Novinky & Publikace
18.03.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

Velký objem plateb po splatnosti mezi firmami v Číně: v roce 2014 se tento problém týkal 80% firem

Velký objem plateb po splatnosti mezi firmami v Číně: v roce 2014 se tento problém týkal 80% firem
V roce 2015 se očekává pomalejší růst a zvýšení počtu nesplácených úvěrů

Nový průzkum společnosti Coface týkající se řízení úvěrových rizik firem v Číně ukazuje, že problém opožděných plateb se v roce 2014 týkal 8 z 10 zdejších firem. Podle prognóz společnosti Coface, významné globální skupiny působící v oblasti pojištění úvěrů, se růst HDP v roce 2015 zpomalí na 7% (v roce 2014 dosáhl hodnoty 7,4%). Jelikož firmy se nadále potýkají s problémem vysokého zadlužení, vysokých nákladů financování a nízké ziskovosti (v důsledku přemíry kapacit), nepředpokládá se, že by se situace ohledně nesplácení dlužných částek měla v krátkodobém horizontu zlepšit.

 

Úvěry po splatnosti a nesplácené úvěry firem: riziko růstu objemu nesplácených úvěrů by nemělo být přehlíženo

79,8% firem oslovených v rámci zmíněného průzkumu uvedlo, že v roce 2014 se jich problém opožděných plateb týkal. To je oproti roku 2013 mírné zlepšení, ačkoli tento objem zůstává v posledních třech letech vysoký (Příloha 1). Více než polovina z nich (56,7%) zaznamenala loni nárůst objemu částek po splatnosti, což je ve srovnání s rokem 2013 o 11,7% více (Příloha 2). Pokud jde o dobu po splatnosti, 19,6% respondentů uvedlo, že průměrná doba překročení splatnosti v roce 2014 přesahovala 90 dnů, zatímco v roce 2013 mělo stejné zkušenosti jen 17,8% firem. Tyto poznatky potvrdily, že celková platební morálka v Číně zůstala i v roce 2014 velmi problematická. 

 

Výše uvedené je v souladu s údaji o nesplácených úvěrech, které zveřejnila Čínská komise pro regulaci bank  (China Banking Regulatory Commission). Objem nesplácených úvěrů dosáhl na konci roku 2014 několikaletého maxima - 1.25%, a riziko růstu objemu nesplácených úvěrů by tudíž nemělo být přehlíženo.

 

"Ačkoli údaje týkající se nesplácených úvěrů jsou považovány za ukazatele dlouhodobého trendu, potvrzují složitou situaci, ve které se čínská ekonomika nachází. To potvrzuje i platební morálka zmapovaná prostřednictvím každoročního průzkumu prováděného společností Coface,” řekl Rocky Tung, ekonom specializující se na region Asie a Tichomoří. "Objem nesplácených úvěrů na konci roku 2014 se meziročně zvýšil o 42,3%, přičemž tato situace je odrazem skutečnosti, že objem úvěrů po splatnosti od 90 do 180 dnů jejchž púlné splacení je nepravděpodobné narostl o 58.8%. Tyto trendy ukazují, že rizika rostou a týkají se jak reálné ekonomiky, tak finančního systému."

 

Pomalejší růst v roce 2015 očekává téměř 62% firem

Meziroční růst čínského HDP ve výši 7,4% zaznamenaný v roce 2014 byl nejpomalejším růstem za posledních 24 let a očekává se, že toto zpomalování bude pokračovat i letos. Společnosti Coface předpokládá, že HDP v roce 2015 poroste o 7%, přičemž Číně v rámci jejího ratingu posouzení rizik A3 (Country Risk Assessment, CRA[1])  nedávno přiřadila negativní výhled - ten odráží slabší dynamiku její ekonomiky, vysoký podíl externího financování firem, vysoké náklady financování a opožděné platby.

 

Od druhé poloviny roku 2014 je patrné, že vláda považuje směr, kterým se ekonomika ubírá, za správný, jelikož v sobě spojuje stabilní růst zaměstnanosti a mírnou inflaci. Je radno sledovat dynamiku realitního trhu. V zájmu vlády je, aby realitní trh nepokračoval v ochabování – neboť "převody práv na využívání pozemků" jsou významným zdrojem fondů plynoucích do státní pokladny (28,2% v roce 2013). Čína usiluje o vytvoření více než 13 milionů nových pracovních příležitostí a předpokládá se, že inflace se udrží na nízké úrovni (prognóza společnosti Coface pro rok 2015 hovoří o meziročním nárůstu ve výši 2,2%). Realitní trh vykazuje první známky stabilizace poté, co vláda zrušila nákupní omezení ve všech městech kromě pěti z nich a zavedla některá uvolňující monetární opatření (snížení úrokových sazeb v listopadu 2014 a snížení povinných poměrů rezerv v únoru). Naše prognóza 7% růstu je v souladu s rétorikou vlády. To však pro firmy v Číně nebude žádným překvapením, neboť 61,7% respondentů se domnívá, že růst HDP v roce 2015 bude i nadále zpomalovat (Příloha 4).

 

Problémy firem procházejících strukturálními reformami

Zároveň se reálná ekonomika v Číně potýká s rostoucími problémy ve třech významných oblastech: 1) vysoký objem externího financování firem; 2) vysoké náklady financování; 3) nízká ziskovost pramenící z přemíry kapacit v některých odvětvích. Za účelem zmírnění zpomalování růstu jsou zaváděna uvolňující monetární opatření. Pokud však dodatečné nízkonákladové financování nebude poskytnuto subjektům, které jej potřebují a zaslouží si jej, je dosažení hlavních cílů těchto uvolňujících opatření nepravděpodobné a lze očekávat další těžkosti spojené s rostoucím tlakem na úvěry.

 

"Netradiční opatření, která by mohla zmírnit nesprávné rozdělení likvidity v reálné ekonomice, - a to především ve prospěch malých a středních podniků - jsou realizována, ale v rámci strukturálních a finančních reforem prováděných čínskými tvůrci příslušných pravidel je třeba být trpělivý. Například schválení soukromě financovaných bank potřebám malých a středních podniků opravdu poslouží, ale založení těchto bank po tomto schválení trvalo určitý čas. A další čas si budeme muset počkat, než bude možno dosáhnout pozitivních výsledků," řekl Rocky Tung.

 

Vysoce riziková odvětví: chemie, stavebnictví, papírensko-dřevařský průmysl a kovy

Očekává se, že firmy v Číně se s krátkodobými problémy budou potýkat i v roce 2015. Společnost Coface vyhodnotila 9 velkých odvětví čínské ekonomiky z hlediska situace v oblasti plateb a finančních výsledků.

 

Obr1

 

Ekonomika zpomaluje, a tak se průmyslové subjekty musí přizpůsobit obecně pomalejšímu růstu poptávky a hledat nové impulzy růstu. Míra zadluženosti je v Číně vysoká a je proto nutné, aby náklady financování klesly. Kovodělný průmysl zůstává jedním ze zdrojů obav z dalšího vývoje. Vzhledem k náznakům zhoršení jak z hlediska platební morálky, tak co do finančních výsledků rostou rizika v chemickém, stavebním a papírensko-dřevařském průmyslu.

 

----

Společnost Coface provádí v Číně průzkumy zaměřené na řízení úvěrových rizik firem od roku 2003. Průzkum z roku 2014 je již dvanáctým v pořadí. V období od října do listopadu 2014 se jej zúčastnilo 882 firem z různých odvětví ekonomiky. Výsledky průzkumu pomáhají lépe pochopit, jak jsou na tom čínské firmy z hlediska plateb i postupů souvisejících s řízením úvěrových rizik.

[1] CRA posuzuje průměrné riziko nesplácení ze strany firem v dané zemi. Toto hodnocení spojuje ekonomické a politické perspektivy země, zkušenosti společnosti Coface s platební morálkou a posouzení podnikatelského klimatu. Toto hodnocení je na bázi 7 stupňů : A1, A2, A3, A4, B, C, D a může být podrobeno intenzivnímu sledování (tzv. watch-list)

[2] Leverage kapitál a ziskovost

 

Pic1

 

Pic2

 

Pic3

 

Pic4
Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Velký objem plateb po splatnosti mezi firmami v Číně: v roce 2014 ... (503,44 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English