Novinky & Publikace
15.02.2016
Rizika zemí a ekonomické studie

Coface Country Risk Konference 2016

Coface Country Risk Konference 2016
  • Vyspělé ekonomiky: mnoho příčin k obavám, včetně volatility na finančních trzích, levné ropě a čínskému zpomalení
  • Rozvíjející se země: kromě pomalého růstu, rostoucí zadlužení podniků
  • Zvýšená politická rizika pravděpodobně ovlivní podnikatelskou důvěru ve všech regionech

 

 

 

Nový rok politických nejistot

V roce 2016 bude nezbytné přistupovat opatrně k vyvíjejícím se rizikům zemí. V prostředí po-zvolného globálního růstu, který Coface odhaduje na 2,7% (po hodnotě 2,5% v roce 2015), se očekává, že rizika, která se objevila v roce 2015, budou přítomna i v roce letošním. V popředí je především politické napětí citelné jak ve vyspělých, tak i rozvíjejících se ekonomikách.

Je pravděpodobné, že volby v USA a především riziko "Brexit", vystoupení Velké Británie z EU bude ovlivňovat podnikatelskou důvěru v obou zemích. V rozvíjejícím se světě zůstává vysoká nejistota na Blízkém východě. Riziko terorismu může vést k posílení nacionalistických hnutí. Podle indexu politického rizika  Coface budou vynikat zejména Turecko a Brazílie díky jejich rostoucí politické nestabilitě v letech 2007 a 2015 v návaznosti na významné zhoršení jejich ekonomické situace. Brazílie, jejíž politická krize a období recese bude pokračovat i v roce 2016, zaznamenala snížení hodnocení rizikovosti země již podruhé za méně než jeden rok, na rating C.

 

Vyspělé země: Zotavení pod tlakem

Celkově lze říci, že vyspělé země zaznamenají mírný nárůst v roce 2016, podle odhadu Coface o 2%. Významnou slabší stránkou je jejich závislost na ceně komodit, čínském zpomalení a volatilitě na finančních trzích.

Očekává se, že trend nízkých cen ropy bude pokračovat i v roce 2016 v důsledku pokračující-ho nadbytku těžby, což lze částečně přičítat návratu Íránu na trh. Rating Kanady poklesl z hodnocení nejlepší rizikové kategorie a nyní je hodnocena ratingem A2, pravděpodobně jako důsledek poklesu investic v ropném průmyslu a jejich příjmů. Avšak pokračující pokles cen ropy měl příznivý vliv na domácnosti a podniky v některých vyspělých zemích. S výjimkou Japonska a Itálie pomohl pokles účtů za energie oživit firemní investice zejména ve Španělsku a Velké Británii.

Japonsko je také mezi potenciálními oběťmi nad očekávání vyššího čínského zpomalení, vzhledem k tomu, že 18% jeho vývozu je určeno právě do Číny. Slabý růst (podle odhadu 0,9% pro rok 2016), přetrvávající riziko deflace a nezbytnost fiskální konsolidace vysvětlují ohodnocení ratingem A1 s negativním výhledem. Není divu, že pokles poptávky a pokles v cestovním ruchu z pevninské Číny i nadále ovlivňuje aktivity Hongkongu a Tchaj-wanu, také na hodnocení s negativním výhledem.

V eurozóně (s očekávaným růstem o 1,7% v roce 2016), se situace firem postupně zlepšuje. O tom svědčí i statistiky insolvencí ve Francii, Německu a Itálii (pokles v rozmezí - 3,5% a - 5% za prvních devět měsíců roku 2015 ve srovnání se stejným obdobím v roce 2014) a zejména ve Španělsku (-26%). Italský růst bude podpořen domácí poptávkou, která bude profitovat z obnovení důvěry a pozitivního vývoje v oblasti strukturálních reforem. Toto vedlo Coface k udělení ratingu pro Itálii hodnotou B s pozitivním výhledem.

 

Nadměrná zadluženost firem: Nové problémy v rozvíjejících se zemích

Situace v rozvíjejících se zemích, kde se růst snížil na polovinu za posledních pět let (očekává se 3,9% v roce 2016), je nadále komplikována rostoucím zadlužením podniků zasažených jak poklesem cen komodit, tak i vysoce expanzivní měnovou politikou, které následovaly po krizi s Lehman Brothers. Pouze střední Evropa zůstává v této oblasti nedotčena. Maďarsko (jehož rating se zlepšil o jeden stupeň, na hodnotu A4) a Lotyšsko (rating B s pozitivním výhledem) vynikají svým stabilním růstem, podporovaným spotřebou domácností a růstem exportu do jiných evropských zemí, spíše než do Ruska.

Čínské společnosti patří podle ekonomů v Coface mezi nejzadluženější. Jejich dluh představuje více než 160% HDP, o 60 bodů vyšší než v roce 2008. Po Číně je nejzadluženějším Turecko (+30 bodů), Brazílie (+17 bodů), Rusko (+14 bodů) a Malajsie (+11 bodů). Turecké společnosti, které mají jednu třetinu svého dluhu denominovanou v amerických dolarech, se ukazují být mezi zeměmi nejvíce vystavenými měnovému riziku. Významný záblesk naděje ve střednědobém horizontu se týká získání konkurenceschopnosti, která vyplývá z nedávného oslabení měn v rozvíjejících se zemích.

V souvislosti se zvýšeným rizikem pro firmy vydává Coface snížení ratingu o jeden bod několika rozvíjejícím se zemím, které byly již s negativním výhledem. Patří mezi ně:

  • Alžírsko (B) a Gabun (C), vzhledem k nízké ceně uhlovodíků
  • Jihoafrická republika (B), negativně ovlivněna pomalejším růstem hospodářství a rostoucím sociálním napětí
  • Tanzanie (C) a Madagaskar (D), kde je růst omezen politickou nejistotou
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Coface Country Risk Konference 2016 (132,51 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English