Novinky & Publikace
21.01.2013
Firemní novinky

Nový firemní styl skupiny Coface

Nový firemní styl skupiny Coface
Nový firemní styl skupiny Coface odráží v logu i sloganu strategické zaměření skupiny na svou klíčovou činnost – pojištění pohledávek
Od roku 2011 se Coface znovu zaměřuje na svůj klíčový předmět činnosti tj. pojištění pohledávek a reorganizuje se, aby mohl v nejistém ekonomickém prostředí zlepšovat služby svým klientům. V tomto duchu skupina podniká změny v oblasti jednotného vi-zuálního stylu v centru se sloganem "Coface for safer trade”. Jedinečný nový design označení mezinárodní skupiny je oznamován 21.ledna 2013 současně v 66 zemích, kde je Coface přítomen.

 

 "Nový vizuální styl odráží významnou transformaci skupiny  Coface v posledních dvou letech. Náš nový slogan vyjadřuje konkrétní přidanou hodnotu spočívající v nás jako úvěrovém pojisti-teli, který dává silný příslib klientům za bezpečnější obchod v celém světě", vysvětluje Jean-Marc Pillu, generální ředitel skupiny Coface. 

 

Nová firemní značka symbolizuje silný závazek vůči klientům
clip_image002

Nová firemní značka je založena na silných stránkách pojistitele rizik neplacení: tj. na jeho expertních znalostech v hodnocení a prevenci rizik a v řešeních poskytovaných společnostem proto, aby byly chráněny proti rizikům neplacení od jejich odběratelů a umožnil se jim tak bez-pečný rozvoj jejich podnikání. 

Výše uvedené hodnoty se odráží ve sloganu: ‘Coface for safer trade’ Coface za bezpečnější obchod, symbolizující silný závazek vůči klientům..

 

 

Nová image pro nové ambice
clip_image004

Nový firemní vizuální styl byl navržen francouzskou společností W & Cie. Jeho výraz je jedno-dušší a přitom mocnější. Každá součást nového firemního stylu (logo, stylistika, barevnost, rozložení atd.) byla navržena tak, aby odrážela a podpořila nové strategické zaměření skupiny.

V grafice loga se písmena ‘C’ a ‘O’ střetávají jako dvě paže, které vyjadřují vztah důvěry, jež Coface udržuje se svými klienty.
Odlišná barevnost zmíněných písmen naznačuje komplementaritu, tj. to, že klienti Coface mají dále své klienty. V neposlední řadě spojení písmen C a O připomíná znak nekonečna, který ve značce poukazuje na propojení úvěrového pojištění se světem dat a nekonečným počtem možností…

Stejným způsobem nám ikonografická hra staví do středu zájmu klienta Coface.

Logo a grafika jsou v barvách modré a světle zelené. Modrá barva poukazuje na návaznost na předchozí logotyp. Nová světlá barva potvrzuje jedinečnost a modernizaci skupiny Coface.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Nový firemní styl skupiny Coface (289,71 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English