Novinky & Publikace
29.04.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Čtvrtletně aktualizované hodnocení rizik zemí a podnikatelského prostředí

Čtvrtletně aktualizované hodnocení rizik zemí a podnikatelského prostředí

Coface aktualizuje rating rizika země u dvou evropských ekonomik a Brazílii zařazuje do režimu negativního sledování.
Rating podnikatelského prostředí v Rusku byl snížen na C.

 

Čím dál tím patrnější je zlepšování rizika země u vyspělých zemí, kde se v roce 2015 očekává zvýšení tempa růstu (+ 2,1 %). Eurozóna tažená Německem a Španělskem zaznamenala dvě pozitivní změny: Nizozemsko a Belgie si o stupínek polepšily. U rozvíjejících se zemí jsou však změny značně rozdílné (úprava růstu směrem dolů na 4,2 %). Brazílie a Ekvádor jsou zařazeny do režimu negativního sledování a Rusku bylo sníženo hodnocení podnikatelského prostředí.

 

Hodnocení Belgie a Nizozemska zlepšeno na A2, což potvrzuje zotavování eurozóny

Úprava ratingu Belgie a Nizozemska směrem nahoru na A2 přichází po týchž úpravách provedených u Německa, Španělska, Spojeného království a Rakouska v roce 2014 a u Portugalska začátkem roku 2015. To potvrzuje pozvolný návrat zóny k růstu (odhadovanému společností Coface na +1,3 % v roce 2015, po +0,9 % v roce 2014).

V obou zemích k růstu pozitivně přispěly výdaje domácností, vývoz a investice. Počet úpadků společností dále klesá. Politická scéna v Belgii je nyní stabilnější a vláda se zaměřuje na fiskální konsolidaci. V Nizozemsku se začátek roku vyznačoval větší smělostí firem ve stavebním odvětví, což odpovídá nárůstu cen nemovitostí (+3,6 % v lednu 2015 oproti jejich nejnižší úrovni v roce 2013).

 

Latinská Amerika se propadá

Rozvíjející se země vykazují rozdílné trendy.

Tahouny z hlediska dobrých zpráv jsou Tunisko, jehož rating B je nyní spojen s pozitivním sledováním, a Kambodža, jejíž hodnocení bylo zlepšeno na C.

  • V Tunisku se podnikatelské prostředí zlepšilo s ukončením politické transformace a nemělo by být narušeno ani hrozbou teroristických útoků. Tuniský růst se podle všeho v roce 2015 zrychlí (+3 %), což představuje nárůst o půl bodu ve srovnání s rokem 2014. Je to způsobeno expanzí zemědělské výroby a posilováním ekonomické aktivity v průmyslovém sektoru. Země bude také značně těžit ze zlepšování mezinárodního hospodářského prostředí, včetně nižších cen ropy a oživení v Evropě, která je jeho hlavním vývozním odbytištěm. Cestovní ruch pravděpodobně utrpí krátkodobým bezpečnostním rizikem. 
  • Kambodža pokračuje ve své cestě k růstu. Její ekonomická aktivita je stabilní a růst HDP, který se opírá o odvětví cestovního ruchu, intenzivní vývoz textilních výrobků a přednostní přístup do Evropské unie, Spojených států a Kanady, již od roku 2011 překračuje 7 %. Přímé zahraniční investice dále rostou v důsledku stěhování čínských a vietnamských závodů na kambodžské území a také díky partnerství veřejného a soukromého sektoru, vytvářeného v souvislosti s projekty v oblasti energetické infrastruktury.
  • Latinská Amerika byla těžce postižena hospodářskou a politickou nejistotou, jejíž součástí byl propad cen komodit a pokles čínské poptávky. Venezuela a Argentina, v roce 2014 tvrdě zkoušené vážnými riziky ohledně valutové likvidity, nejsou jediné, kterých se to týká. Brazilské hodnocení A4 a ekvádorské B mají nyní status negativního sledování.
  • V  Brazílii se možnost oživení v roce 2015 jeví jako nepravděpodobná (růst je odhadován na - 0,5 %), neboť došlo k poklesu výdajů i investic. Průmysl bude zřejmě i nadále trpět nedostatečnou infrastrukturou a nedostatkem kvalifikované pracovní síly, což je navíc provázeno vysokým rizikem nedostatku vody a možností zavedení přídělového systému pro elektřinu. Automobilový průmysl bude sužován hospodářským útlumem v Argentině, která je jeho nejdůležitějším trhem, přičemž také stavebnictví a příbřežní ropné aktivity budou nejspíše poznamenány poklesem investic po korupčním skandálu okolo společnosti Petrobras.
  • Ekvádor byl ze všech zemí tohoto regionu s výjimkou Venezuely nejvíce postižen klesajícími cenami ropy. Jeho rozpočtový schodek se zvyšuje a růst výrazně zpomalil (na 1,5 % v roce 2015, ve srovnání s 3,8 % v roce 2014). Pro udržení své fiskální stability potřebuje země cenu ropy ve výši 120 amerických dolarů za barel, přičemž vzhledem k dolarizaci ekonomiky je obtížné provést devalvaci pro příslušnou úpravu veřejných účtů. Méně konkurenceschopný je také neropný vývoz, a to zvláště do Evropy.
Ruské podnikatelské prostředí je křehčí než jindy

Poté co byl rating země v říjnu 2014 snížen na C, bylo hodnocení Ruska sníženo opět, tentokrát s ohledem na jeho podnikatelské klima. Podnikatelské prostředí, nyní s ratingem C, je zde špatné a podepisují se na něm zejména do očí bijící nedostatky v oblasti ochrany vlastnických práv. K tomuto horšímu hodnocení přispěla rovněž nedostatečně fungující veřejná správa a nedostatečná transparentnost firem, jakož i sankce zavedené v roce 2014, které komplikují aktivity firem v některých odvětvích. Jen pro připomenutí – Rusko se řadí na 176. příčku (z 215) podle ukazatele Světové banky pro kontrolu korupce veřejné správy, která je zde stálou slabinou.

 

DODATEK

 

Hodnocení rizik zemí společností Coface měří průměrné riziko neplacení pohledávek ze strany firem v dané zemi v souvislosti s jejich krátkodobými obchodními transakcemi. Státní dluh se do tohoto měření nezahrnuje. Při tvorbě svého hodnocení vychází Coface z kombinace hospodářského, politického a finančního výhledu dané země, vlastních zkušeností společnosti Coface s platební schopností a podnikatelského prostředí v zemi.

Hodnocení rizika zemí a podnikatelského prostředí je založeno na sedmistupňové škále: A1, A2, A3, A4, B, C a D a lze ho kombinovat s kategoriemi sledování.

 

1

 

 

Hodnocení podnikatelského prostředí společností Coface je součástí celkového hodnocení rizika země a je zveřejňováno společně s ním. Hodnotí dostupnost a spolehlivost údajů o firmách a právní ochranu věřitelů a zohledňuje kvalitu institucionálního prostředí. Rating podnikatelského prostředí se stanoví v rozmezí sedmistupňové škály A1, A2, A3, A4, B, C a D, přičemž směrem dolů riziko roste, stejně jako je tomu u ratingu rizik zemí.

 

2
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Čtvrtletně aktualizované hodnocení rizik zemí a podnikatelského ... (311,53 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English