Novinky & Publikace
13.07.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Vděčí Indie za své ekonomické oživení Módího vládě?

Vděčí Indie za své ekonomické oživení Módího vládě?

V květnu 2015 označil Mezinárodní měnový fond Indii za „jeden ze světlých ostrůvků v rámci globální ekonomiky“, především díky účinnějším politickým opatřením a ukončení stavu politické nejistoty. Podle prognóz společnosti Coface má navíc růst HDP Indie dosáhnout 7,5 %. Do jaké míry ovšem k aktuálnímu růstu přispěly Módího reformy? Jsou pozitivní výsledky indické ekonomiky zcela bez rizika?

 

V květnu 2014, po pětitýdenních parlamentních volbách, se předsedou vlády stal vůdce indické lidové strany (BJP) Nárendra Módí. Po svém zvolení se navíc nemusel opírat o žádné spojence, jedná se tak o první nekoaliční vládu v Indii po 25 letech. Sám Módí je znám svou podporou podnikání, jeho zvolení tak v Indii, kde mají byrokratické překážky a nízká úroveň infrastruktury dlouhodobě negativní dopad na soukromé i veřejné investice, vzbudilo naději na reformy. Již po roce ve funkci Módího vláda zahájila hlavní kroky, například schválení zákona o zdanění zboží a služeb, který by měl podpořit růst a zvýšit příjmy z výběru daní, či zvýšení stropů přímých zahraničních investic (PZI) v několika odvětvích.

 

Růst podnikatelské důvěry

V průběhu uplynulého roku těžila indická ekonomika z rostoucí důvěry, jak ostatně dokládá růst objemu PZI zobrazený na grafu č. 1. Nová vláda například schválila legislativu umožňující úplné zahraniční vlastnictví železničních infrastruktur i stavebních firem, a to s cílem posílit rozvoj infrastruktury a výroby. Zvýšila také strop PZI u pojišťovnictví a obrany z 26 % na 49 %. Cílem reformního programu předsedy vlády je tak napomoci hospodářskému oživení. Skutečnost, že se vládě podařilo dostat pod kontrolu inflaci, navíc umožňuje postupně uvolňovat měnovou politiku.

 

„Již od prvních dní ve funkci zahájila vláda reformní program zaměřený na oživení investic a zmírnění omezení na straně nabídky, prioritou přitom zůstává fiskální konsolidace. Vláda navíc těží z příznivé makroekonomické situace s nízkými cenami ropy a kontrolovanou inflací, což umožňuje uvolnění měnové politiky,“ uvedl ekonom společnosti Coface pro rozvíjející se asijské státy Charlie Carre. „Je ovšem třeba poznamenat, že soukromé investice stále nedosahují svého potenciálu a že objem investic přispívající k růstu HDP je i nadále nízký. Mezi důvody daného stavu patří snižování firemní zadluženosti, zastavení projektů a globální nejistota.“

 

Podle indexu PZI Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) však v Indii u PZI stále existují podstatná zákonná omezení. Módího vláda sice pomohla obnovit důvěru investorů, ovšem překážky ve vztahu k PZI jsou stále značné. Mnohá odvětví jsou zcela uzavřena nebo vyžadují souhlas centrální vlády, případně obojí.   

 

Výhled pro odvětví ocelářství a IT

Cílem Indie je posun vpřed a zvýšení výrobní konkurenceschopnosti, ze silné poptávky vyvolané infrastrukturními plány země tak bude těžit stavební sektor. Tyto širokosáhlé investice do infrastruktury budou nutně stimulovat poptávku po materiálu, mimo jiné také po oceli.

 

„Přestože je v Indii výhled poptávky po oceli pozitivní, a to díky potřebám v souvislosti s rozsáhlými infrastrukturními plány, na domácí ceny oceli bude i nadále vyvíjet tlak silný vzestupný trend u dovozu oceli, zejména z Číny. Vzhledem k substitučnímu charakteru výrobků z oceli představuje 20% rozdíl v ceně mezi domácími produkty a ocelářskými výrobky dováženými z Číny pro domácí ocelárny nemalý problém,“ řekl ekonom společnosti Coface pro Asii a Tichomoří Rocky Tung.

 

Podle odhadu organizace India Brand Equity Foundation (IBEF) tvoří indické služby v oblasti IT na globálním trhu zhruba 52% podíl. Zdejší relativně nízké náklady na pracovní sílu, ve srovnání s USA přibližně třetinové, jsou pro dané odvětví významným pozitivním faktorem. „Pokud nedojde k náhlému nárůstu mezd, bude sektor IT služeb v celosvětovém měřítku i nadále konkurenceschopný. Aktuální tlaky z Číny, Malajsie a Filipín by však rozhodně neměly být ignorovány,“ dodal Tung.

 

Oblasti politické nejistoty, které si zaslouží pozornost

Závěrem lze konstatovat, že vítězství Nárendry Módího ve volbách a hospodářské reformy zavedené jeho vládou vedly k posílení důvěry investorů. Nedávná politická opatření, například nařízení uvolňující pravidla při získávání půdy, sice pomáhají zmírnit omezení na straně nabídky, pro zvýšení tolik potřebných investic a růstu jsou ovšem nutné další reformy. Módího vláda prokázala pevnou vůli splnit své sliby. Ze zahájených reforem, včetně programu „Vyrábět v Indii“, budou mít ve střednědobém horizontu prospěch infrastruktura i ocelářství. Sektor IT se pak bude tváří v tvář nadcházejícím výzvám moci opřít o státní podporu (zejména prostřednictvím snížení srážkové daně z licenčních poplatků).

 

Vláda ovšem může také čelit protestům ze strany občanů, navíc strana BJP stále nemá v horní komoře parlamentu většinu – ovládá totiž pouze 13 z 29 států a 2 svazová teritoria. Hlavním rizikem pro oživení indického hospodářství tak mohou být potíže s implementací politických kroků. V horní komoře se může vláda setkat se silnou opozicí, která by mohla Módího donutit, aby návrhy zákonů odložil nebo aby využíval vládní nařízení. Vláda BJP zatím těží z příznivého makroekonomického prostředí díky nízkým cenám ropy a postupnému oživování v Evropské unii. Globálními nejistotami tak zůstávají zejména potenciální překvapení v souvislosti se zpřísňováním politiky amerického Fedu.  

 

Graf č. 1: Indie: objem přímých zahraničních investic v roce 2014

Indie
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Vděčí Indie za své ekonomické oživení Módího vládě? (393,43 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English