Novinky & Publikace
11.06.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Insolvenční monitor Coface pro střední a východní Evropu: došlo ke zlepšení ekonomického výhledu, podniky však dále čelí potížím

Insolvenční monitor Coface pro střední a východní Evropu: došlo ke zlepšení ekonomického výhledu, podniky však dále čelí potížím
  • Zlepšení ekonomické aktivity ve střední a východní Evropě vedlo v roce 2014 ke stabilizaci v oblasti insolvencí podniků, přičemž v daném regionu došlo k průměrnému poklesu o 0,5 %
  • Různorodost regionu střední a východní Evropy: počet insolvencí vzrostl ve Slovinsku a Maďarsku, zatímco Srbsko a Rumunsko zaznamenaly výrazný pokles
  • Pozitivní výhled: podle prognózy společnosti Coface dojde v roce 2015 v oblasti insolvencí k poklesu o 6 %

Společnosti ve střední a východní Evropě procházely v uplynulých několika letech skutečně bouřlivým obdobím. Ekonomiky jednotlivých zemí negativně zasáhl pokles soukromé spotřeby v důsledku rostoucí nezaměstnanosti a probíhajícího procesu snižování objemu úvěrů. Nepříznivým vlivem v případě daného regionu byla rovněž dvojí recese hlavního obchodního partnera – eurozóny. Rok 2014 byl rokem zlepšení pro většinu ekonomik střední a východní Evropy. Průměrné tempo růstu HDP se zvýšilo z 1,3 % v roce 2013 na 2,5 % v roce 2014. Motorem hospodářského růstu byla vnitřní poptávka. To je obzvláště patrné v případě spotřeby domácností, která těží z nižší míry nezaměstnanosti, rostoucích mezd a vyšší důvěry spotřebitelů. Mnohé ekonomiky v daném regionu zaznamenaly nízkou inflaci či dokonce deflaci. Mezi příčiny patří zejména vnější faktory, například nižší ceny komodit. Zlepšené hospodářské vyhlídky vedly ke stabilizaci počtu insolvencí, takže v roce 2014 došlo k mírnému poklesu o 0,5 % (pro srovnání: v roce 2013 byl v této oblasti zaznamenán růst o 7 %).

 

„I přes malé zlepšení je zde stále značný počet insolvencí, například v loňském roce vyhlásilo úpadek více než 65 tisíc podniků. Zvýšení domácí spotřeby nebylo dostatečné, aby zajistilo pokles počtu insolvencí na úroveň před krizí. Podle naší prognózy dosáhne růst HDP výše 2,7 %, a jsme si proto jistí, že klesající trend v oblasti insolvencí bude v roce 2015 pokračovat. Než budou podniky schopny z hospodářského oživení plně těžit, ovšem bude ještě nějakou dobu trvat,“ uvedl ekonom společnosti Coface pro střední Evropu Grzegorz Sielewicz.

 

Různorodost střední a východní Evropy: pozitivní i negativní signály v rámci regionu

 

Dynamika v oblasti insolvencí se v ekonomikách střední a východní Evropy různí v závislosti na stavu daného hospodářství. Výrazný nárůst insolvencí byl zaznamenán ve Slovinsku a v Maďarsku. Ačkoli Slovinsko v roce 2014 vykázalo solidní tempo růstu HDP ve výši 2,5 %, slovinské podniky viditelné zlepšení obchodních výsledků nezaznamenaly. Počet insolvencí zde vzrostl o 44,7 %, což je vůbec nejvyšší růst v celém regionu střední a východní Evropy. Mezi nejčastěji uváděnými důvody pro vyhlášení úpadku patří nevhodná investiční rozhodnutí, neschopnost přizpůsobit se aktuálním ekonomickým podmínkám a vysoké zadlužení podniků. V Maďarsku pak k vysokému nárůstu počtu insolvencí (o 29,4 % v roce 2014) přispělo měnící se právní prostředí.

 

Srbsko a Rumunsko zaznamenaly výrazně nižší počet insolvencí než v předchozím roce. V důsledku novely srbského insolvenčního zákona ze srpna 2014 došlo v loňském roce k poklesu počtu insolvencí o 43,8 %. V Rumunsku podnikům prospěla neutuchající ekonomická aktivita, podporovaná větší spotřebou domácností a vyšší mírou využití finančních prostředků EU: počet insolvencí se tak zde snížil o 28 %.

 

Pozitivní výhled: počet insolvencí dále klesá

 

Oblast insolvencí podniků v regionu střední a východní Evropy bude i nadále vykazovat pozitivní trend. Podle prognóz společnosti Coface se do konce roku průměrný počet insolvencí sníží o 6 %. Hlavní hybnou silou většiny ekonomik střední a východní Evropy zůstane spotřeba domácností, z čehož by v budoucnu měla těžit odvětví závisející na spotřebitelské poptávce.

 

V oblasti vývozu bylo v loňském roce výrazným negativním faktorem ruské embargo, zejména v sektoru zemědělství a potravinářství. Podniky ze střední a východní Evropy však v důsledku toho byly nuceny hledat alternativní trhy a zaměřit se na rostoucí domácí poptávku. Ekonomiky střední a východní Evropy těží z vyššího objemu zahraničního obchodu směřujícího do eurozóny, neboť mnohé státy západní Evropy vykazují jasnější známky oživení.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Insolvenční monitor Coface pro střední a východní Evropu: došlo... (346,61 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English