Novinky & Publikace
31.03.2020
Firemní novinky

Pojišťovna COFACE dává českým firmám postiženým dopady pandemie k dispozici zdarma unikátní obchodní informace

Pojišťovna COFACE dává českým firmám postiženým dopady pandemie k dispozici zdarma unikátní obchodní informace

Společnost COFACE, která pojišťuje rizika spojená s obchodováním, chápe, jak je pro opětovné nastartování českých firem důležité znát nová rizika, která současná situace přinesla a jak je důležité je umět eliminovat. Proto vychází českým firmám vstříc a upravuje nejen pojistné podmínky, ale dává jim zdarma k dispozici i unikátní obchodní informace.  

 
Současná pandemická situace mění podmínky, za nichž firmy dosud podnikaly, přináší nová rizika a vyžaduje od firem umět se rychle zorientovat v dynamicky se vyvíjejících podmínkách. K tomu potřebují informace. Rozhodli jsme se jako příspěvek k rychlému restartování českých firem poskytnout klientům zdarma na tři měsíce unikátní databázi informací o stavu firem v Evropě a USA, tak, aby mohli rychle vyhodnotit rizika. Současně vycházíme vstříc firmám a změkčujeme podmínky pro hlášení pojistných událostí spojených s pojištěním pohledávek,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro ČR a SR.

 Prodloužení doby oznámení pohledávek

U pojištění pohledávek prodlužuje COFACE o dva měsíce lhůtu pro oznámení pohledávek po splatnosti, které mají pojištěné firmy - klienti u svých odběratelů. Firmy tak v dnešní komplikované době získávají dva měsíce navíc v porovnání s podmínkami, které mají ve své pojistné smlouvě, aby problematické faktury mohly pojišťovně COFACE nahlásit.
 
Pojištění pohledávek je účinný nástroj na řízení finančních rizik, který chrání firmu před vznikem možných ztrát vyplývajících z nezaplacených faktur od svých odběratelů.

 

Program Monitor your risk pro firmy na 3 měsíce zdarma

Jako pomoc v krizové situaci nabízí COFACE na tři měsíce ZDARMA speciální monitorovací program „Monitor your risk“. Firmy v něm získávají nástroj, který jim pomůže sledovat situaci jejich obchodních partnerů a snížit tak rizika spojená s obchodováním s nimi. Jde o nepřetržitý online monitoring změn ve firmách, které se týkají 18 ukazatelů, jakou jsou například: insolvence, bonita – ratingové skóre a jeho trend, platební morálka, mimosoudní inkaso, obrat, počet zaměstnanců, vlastní kapitál.
 
Naše monitorovací služba informuje české firmy o všech změnách v situaci jejich obchodních partnerů. Včasná varování pomáhají snižovat úvěrová rizika a vyhnout se problémům s dodavateli a zákazníky,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro ČR a SR.  
 
Bezplatným zpřístupněním informací našim klientům reagujeme na výrazný růst zájmu českých firem o sledování možných negativních informací o jejich obchodních partnerech. Zajímají se především o neplacení závazků, insolvence a úpadky, uzavření firem apod., a to především u zahraničních firem, Proto jsme se rozhodli umožnit jim využít zdarma na tři měsíce globální databázi COFACE,“ upřesňuje Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro ČR a SR.
 
Monitorovací systém COFACE využívá unikátní databázi, která obsahuje informace o více než 145 milionech společností ve více než 40 zemích Evropy a USA.

 

 Cross Border Network rovněž k dispozici firmám zdarma

Další službou, kterou COFACE nyní nabízí českým firmám na tři měsíce zdarma, je unikátní nástroj na vyhledávání propojení mezi společnostmi a osobami „Cross Border Network“. Tato online dynamická aplikace zobrazuje vazby mezi všemi subjekty registrovanými v regionu střední a východní Evropy. Vyhledává například spojení mezi společnostmi, akcionáři, dceřinými společnostmi, majiteli a manažery.  
 
Interaktivní aplikace je snadno srozumitelná a poskytuje užitečné informace o společnosti, úrovni rizika a prodejním potenciálu. Pro české firmy je to důležité právě u firem ze střední a východní Evropy, kde je často velmi složité a časově náročné dohledání obchodních vazeb a kondice propojených subjektů.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Pojišťovna COFACE dává českým firmám postiženým dopady pandem... (440,31 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English