Novinky & Publikace
27.01.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Region Středního východu a severní Afriky: Jaký vývoj následuje po arabském jaru?

  • Ekonomická aktivita v regionu Střední východ a severní Afrika nabírá na síle
  • Proces růstu v zemích GCC nadále nabírá obrátky, doprovázený hospodářskou obnovou dovozců ropy
  • Vývozci ropy úspěšně diverzifikují svou ekonomiku, z hlediska rozpočtu a příjmů z vývozu však stále do značné míry závisí na ropném průmyslu
  • Dovozci ropy čelí zvýšenému riziku vyvolanému geopolitickým napětím
  • Maroko a Tunisko těží z evropské hospodářské obnovy a větší politické stability

Po bouřlivém období politických a sociálních nepokojů nabývá ekonomická aktivita v regionu Středního východu a severní Afriky opět na síle. Vzhledem ke globální hospodářské obnově a předběžným známkám politického konsensu v některých zemích v regionu se dá očekávat, že růst v roce 2014 dosáhne úrovně 2,6 % a v roce 2015 se zvýší až na 3,2 %. Přesto nedosáhne průměrných hodnot z let 2000-2010, kdy dosahoval 5,4 %.

 

Růst v regionu Středního východu a severní Afriky

 

Předpokládaný růst v zemích GCC (Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu) by měl dosáhnout 4,2 % v roce 2014 a 4,1 % v roce 2015; tyto země budou stát v čele ekonomického růstu v rámci daného regionu vzhledem k intenzivním aktivitám v odvětvích mimo ropný průmysl a vysokému přebytku rozpočtu. Zemím v regionu GCC se podařilo posílit tato jiná odvětví díky politice diverzifikace. Celkově klesl v zemích GCC podíl ropného průmyslu na HDP z 41 % v roce 2000 na 33 % v roce 2014. Tyto země mají obecně pevný finanční základ, který představuje vysoká hodnota aktiv ve státem vlastněných investičních fondech a externí přebytky. Ostrý pokles cen ropy však v roce 2015 zatíží růst a finanční rozvahy.

 

Pokud jde o dovozce ropy (Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunisko), dá se očekávat, že pozitivní vliv na růst v těchto zemích bude mít opětovné oživení turistického ruchu, důvěry investorů a vývozu; k těmto faktorům navíc přispěje hospodářská obnova evropských zemí. Řada dovozců ropy navíc oznámila zavedení motivačních balíčků na podporu ekonomické aktivity v době doznívajících sociálních nepokojů. Předpokládaný růst by měl u dovozců ropy dosáhnout 2,5 % v roce 2014 a 3,4 % v roce 2015. Tyto země se však potýkají s vysokou úrovní nezaměstnanosti, rozpočtovým deficitem a deficitem běžného účtu. Státní dluh dosahuje nadále vysoké úrovně. Obnovení ekonomické aktivity a motivační reformy by však měly vést ke zlepšení celkové situace.

 

Na druhé straně nepokoje v regionu budou mít značný vliv na hospodářské výsledky některých zemí, jako je Irák a Libye, u nichž se v roce 2014 předpokládá pokles 2,5 % (Irák) a 19,8 % (Libye).

 

„Divergence mezi vývozci a dovozci ropy nadále trvá a reálná úroveň růstu zůstává u obou skupin pod průměrnou úrovní let 2000-2010. Většině zemí GCC se však podařilo nepodlehnout geopolitickému napětí, díky čemuž mohly nadále zůstat cílem zahraničních investorů a vykázat stabilní růst. Tyto země usilují o transformaci své ekonomiky a z tohoto důvodu investují značné částky do neropných odvětví, čímž se jim zároveň daří snižovat vliv prudkého poklesu cen energií. Hodnocení podnikatelského prostředí v těchto zemích sestavované společností Coface tudíž vykazuje lepší výsledky. Nadále však přetrvávají některé problémy, které je třeba řešit a které se týkají především zhoršení fiskální rovnováhy v budoucnu, vysoké úrovně byrokracie a zlepšení transparentnosti. Bouřlivá sociální a politická situace měla horší dopad především na dovozce ropy, kteří se dosud potýkají s politickou nejistotou, vysokou mírou nezaměstnanosti a státního dluhu, deficitem běžného účtu a fiskální nerovnováhou. Zároveň můžeme sledovat v těchto zemích pokrok v oblasti strukturálních reforem za účelem zlepšení fiskální situace, podmínek pracovního trhu a podnikatelského prostředí. Lepší hospodářské výsledky očekáváme u států Tunisko a Maroko díky hospodářské obnově v Evropě,“ prohlásil Seltem IYIGUN, ekonom skupiny Coface pro region Středního východu a severní Afriky.

 

Ropný průmysl: pevná pozice regionu ohrožena výkyvy cen a napětím v regionu

Region GCC je oblast, jejíž hospodářství závisí především na zásobách ropy. Státy v tomto regionu vlastní největší prokázané světové zásoby ropy. Na konci roku 2013 představovaly Kuvajt, Katar, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty téměř 41 % celkových prokázaných zásob surové ropy OPEC. Toto odvětví je hlavním zdrojem příjmů z vývozu a rozpočtových příjmů zemí GCC. Ropné příjmy také představují finanční prostředky nutné k financování rozvoje ostatních odvětví. Snižování cen ropy může vést k poklesu rozpočtových příjmů a příjmů z vývozu. Výsledné snižování ziskových marží může mít negativní dopad na důvěru investorů ve vztahu k některým projektům a může tudíž docházet k jejich pozastavení nebo zrušení. Spolu s růstem cen na hranici rentability, tzn. průměrných cen, které by zajistily vyrovnaný státní rozpočet, se mohou stát zvyšující se sociální a investiční náklady neudržitelné. Na další růst v těchto zemích mohou mít negativní dopad také nižší investiční výdaje.

 

Textilní průmysl: po období nestability přichází obnova

Textilní a oděvní průmysl patří v zemích severní Afriky k tradičním odvětvím a představuje důležitou součást zdejší průmyslové produkce a nabídky pracovních příležitostí. V Maroku představuje textilní odvětví největšího zaměstnavatele pracovníků v průmyslu a pokrývá 40 %. Dané odvětví generuje 10 % HDP a 20 % exportu. V Tunisku je textilní a oděvní průmysl druhým největším vývozcem, pokud jde o výrobní průmyslová odvětví, a představuje 19 % celkového vývozu této země. V prvním čtvrtletí roku 2014 poskytoval tento sektor 7 %  veškerých pracovních příležitostí. Mezi hlavní rizika tohoto sektoru patří. Koncentrace vývozu textilních výrobků do evropských zemí, převaha klientů nad výrobci z hlediska vyjednávací pozice, omezený přístup k financování a politická nestabilita.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Region Středního východu a severní Afriky: Jaký vývoj následuje... (283,05 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English