpomalilo a míra platební neschopnosti zároveň dosáhla rekordní úrovně.

 

Druhý největší počet firem v Top 500 regionu střední a východní Evropy je v Maďarsku (66 firem; 13,2%), které se v roce 2011 umístilo na třetím místě. Přestože výkon maďarské ekonomiky (HDP) klesl o 1,7%, obrat nejúspěšnějších firem se mírně zvýšil o 2,2%.

 

Třetí místo obsazuje Rumunsko, které vystřídalo Ukrajinu, a to poté, co se z pátého místa vyhouplo na místo třetí. Tento skok dokumentuje 22,7% růstem počtu firem na žebříčku na celkem 54. I přes vysoký počet firem v Top 500 byl ale jimi dosažený obrat slabý a z tohoto hlediska je Rumunsko až páté (48 mld. EUR, +10,8%), stejně tak jako z hlediska čistého zisku (+37,7%).

 

Vezmeme-li v úvahu výši obratů dosažených firmami v jednotlivých zemích, je pořadí zemí na prvních dvou místech stejné a liší se na místě třetím, kde za Polskem a Maďarskem nastupuje Česká republika s obratem 68 mld. EUR. Pozice České republiky se posune dokonce na první příčku před Polsko, pokud si spočteme průměrný celkový obrat roku 2012 na jednu firmu (1,35 mld. EUR). Rovněž v případě sestavování pořadí dle ziskovosti roku 2012 patří České republice třetí příčka, za druhým Maďarskem a prvním Polskem.

 

 

Struktura odvětví v žebříčku Coface CEE Top 500

 

Většinu firem do žebříčku Coface CEE Top 500 opět dodal sektor ropy a plynu. 65 firem vytvořilo celkový zisk ve výši 162 miliard EUR (+6%). Obzvláště v tomto sektoru byl rok 2012 rokem složitým – celkový čistý zisk klesl o 34,6%.

 

Na druhém místě – a to s velkým odstupem – je energetický průmysl. 51 firem nedosáhlo ani poloviny obratu dosaženého sektorem ropy a plynu (76 miliard EUR). Průměrná míra růstu je celkem slibná (+11%), ale firmy v tomto sektoru reagovaly na sníženou poptávku po energiích způsobenou recesí tím, že propouštěly zaměstnance (-12,9%), a utrpěly významný pokles zisku. Největší firmou v energetickém průmyslu je ČEZ z České republiky, jenž se na základě konsolidovaných údajů roku 2012 dostává z 18. místa na 5 pozici v regionu.  ČEZ představuje cca 11% podíl na celkovém obratu energetického průmyslu regionu CEE.  

 

Automobilovému průmyslu se letos podařilo dostat se do Top 3 v pořadí sektorů, když 42 firem dosáhlo obratu ve výši téměř 63 miliard EUR. Největší podíly na tomto výsledku automobilového průmyslu byly zaznamenány v České republice a na Slovensku. Škoda Auto a.s. je nevětší reprezentantem tohoto odvětví v CEE (cca 15% z obratu automobilového průmyslu v CEE). Pozice Škody Auto se zlepšila, takže se ze 4. místa v 2011 dostává v roce 2012 na 3. místo, a to s obratem 9,5 mld. EUR.

 

Největšího růstu obratu dosáhly firmy působící v distribuci automobilů, potravinářském průmyslu a velkoobchodu. Klesající tendenci mělo v rámci žebříčku Top 500 hned několik sektorů: stavebnictví, elektronika, kovodělný průmysl, těžební průmysl a telekomunikace. Stavebnictví je tradičně nejvíce postiženo ekonomickou krizí - sedm firem z tohoto sektoru zastoupených v této studii zaznamenalo pokles obratu (-9%) i počtu zaměstnanců (-8% v roce 2012) a také největší případy platební neschopnosti v regionu CEE se odehrály především v sektoru stavebnictví.

 

Střední a východní Evropa: ekonomika stále bojuje, region je více heterogenní než kdykoli v minulosti.

 

Ve všech zemích regionu CEE je možné pozorovat zadrhávající se vývoj, přičemž průměrný roční růst dosahuje 1,2% (pro srovnání: na nově se etablujících trzích je to 5%). Od roku 2011 se téměř ztrojnásobila platební neschopnost a v roce 2013 se očekává její další zvýšení.

 

Podíváme-li se více zblízka, je zřejmé, že země střední a východní Evropy jsou více nehomogenní než kdykoli v minulosti: zatímco některé stále ještě bojují s recesí a negativními mírami růstu HDP, jiné hlásí stabilní ekonomický růst. HDP na osobu se pohybuje od částky těsně pod 3 000 EUR na Ukrajině až po více než 17 000 EUR ve Slovinsku. Některé země, například Česká republika, byly značně postiženy recesí Eurozóny, jiné, jako např. Estonsko, zaznamenaly významný růst. Míra platební neschopnosti se výrazně zvýšila v Bulharsku
a Chorvatsku, zatímco v Estonsku a Lotyšsku je vývoj v tomto ohledu pozitivní.

 

O použité metodice:

 

Byly identifikovány největší firmy v regionu střední a východní Evropy (obrat  ≥ 120 milionu EUR), přičemž vyloučeny byly poskytovatelé finančních služeb jako například banky, pojišťovny, leasingové a makléřské firmy. Kromě výnosů hodnotí žebříček Coface CEE Top 500 i některé další klíčové firemní ukazatele, například čistý zisk a počet zaměstnanců. Dosažený obrat a zisk byly převeden na eura ve směnném kurzu platném na konci roku 2012. Údaje byly vzaty z  databází Coface a podle potřeby doplněny informacemi z externích zdrojů. V konečném žebříčku nefigurují firmy, které byly přizvány k účasti v této anketě, ale odmítly se zúčastnit. Rovněž firmy, o nichž není obecné povědomí o jejich finančních ukazatelích, nemohly být v žebříčku zahrnuty. 

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Coface CEE Top 500 (6,00 MB)
Nahoru
  • Czech
  • English