Novinky & Publikace
20.01.2011
Rizika zemí a ekonomické studie

Coface odhaluje nový trend v rizikovosti obchodování

Platební morálky firem ve vyspělých a v rozvíjejících se ekonomikách se sbližují!

 

Upozornění: Coface rating zemí se nezabývá hodnocením schopnosti států splácet své dluhy, ale indikuje průměrné riziko nezaplacení pohledávek z obchodního styku společnostmi v dané zemi. Tento průměrný trend nevypovídá ovšem o bonitě jednotlivých společností, které se mohou výrazně odlišovat od průměru.
 

Pro letošní rok Coface předpovídá mírné zpomalení globálního ekonomického růstu. Hlavními riziky jsou státní dluhy v Eurozóně a problémy s financováním růstu v rozvíjejících se ekonomikách.
Coface rating zemí pokrývá 156 zemí, z čehož 28 se řadí k vyspělým ekonomikám. Aktuálně zaznamenává výrazný trend sbližování Coface ratingu zemí pro vyspělé a pro rozvíjející se ekonomiky. V roce 2011 budou změny těchto ratingů reagovat především na zadlužování soukromého sektoru a na přístup k finančním zdrojům pro expanzi firem.

Coface předpovídá pro 2011 pokles tempa růstu globální ekonomiky na 3,4% ze 4% v roce 2010. Příčinami zpomalení jsou hlavně pokles dluhu soukromého sektoru, omezování veřejných výdajů v Evropě, nárůst cen surovin a zpomalování nárůstu globální obchodní výměny. Ve vyspělých ekonomikách růst HDP poklesne na 1,8% z loňských 2,3% (z toho v Eurozóně na 1,4% z 1,7%). Toto mírné snížení růstu by se však téměř nemělo dotknout platební morálky firem.
 
Jasnými vítězi krize jsou rozvíjející se ekonomiky, kde růst HDP klesne na 6,2% z loňských 6,7%. Oproti vyspělým ekonomikám nenesou zátěž vysokého zadlužení domácností, které vyústilo v krizi státních dluhů. Ale ani rozvíjející se ekonomiky nejsou imunní k vlně problémů se zadlužením domácností. Jak jinak by ostatně šlo financovat jejich současný rychlý růst? Coface proto rozlišuje dva různé profily rozvíjejících se ekonomik:

  • polsko-brazilský profil: firmy nabírají zahraniční úvěry, protože domácí banky jsou příliš zdrženlivé a úroky v domácí měně příliš vysoké. Narůstá tím riziko nepřiměřeného zadlužení v zahraničních měnách;
  • čínsko- vietnamský profil: firmy nabírají úvěry od domácích bank, které nejsou schopny správně oceňovat rizikovost poskytovaných úvěrů. Výrazně zadlužené a netransparentní firmy jsou pak hlavními kandidáty na budoucí problémy.

Nový fenomén: konvergence rizika platebního selhání firem vyspělých a rozvíjejících se ekonomik se zrychluje

 

Statistika vývoje Coface ratingu zemí jasně ukazuje, že riziko scénáře vývoje krize s dvojím dnem se snižuje. V roce 2009 Coface zvýšil rating pro 23 zemí a snížil pro 47 zemí. V roce 2010 už zvýšil rating pro 47 zemí a snížil jen pro 6. Zatímco platební morálka v rozvíjejících se ekonomikách se v průběhu krize výrazně nezměnila, ve vyspělých ekonomikách se zhoršila. Pouze 9 z 28 hodnocených vyspělých zemí již dosáhlo na předkrizovou úroveň Coface ratingu zemí.

Před krizí měly všechny vyspělé ekonomiky Coface rating zemí A2 nebo vyšší a na tento stupeň dosáhlo jen 9 z rozvíjejících se ekonomik. Ve 2010 byl nejnižší Coface rating zemí s vyspělou ekonomikou A4, a takový nebo lepší mělo již 27 rozvíjejících se ekonomik. Čína, Turecko, Brazílie, Indie, Polsko a Česká republika mají nyní vyšší Coface rating zemí, než Řecko, Irsko a Portugalsko.

„Coface nikdy nedělal principiální rozdíly mezi rozvíjejícími se ekonomikami a těmi vyspělými“, říká Martin Růžička, country manager Coface Czech. „Rating zemí je komplexním hodnocením krátkodobých trendů v ekonomice opřených i o naše praktické zkušenosti s platební morálkou firem v dané zemi. Přístup k finančním zdrojům zásadně ovlivňuje platební morálku firem, proto se při hodnocení rizikovosti firem, za účelem poskytnutí pojištění pohledávek nebo za účelem jejich profinancování, soustřeďujeme mimo jiné na schopnost tvorby vlastních zdrojů a na přístup firmy k externím finančním zdrojům", zdůrazňuje dále Martin Růžička. 

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Coface odhaluje nový trend v rizikovosti obchodování (567,35 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English