Novinky & Publikace
11.04.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Společnost Coface identifikovala 10 rozvíjejících se zemí, které šlapou na paty státům skupiny BRICS

Společnost Coface identifikovala 10 rozvíjejících se zemí, které šlapou na paty státům skupiny BRICS

Po 10 letech intenzivního růstu státy uskupení BRICS výrazně zpomalují: podle prognózy společnosti Coface bude v roce 2014 jejich růst průměrně o 3,2 bodu nižší, než průměrný růst zaznamenán těmito zeměmi v předchozím desetiletí. Zároveň je patrné zrychlení rozvoje jiných rozvíjejících se zemí. Deset nejúspěšnějších z jejich středu („Top 10“) má dobré výrobní perspektivy a dostatečné finanční zdroje na podporu expanze.

 

 

Kromě zrychlování intenzivního růstu jsou zapotřebí finanční prostředky na podporu investic

Navzdory přetrvávajícímu pozitivnímu spotřebitelskému trendu zažívají země skupiny BRICS pokles růstu v důsledku změněné nabídky a zjevného zpomalení investic. Místní firmy již nemají dostatečnou výrobní kapacitu, aby mohly uspokojovat pokračující silnou poptávku.

S cílem identifikovat slibně se rozvíjející země, kterým momentálně státy skupiny BRICS uvolňují cestu, stanovila společnost Coface několik kritérií, včetně dvou zcela zásadních:

  • země, které dosahují vysokého a zrychlujícího růstu a jejichž ekonomika je diverzifikovaná a dokáže pružně reagovat na zpomalování růstu;
  • země, které mají dostatečné finanční prostředky pro financování růstu (minimální úroveň úspor potřebnou k tomu, aby se vyhnuly nadměrnému uchýlení se k zahraničním úsporám) bez rizika vytvoření úvěrové bubliny, nebo které ještě nemají akciové trhy velikostí srovnatelné s trhy v zemích OECD.
Kolumbie, Indonésie, Peru, Filipíny a Srí Lanka: velký potenciál potvrzený dobrým podnikatelským prostředím 

Coface identifikuje pouze 10 „nově se rozvíjejících“ zemí, které splňují všechna tato kritéria. Tyto země však nejsou stejné z hlediska svých podnikatelských prostředí, jehož slabiny mohou růst dusit. Proto Coface tyto „nově se rozvíjející“ země dělí na dvě skupiny:

  • Kolumbie, Indonésie, Peru, Filipíny a Srí Lanka mají dobré podnikatelské klima (A4 nebo B) podobné současnému podnikatelskému klimatu v zemích skupiny BRICS;
  • Keňa, Tanzanie, Zambie, Bangladéš a Etiopie mají velmi obtížné (C) či extrémně obtížné (D) podnikatelské klima, které by mohlo jejich perspektivy růstu narušovat.

„Pochopitelně to bude obtížnější pro druhou skupinu zemí, kterým může trvat déle, než v plné míře realizují svůj růstový potenciál. Jejich problémy s podnikatelským prostředím jsou však relativní: v roce 2001 byla kvalita veřejné správy v Brazílii, Číně, Indii a Rusku srovnatelná s dnešní situací v Keni, Tanzanii, Zambii, Bangladéši a Etiopii,“ říká šéf oddělení analýz rizik zemí společnosti Coface, Julien Marcilly.

 

Růst „nově se rozvíjejících“ zemí půjde jinou cestou než v případě zemí skupiny BRICS

Ve srovnání se situací skupiny BRICS v první dekádě tohoto tisíciletí však některé slabiny přetrvávají. Zaprvé - 10 identifikovaných „nově se rozvíjejících“ zemí v současné době představuje 11% celosvětové populace, zatímco v roce 2001 země skupiny BRICS reprezentovaly 43% populace. Zadruhé - úroveň jejich HDP činí pouhých 70% HDP zemí BRICS v roce 2001. A nakonec – země BRICS zaznamenaly v průměru přebytek běžného účtu, zatímco „nově se rozvíjející“ země mají schodek ve výši zhruba 6% HDP.

 

„Jelikož růst ve vyspělých zemích je dnes strukturálně slabší, mohou "nově se rozvíjející" země z obchodu vůči těmto zemím těžit méně, než mohly země skupiny BRICS v první dekádě tohoto tisíciletí. Úroveň jejich růstu bude více záviset na jejich domácích trzích a na exportu na jiné nové trhy," uzavírá Julien Marcilly.

 

Navzdory méně živému prostředí mají "nově se rozvíjející" země oproti zemím skupiny BRICS v roce 2001 i určité výhody. Jejich míra inflace je zhruba o 2,8 bodu nižší než jakou zažily země BRICS a jejich veřejný dluh dosahuje hodnoty přibližně 40% HDP, zatímco v zemích BRICS tehdy činil 54%.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Společnost Coface identifikovala 10 rozvíjejících se zemí, které... (302,82 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English