Novinky & Publikace
29.10.2013
Rizika zemí a ekonomické studie

Čtvrtletní ‘Panorama Sectors’ společnosti Coface

Čtvrtletní panorama Coface
Společnost Coface zhoršila své hodnocení rizik ve třech oborech podnikání: chemickém, farmaceutickém a automobilovém průmyslu.
Chemický, farmaceutický a automobilový průmysl: zvýšená úvěrová rizika v Evropě

 

Indikátor * společnosti Coface vychází jak z ekonomických ukazatelů odvětví, tak i ze zkušeností s platební morálkou firem a nyní vysílá alarmující signál nárůstu rizika pro tři z celkem čtrnácti analyzovaných odvětví.

 

 

Nárůst rizika se týká těchto odvětví:

 

  • chemický průmysl: riziko se mění ze „středního“ na „vysoké“ v Evropě a na nových asijských trzích (Emerging Asia). V Evropě klesla ziskovost chemických firem během jednoho roku o 19%, a to v důsledku nízké poptávky i konkurence ze strany amerických exportérů. Na nových asijských trzích a především v Číně došlo k poklesu poptávky od malých a středních podniků, které se začínají doplácet na sníženou nabídku úvěrů;
  • farmaceutický průmysl v Evropě: riziko je nyní považováno za „vysoké“. Na nových asijských trzích a v Severní Americe jsme zaznamenali relativní stabilizaci v odvětví farmacie (riziko je zde považováno za mírné, respektive střední). Avšak v Evropě dopadají na lékárny (jejichž tržby a marže klesají) a distributory úsporná opatření ve zdravotnictví směřující ke snížení zadluženosti státu;
  • evropský automobilový průmysl je nyní považován za nejvíce postižené odvětví: riziko se zhoršilo na „velmi vysoké“. Krize z roku 2009 zásadně změnila poměry v celosvětovém automobilovém průmyslu. Obzvláště postižen byl evropský automobilový průmysl, který nadále klesal a bojoval se strukturálně vysokými výrobními náklady a nedostatkem domácích odbytišť. Evropský problém ilustruje nová vlna bankrotů ve francouzském automobilovém odvětví: od srpna 2012 do července 2013 stoupl jejich počet o 11%. Ještě horší je skutečnost, že finanční náklad těchto bankrotů na straně dodavatelů stoupl o 35%, a to v důsledku bankrotu významnějšího počtu velkých firem, především z řad obchodníků (58% z celkového množství) a subdodavatelů (24% z celkového množství). Situace je o to více znepokojivá, že na celostátní úrovni se napříč všemi odvětvími počet bankrotů zvýšil pouze o 6% a finanční náklad klesl o 5,8%.

 

 

Automobilový průmysl v Turecku a v Rusku: stojí za riziko?

 

V této situaci mezinárodní skupiny působící v tomto sektoru obracejí svoji pozornost na nové trhy, především na Turecko, které je ovšem značně exportně orientované, a na Rusko, které se opírá o svůj velký a dynamický domácí trh. Sázka na tyto dva velmi atraktivní trhy je odvážným krokem, nicméně jejich potenciál převyšuje rizika.

 

Jaká jsou rizika?
Kromě značných výkyvů růstu představují tyto země ještě několik dalších rizik.
Turecké automobilové odvětví má oslabenou pozici, neboť je velmi závislé na ekonomické situaci Evropské unie (jde o destinaci se 40 % tureckého exportu) a je zatíženo vysokým zdaněním. Další problém představuje fakt, že aktivity na poli výzkumu a vývoje nejsou dostatečné, aby mohly čelit konkurenci zemí ze střední a východní Evropy. V Rusku se mezinárodní subdodavatelé potýkají se všudypřítomným protekcionismem i přes nedávný vstup Ruska do Světové obchodní organizace (WTO).

 

Jaký je potenciál?
I přes tyto nevýhody skýtají tyto dvě země investorům dobré příležitosti. Rychle rostoucí střední třída je i nadále důležitým faktorem, neboť tamní domácnosti mají snahu srovnat krok i co do vlastnictví automobilů. A počet aut jezdících v těchto zemích je opravdu nízký: 151 vozů na 1.000 obyvatel v Turecku a 260 v Rusku oproti 613 v zemích západní Evropy. Atraktivitu těchto trhů navíc zvyšuje silná podpora ze strany vlád, jejichž cílem je významná skoková změna.

 

„Diferenciace na základě nákladů už nemůže být dlouhodobou průmyslovou politikou. Pokud chtějí rostoucí země, a to nejen Rusko a Turecko (ale i Česká republika) nadále přitahovat zahraniční investory, musí zaměřit svoji pozornost na inovace. Pokud jde o perspektivy vyspělých ekonomik Evropy, musí se firmy nově přizpůsobit na model, kde základními prvky budou flexibilita a individualizace podle potřeb zákazníků,“ vysvětluje Martin Růžička, Country Manager společnosti Coface v České republice.

 

[*]Indikátor úvěrových rizik společnosti Coface je založen na změnách ve finančních údajích firem,  jako jsou např. změny obratu, ziskovosti, zadluženosti, cash flow a likvidity zaznamenaných analytiky spol. Coface. Indikátor rozlišuje čtyři kategorie rizik: mírné, střední, vysoké a velmi vysoké.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Čtvrtletní ‘Panorama Sectors’ společnosti Coface (368,87 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English