Novinky & Publikace
02.07.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Společnost Coface zaznamenala zlepšení v oblasti rizik v západní Evropě i u „nových“ rozvíjejících se ekonomik

Společnost Coface zaznamenala zlepšení v oblasti rizik v západní Evropě i u „nových“ rozvíjejících se ekonomik

První čtvrtletí roku 2014 potvrdilo zrychlení globálního růstu: podle prognóz společnosti Coface se po 2,6 % v roce 2013 přiblíží růst v roce 2014 hodnotě 3 % a v roce 2015 pak dokonce hodnotě 3,3 %. Eurozóna (u níž v roce 2014 očekáváme růst 1,1%) se pomalu, ale jistě zotavuje z vážné dvojité recese. Spojené státy i přes lednovou nepřízeň počasí vykazují dynamický a vyvážený růst (který má v roce 2014 podle prognóz dosáhnout 2,7 %). Opětovný pozitivní vývoj je tedy již v plném proudu: zhruba z jedné třetiny k němu přispějí vyspělé ekonomiky (v roce 2013 to byla pouze čtvrtina) a ze dvou třetin pak rozvíjející se ekonomiky.

 

Právě v souvislosti s tímto potvrzeným oživením aktualizovala společnost Coface své hodnocení u několika evropských států i u několika rozvíjejících se ekonomik.

 

 

Německo, Rakousko, Spojené království a Španělsko: zlepšení díky zvýšení investic

Oživení v západní Evropě vedlo v oblasti rizik ke stabilizaci či dokonce ke zlepšení.

 

Německu a Rakousku trval návrat do rizikové kategorie A1, po bok Spojených států amerických, Japonska a Švýcarska, celých pět let. Německo zaznamenalo pozoruhodně vyrovnaný růst (po 0,5 % v roce 2013 dosáhne podle odhadů v roce 2014 hodnoty 2 %) a potvrdilo tak svou úlohu motoru Evropy: historicky nevýrazná spotřeba se zvýšila a opět byly zahájeny investice. Důvěra ekonomických aktérů je tedy vysoká, přičemž k danému vývoji rovněž přispívá pokles počtu insolvencí (v průběhu jednoho roku o 8 %) i objemu nákladů s nimi spojených (o 30 %). V Rakousku těží firmy z nízkých nákladů na úvěry i z oživení v Německu, v Americe a ve východní Evropě, a disponují tak dostatečnou hotovostí. V roce 2013 sice v insolvenci skončila společnost Alpine Bau, počet úpadků firem v zemi ovšem již několik měsíců klesá.

 

Spojené království bylo nově zařazeno do kategorie A2. Podle odhadů má růst tohoto státu v roce 2014 dosáhnout 2,7 %, a mohl by tak být stejně dynamický jako v USA a výraznější než v Německu (2 %). Za oživením spotřeby stojí pokles nezaměstnanosti. Britský růst je nyní zdravější a spoléhá na značné firemní investice – ty budou ostatně v letech 2014 a 2015 patřit ke klíčovým faktorům ekonomické aktivity. Bank of England navíc přijala opatření, jejichž cílem je omezit vznik nemovitostních bublin a dále pak pomoci malým a středním podnikům k úvěrům. Známky obnovy vykazuje rovněž britský průmysl, o čemž svědčí například dynamická inovace či exportní úspěch farmaceutického, automobilového, leteckého a obranného průmyslu.

 

Povšimněme si ale také pozitivní změny u další evropské ekonomiky, kterou výrazně zasáhla krize: zařazení Španělska do kategorie B má nyní pozitivní výhled. Podle prognóz má růst v roce 2014 dosáhnout 1,2 % a v roce 2015 pak 1,7 %, a oživení Španělska se tak zrychluje. Roste rovněž objem vývozu, obzvláště dynamicky pak u rozvíjejících zemí – pozitivní dopad zde má snížení mzdových nákladů. I přes vysoké zadlužení soukromého sektoru se firmám daří závazky splácet. Zaznamenali jsme taktéž výrazný obrat v jejich finanční situaci: došlo k obnově marží (45 % v roce 2013) a cash flow (přes 100 %). Mezi hlavní současné problémy patří především vysoká míra nezaměstnanosti a zadlužení domácností. Oživení domácí poptávky spolu s vynikajícími výsledky v oblasti exportu ovšem představují jasné známky pozitivní vývoje.

Vývoj geopolitické situace v Rusku a na Ukrajině má nejvýraznější dopad na Lotyšsko 

U Lotyšska, které u svého hodnocení B přišlo o pozitivní výhled, se negativně projevuje jeho závislost na dodávkách plynu z Ruska. Geopolitické napětí v souvislosti s Ukrajinou pravděpodobně ovlivní důvěru východoevropských hráčů, a vysoká závislost daného státu na ruském plynu tak vysvětluje, proč jsme Lotyšsku odňali pozitivní výhled.

Keňa, Rwanda, Nigérie a Srí Lanka: značný potenciál

Růst bude v rozvíjejících se zemích i nadále vysoký: 4,4 % v roce 2014 a 4,7 % v roce 2015. Tyto státy stále těží z rozšiřující se střední třídy a využívají pozitivních vyhlídek ohledně růstu vyspělých ekonomik, zejména pak v rámci svého vývozu. Dynamiku „hlavních“ rozvíjejících se ekonomik ovšem budou limitovat domácí omezení dodávek a dále pak politická a sociální rizika.

 

Jiné slibně se rozvíjející země ovšem výše uvedenými potížemi netrpí, a pokud ano, tak jen nepatrně. Navzdory často problematickému podnikatelské prostředí je růstový potenciál obzvláště vysoký v několika afrických a asijských zemích. Na základě tohoto zjištění zlepšila společnost Coface hodnocení o jeden stupeň u následujících států: Keňa (B), Nigérie (C) a Rwanda (C). Z rychlého růstu (podle prognóz společnost Coface dosáhne v roce 2014 hodnoty 7 % a v roce 2015 pak 6,5 %) rovněž těží Srí Lanka – za daným vývojem stojí vyšší spotřeba, která se opírá o prudký nárůst příjmů i objemu finančních prostředků od krajanů žijících v zahraničí. 

 

Srí Lanka a Keňa patří mezi 10 rozvíjejících se zemí, které společnost Coface považuje za slibně se rozvíjející ekonomiky.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Společnost Coface zaznamenala zlepšení v oblasti rizik v západní ... (278,63 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English