Novinky & Publikace
07.07.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Subsaharská Afrika: tři východoafrické ekonomiky jsou chráněny před ekonomickou bouří

Subsaharská Afrika: tři východoafrické ekonomiky jsou chráněny před ekonomickou bouří

I přes zrychlení růstu způsobené vysokými cenami komodit, na nichž je subsaharská Afrika do značné míry závislá, se musí daný region vypořádat s dopady klesajících cen ropy. Negativní vlivy jsou u 45 zemí hodnocených společností Coface různé. Tři z těchto zemí disponují všemi prvky nutnými pro dynamický růst v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Dopad na tyto země v důsledku poklesu světových cen komodit tak byl poměrně mírný a jejich ekonomiky se dále diverzifikují.

 

 

Na 13 zemí měl nedávný pokles světových cen komodit relativně malý vliv

Výjimečná kombinace pozitivních faktorů pomohla zrychlit růst v Africe (od roku 2008 v průměru zhruba o 5 % ročně). Mezi tyto faktory patří strukturální změny spojené s relativně nízkým počátečním příjmem na hlavu, vysokými zahraničními investicemi, stabilnějším politickým prostředím a řadou zrušených dluhů. K oživení rovněž přispěly vysoké ceny komodit, na nichž region do značné míry závisí. Pohonné hmoty (především ropa) představují 53 % tržeb z vývozu subsaharských zemí, tedy výrazně více než u rud, kovů a drahých kamenů (17 %) i potravinářských výrobků a zemědělských komodit (11 %). V některých zemích, například v Nigérii, Čadu, Rovníkové Guinei a Angole, se podíl pohonných hmot v rámci tržeb z vývozu pohybuje mezi 60 % a 100 %.

 

Region byl následně oslaben rozsáhlým a dlouhodobým poklesem cen komodit. Situace se ovšem v jednotlivých zemích liší, a to v závislosti na tom, zda se jedná o čisté vývozce neobnovitelných zdrojů (surová ropa a obecné kovy, které podléhají volnému pádu) nebo čisté vývozce obnovitelných zdrojů (potraviny a zemědělské komodity, u nichž je pokles cen omezen). Z výsledků hodnocení čtyřiceti pěti vybraných zemí (viz příloha) vyplývá, že dopad na třináct z nich byl relativně mírný. Těmito zeměmi jsou Etiopie, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Uganda, Malawi, Kapverdy, Keňa, Burundi, Seychely, Středoafrická republika, Mauricius, Tanzanie, Svazijsko a Togo. Pokles vývozních cen je nižší než u dovážených produktů.

 

Hlavní vítězové: Keňa, Etiopie a Uganda

V rámci hlubšího posouzení dlouhodobých rizik v zemích subsaharské Afriky se ekonomové společnosti Coface opírali také o kritérium diverzifikace ekonomik. Diverzifikace snižuje zranitelnost, podporuje dlouhodobý růst a zvyšuje odolnost vůči vnějším vlivům. Uspokojivý stupeň diverzifikace ekonomiky, bez krátkodobých negativních dopadů v důsledku nižších cen komodit, vykazují pouze tři země: Etiopie, Uganda a Keňa. Číselné údaje z nedávné doby potvrzují jejich potenciál pro dynamický růst – v roce 2014 dosahoval růst HDP v průměru téměř 7 %, což je hodnota srovnatelná s Čínou.

  • Etiopie a Uganda dosahují diverzifikace prostřednictvím výrobního sektoru, jehož růst souvisí s úspěšnou integrací do globálních hodnotových řetězců (v minulosti například hospodářského boomu v některých zemích jihovýchodní Asie). Země vyvážejí přes sto různých produktů, přičemž tento počet se v letech 2000–2013 více než ztrojnásobil. K diverzifikaci ekonomiky přispívají zejména dvě odvětví – oděvní průmysl a zpracování zemědělské produkce. Kritérium diverzifikace splňuje také Rwanda, na tuto zemi ovšem mají negativní dopad výkyvy cen komodit, a proto mezi „vítěze“ zařazena nebyla.
  • Keňa zvolila model rozvoje založený na službách – ty zde tvoří více než 60 % HDP. Na rozdíl od jiných ekonomik subsaharské Afriky, které se tradičně zaměřují na obchod, činnosti v oblasti dopravy či skladování a veřejné služby, vykazuje Keňa pozitivní dynamiku v segmentu telekomunikací (zejména mobilního bankovnictví) a outsourcingu obchodních služeb, a to v důsledku levné pracovní síly.
    Keňa je jedinou zemí, která těží jak ze zvýšení vlivu těchto odvětví služeb s relativně vysokou přidanou hodnotou v rámci hospodářství (doprava/komunikace a finanční služby), tak ze zvýšení podílu vývozu svých služeb (více než 40 % celkových tržeb v zahraničí).

„Toto pozitivní zjištění ani nepopiratelný potenciál regionu ovšem ještě neznamená, že zde žádné riziko nehrozí. Politická stabilita v regionu je křehká. Ke známým slabým místům patří dále nedostatečná infrastruktura, vysoký schodek běžného účtu a zvyšování úrovně veřejného dluhu,“ varuje hlavní ekonom společnosti Coface Julien Marcilly.

 

PŔÍLOHA

 

Pic1
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Subsaharská Afrika: tři východoafrické ekonomiky jsou chráněny p... (367,66 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English