Novinky & Publikace
29.07.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Rok 2015 bude pro brazilskou ekonomiku, jejíž rating byl snížen na A4, rokem změn

Rok 2015 bude pro brazilskou ekonomiku, jejíž rating byl snížen na A4, rokem změn

Brazílie v minulosti nevyužila příznivou ekonomickou situaci k tomu, aby provedla reformy nezbytné k modernizaci své infrastruktury a ke zlepšení podnikatelského prostředí v zemi. Pokud jde o efektivitu trhu, je země hodnocena jako slabá, a to navzdory svému potenciálu, který trh dané velikosti skrývá. V důsledku vysokých nákladů na dopravu, energie a na práci byly marže místních průmyslových podniků pod tlakem. Konkurence v podobě dováženého zboží byla zásadní výzvou pro společnosti z různých sektorů.    

 

V důsledku pomalejšího růstu spotřeby domácností, poklesu investic a slabé obchodní bilance očekává Coface v roce 2014 značné zpomalení růstu HDP (+1,3 % v roce 2014, což představuje v porovnání s +2,5 % v 2013 pokles). Coface považuje rok 2015 za bod zlomu a ve střednědobém horizontu očekává růst HDP.

 

2014: oslabení obchodu v následujících měsících  

 

Po marginálním růstu ve výši 0,9 % v roce 2012 vykázal brazilský HDP v roce 2013 mírné zlepšení odpovídající 2,5 %. K růstu přispěly zejména nové investice, které v meziročním srovnání vykázaly nárůst o 6,3 % v porovnání se 4procentním propadem v roce 2012. Navzdory tomuto zlepšení zůstává úroveň investování v zemi stále velmi nízká a investice představují pouze 18,4 % z celkového HPD v roce 2013.

 

 

Dlouholetý růst země táhla spotřeba domácností, která v minulém desetiletí mnohokrát překonala výši HDP. Na růstu spotřeby domácností se podílela posilující střední třída a k růstu přispěl i snazší přístup k úvěrům. Zdá se však, že tento model už dosáhl svých limitů. Úrokové sazby stoupají, inflační tlaky zesilují a platy rostou jen velmi pomalu.

Rok 2014 se bude vyznačovat nízkou aktivitou a vysokou inflací. Kvůli světovému šampionátu a prezidentským volbám bude letošní brazilský obchodní rok kratší. Z mistrovství světa budou těžit jen některé segmenty, zejména turistický ruch, restauratéři a oděvní průmysl. Mnohá průmyslová odvětví a služby budou ve dnech, kdy se budou hrát utkání, nucena zastavit svou činnost, protože dopravní infrastruktura země není natolik rozvinutá, aby uspokojila tak velký počet uživatelů.

Očekává se, že ve druhém pololetí 2014 podnikatelé pozastaví své investice a odsunou je na pozdější dobu, přičemž není zcela jasné, zda se investice opět naplno rozběhnou už v roce 2015. Nová vláda bude muset uplatnit restriktivní opatření, aby zmírnila inflaci. 

„V roce 2014 očekáváme slabý růst HDP, a to maximálně o 1,3 %. Na začátku roku 2014 ratingové agentury snížily hodnocení Brazílie. V březnu 2014 snížila hodnocení Brazílie z A3 na A4 i společnost Coface. Vyšší riziko země spatřujeme zejména ve zhoršení oficiálních ekonomických ukazatelů, v nižší míře investic, vysoké inflaci a v malé hybné síle podnikání", říká Patricia Krause, ekonomka společnosti Coface se zaměřením na Latinskou Ameriku.  

 

Průmyslová odvětví budou nadále čelit problémům
  • Chemický průmysl – bude v důsledku nedostatečné konkurenceschopnosti pravděpodobně nadále vysoce rizikový. Ceny energií porostou a závislost na dováženém zemním plynu se ve střednědobém horizontu podle očekávání nezmění.  Míra investic bude nízká v důsledku malé sebedůvěry sektoru a rostoucích investičních nákladů (vyšší sazba SELIC).
  • Automobilový průmysl – zažil problémový začátek roku. Zvýšily se daně, byla nastavena nová bezpečnostní pravidla a na sektor měly vážný dopad i restriktivní opatření na argentinském trhu. Navzdory zhoršení situace připisuje společnost Coface tomuto sektoru střední riziko, a to díky jeho silné vyjednávací pozici a výši odváděných daní. Očekáváme, že vláda v krátkodobém horizontu zavede pobídky za účelem zmírnění poklesu činnosti.  
  • Zemědělský sektor – díky stabilním cenám a mírnému nárůstu sklizně v období 2013/2014 se v roce 2014 očekává opět slabý růst. Sektor hodnotíme jako středně rizikový za předpokladu, že nedojde k žádným neočekávaným meteorologickým událostem ani vyšší úvěrovosti. Na druhé straně vyšší úrokové sazby a špatná infrastruktura přístavů by mohly mít negativní dopad na ziskovost.  
  • Průmysl oceli – jako v mnoha jiných částech světa, bude i v Brazílii úroveň tohoto sektoru záviset na úrovni výroby v Číně. Vzhledem k tomu, že Coface očekává, že nadprodukce oceli bude pokračovat i v roce 2014, ceny oceli v krátkodobém horizontu neporostou. Zisky výrobců oceli tak budou nadále nízké.  
  • Maloobchod – očekává se růst nad úroveň HDP, avšak menším tempem než v minulosti. Na sektor budou mít negativní dopad nižší reálné mzdy a vyšší úrokové sazby. V roce 2014 se očekává nadprůměrný výkon některých segmentů, zejména prodej televizorů, chytrých telefonů a tabletů.

 

2015: bod zlomu?

 

Podle prognózy se v tomto roce i nadále očekává nízká úroveň HPD a pokračující nárůst inflace. Navzdory této prognóze však společnost Coface předpokládá, že rok 2015 bude rokem změn a že dojde k vyrovnání regulovaných cen. Takovýto vývoj se v krátkodobém horizontu negativně odrazí na aktivitě, ale ve střednědobém horizontu by měl přispět k posílení důvěry investorů a nastartování růstu HDP.   

 

[1] V rámci hodnocení rizik dané země měří společnost Coface průměrné riziko neplacení závazků společností v dané zemi v kontextu jejich krátkodobých obchodních závazků. Státní dluh se v tomto případě nezapočítává. V rámci hodnocení bere společnost Coface v úvahu ekonomické, politické a finanční výhledy pro danou zemi, platební zkušenosti a podnikatelské prostředí v dané zemi. Uplatňuje 7stupňovou hodnotící škálu: A1, A2, A3, A4, B, C, a D; kombinace s kategorií dohledu je též možná.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Rok 2015 bude pro brazilskou ekonomiku, jejíž rating byl snížen na... (348,32 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English