Novinky & Publikace
15.06.2015
Rizika zemí a ekonomické studie

5. Ročník Coface Country Risk Conference na téma „S pokorou k riziku“

5. Ročník Coface Country Risk Conference na téma „S pokorou k riziku“

Již pátým rokem se v České Republice, dne 28. 5. 2015 v hotelu Barceló Praha uskutečnila Coface Country Risk Conference. Toto významné setkání představitelů Coface, klientů i předních českých představitelů exportu neustále narůstá a i po letošním ročníku si drží svou prestiž.

 

Vystoupení v rámci letošní konference se nesly v duchu společného tématu, „S pokorou k riziku“. Konference představila prognózy vývoje české ekonomiky a exportu v kontextu globálního vývoje.Pozornost publika si získali na začátku již přednášející z řad společnosti Coface. Ve svém velmi inspirujícím úvítacím slovu zdůraznila Katarzyna Kompowska, Coface CEE Regional Manager důležitost společnosti Coface pro mezinárodní obchod a pro celou Českou, exportně orientovanou ekonomiku. Aktuální hodnocení zemí z hlediska jejich rizikovosti nastínil Grzegorz Sielewicz, hlavní ekonom Coface CEE, na nějž plynule navázal svou přednáškou Country Manager Coface Czech, Martin Růžička. Ve svém vystoupení se více věnoval hodnocení konkrétních odvětví a prezentovel Coface “semafor”, barevně a přehledně odlišené znázornění aktuální rizikovosti zemí a odvětví. Rozebral nejen souvislosti z tohoto znázornění vyplývající, ale i ty méně zřejmé. Ve druhé části jeho vystoupení si získal pozornost publika, když představil specifické případové studie při předkládání konkrétních případových studií, které ukazují typické selhání společnost v současném turbulentním prostředí.

 

Další část přednášek pozvaných hostů zahájil s prognózami vývoje České ekonomiky Vladimír Pikora, hlavní ekonom Next Finance, na nějž plynule navázal Jan Bureš, hlavní ekonom ERA ČSOB a nastínil vývoj států EU a jejich dopad na český export. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen poukázal na existenci a dopady bublin a černých labutí v celosvětovém kontextu. Vážná témata odlehčenou formou předávali postupně publiku, na což reagovali účastníci svými dotazy v závěrečném diskusním bloku.

 

Jiný pohled na riziko v závěru konference zprostředkoval i přední český horolezec, Jan Trávníček, pokořitel vrcholu K2 a Anapurny a poukázal na to, že riziko spojené s lidským životem, musí být odstraněno, což předvedl způsobem a doplněním autentických záběrů z velehor a žádný z účastníků již jistě neměl pochyb o potřebě brát rizika skutečně s pokorou.

 

Celým konferenčním odpolednem příjemně provedla účastníky moderátorka hlavních televizních zpráv České televize, paní Marcela Augustová.

 

Konference se zúčastnilo 100 zástupců českých společností. Poprvé se zúčastnili i Slovenští kolegové se svými klienty. Podle zpětné vazby z dotazníků, nebo dle spontánních reakcí po skončení konference, které jsme obdrželil, může český realizační tým Coface slavit úspěch konference a začít pracovat na přípravě konference pro příští rok, která by měla uspokojit opět o jeden stupeň vyšší úroveň očekávání letošních spokojených účastníků.

 

Rozhovor s Martinem Růžičkou, Country Managerem Coface Czech
Rozhovor s Vladimírem Pikorou, hlavním ekonomem Next Finance
Rozhovor s Janem Burešem, hlavním ekonomem ERA ČSOB
Rozhovor s Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem finanční skupiny Roklen
Rozhovor s Janem Trávníčkem, předním českým horolezcem

 

Prezentace přednášejících ke stažení zde (v sekci Country Risk Conference 2015)

 

 

Pic1

 

Pic2

 

Pic3

 

Pic4

 

Pic5

 

Pic6

 

Pic7

 

Pic8

 

Pic9

 

Pic10
Nahoru
  • Czech
  • English