Novinky & Publikace
18.10.2011
Rizika zemí a ekonomické studie

Hodnocení rizikovosti zemí: zhoršení v Evropě a ve Spojených státech

Společnost Coface zaznamenala zhoršení průměrné stability společností v Evropě a ve Spojených státech amerických a uděluje negativní výhled nebo odebírá pozitivní výhled 8 vyspělým zemím. Hodnocení rizikovosti Řecka a Kypru bylo sníženo o jeden stupeň.
Ekonomická situace ve vyspělých zemích se od léta roku 2011 vážně zhoršila. A kromě negativního vlivu snížení dluhu pomocí odprodeje aktiv ekonomických subjektů v Evropě a ve Spojených státech, jenž dříve stěžoval aktivitu subjektů, se do skutečné ekonomiky začala šířit krize spolehlivosti, která se projevuje vrtkavostí finančních trhů. Výkyvy krize v eurozóně a bezvýchodná situace ekonomické politiky USA omezují tvorbu předvídatelného scénáře vývoje a tyto nejistoty by mohly vést ke snížení zájmů ekonomických subjektů o spotřebu a investice.
Další zdroj problému: nedůvěra vůči bankám kvůli jejich vystavení se riziku státního bankrotu by mohla ovlivnit přístup evropských společností k úvěrům. Největším rizikem je, že úvěry by se mohly v srdci EU omezit a zdražit. V této souvislosti opět rostou platby po lhůtě splatnosti zaznamenané společností Coface, a to především v okrajových ekonomikách eurozóny. V roce 2011 očekává společnost Coface v Eurozóně oslabený růst ve výši 1,6%.
 Eurozóna konfrontována s nedůvěrou a odpákováním

Zhoršení ekonomického a finančního výhledu vedlo společnost Coface ke snížení hodnocení rizikovosti Řecka o jeden stupeň na C a hodnocení rizikovosti Kypru, které bylo sníženo již v červnu, na B. Nad očekávání špatná recese (-4 % v roce 2011) ještě více navýšila schodek veřejného rozpočtu Řecka. I když se to ve velké míře očekávalo, na investory a banky bude mít vliv ještě větší neplnění ze strany řecké vlády v důsledku zpřísnění podmínek pro poskytování půjček podnikatelskému sektoru. V první polovině roku 2011 se půjčky podnikatelskému sektoru snížily o 7 % za rok. Společnost Coface zaznamenala od počátku roku 2011 nárůst platebních selhání řeckých společností.

Navíc byl odejmut pozitivní výhled u hodnocení rizikovosti A2 u dalších pěti ekonomik eurozóny – Německa, Rakouska, Belgie, Francie a Nizozemí. Zpomalení podnikání ve druhém čtvrtletí 2011, pokles zahraničního obchodu a zejména riziko zvýšení nedůvěry spotřebitelů a společností již nyní předznamenávají velmi mírný růst po zbytek tohoto roku.

Hodnocení rizikovosti A3 pro Itálii a A4 pro Portugalsko byl přiřazen negativní výhled. Zpřísnění úsporných rozpočtových opatření by mělo udržet italskou ekonomiku v kvazi stagnaci a portugalskou ekonomiku v recesi v období roku 2011 a dále. Platební schopnosti společností ovlivňuje negativní vývoj v makroekonomickém a finančním kontextu těchto dvou zemí, což dokazuje zhoršení zkušeností společnosti Coface s platbami u italských a portugalských společností v první polovině roku 2011.

 Růst ve Spojených státech omezuje politické napětí

Odejmutí pozitivního výhledu u hodnocení A2 pro Spojené státy americké bylo provedeno na základě sestupné revize růstu v roce 2011, a to na 1,7 % oproti 2,2 % v červenci. Úroveň důvěry projevované ze strany vedoucích představitelů podnikatelského sektoru a domácnostmi klesla v souvislosti s politickým rozdělením ohledně způsobu prosazování pobídkových plánů. Všechny hnací síly podnikání by měly v druhé polovině tohoto roku a v roce 2012 polevit. Tato stagnace v podnikání bude mít pravděpodobně za následek zvýšení počtu bankrotů, zejména v případě malých a středních podniků oslabených velkou závislostí na regionálních bankách a ovlivněných omezeným přístupem k úvěrům.

 Očekávaný pokles v podnikání

V tomto ohledu bude podnikání skomírat, a to i pokud se budeme moci stále spoléhat na poptávku z rozvojových zemí, která v roce 2011 vzroste o 5,8 %. I když zaznamenal celosvětový obchod v porovnání s rokem 2010 čistý pokles, bude nadále vykazovat pozitivní tempo růstu.

„Negativní změny v hodnocení rizikovosti země potvrzují, že již skončila fáze globálního zlepšování platební morálky společností, které jsme pozorovali od druhé poloviny roku 2009. Dochází ke zvratu v důvěře hráčů zainteresovaných ve skutečné ekonomice, který tíží podnikání. Nedosažení konsensu mezi politickými hráči ohledně řešení, která by se měla realizovat za účelem vyřešení státní krize nebo slabého amerického růstu, je jedním z hnacích kol pohánějících krizi způsobenou nedůvěrou. Hlavním cílem pro Evropu je stanovit opatření pro zastavení šíření nákazy řecké dluhové krize do ostatních ekonomik eurozóny. Toto bude ten klíčový prvek, který zajistí, aby zpomalení nepřešlo v recesi“, tvrdí Yves Zlotowski, vedoucí ekonom společnosti Coface.

 Pozitivní signály na Islandu a v Thajsku

V současném období krize přichází dobré zprávy z Islandu, jehož hodnocení rizikovosti A4 byl přidělen pozitivní výhled. Po úpadku v březnu roku 2009 obnovil Island růst (2,5 % v roce 2011), který podpořila spotřeba domácností i obchodní investice. Navíc se výrazně zlepšil i zahraniční dluh země, který však i nadále zůstává vysoký (z 564 % HDP roku 2008 na 250 % dnešního HDP). Došlo také v očištění bankovního sektoru.

Společnost Coface odnímá negativní výhled u hodnocení rizikovosti A3 Thajsku, které nyní využívá výhod souvisejících se stabilizací povolební politické situace, přičemž vyčnívá z řady tím, že vykazuje určitou ekonomickou odolnost vůči celosvětovému ekonomickému a finančnímu rozruchu.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Hodnocení rizikovosti zemí: zhoršení v Evropě a ve Spojených st... (284,25 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English