Novinky & Publikace
24.05.2016
Rizika zemí a ekonomické studie

6. ročník Country Risk Conference 2016

6. ročník Country Risk Conference 2016

Již 6. rokem pořádá společnost Coface svoji významnou událost, Country Risk Conference 2016. Toto významné setkání společnosti Coface, klientů i předních odborníků Českého podnikatelského prostředí neustále narůstá a drží si svou prestiž.

Program konference, nově koncipovaný jako soubor panelových diskusí a přednášek, se bude věnovat zejména novým exportním příležitostem v roce 2016 nebo migraci v Evropě. Na závěr pohovoří představitelé významných českých společností o své cestě k úspěchu.

 

Místo konání: 24. května 2016 od 12:30 hod v Hotelu Jalta, Václavské náměstí 818/45, Praha 1.

 

Moderátor: Marcela Augustová

 

 

Hlavní vystupující:

 

Katarzyna Kompowska
Katarzyna Kompowska

Narozena 19. 7. 1963 ve Varšavě
Vdaná, 2 děti

Promovala na prestižní Ekonomické škole ve Varšavě a účastnila se výměnného studijního pobytu na Univerzitě v Rouen ve Francii.

Paní Kompowská nastoupila do společnosti Coface, Polsko před 22 lety. Jako generální ředitelka se ujala aktivní role vybudování obchodní linie kreditních informací a vymáhání pohledávek. Coface Polsko uvedlo na trh v roce 2003, kromě Creditmanagement services, úvěrové pojištění. Vzhledem k značnému obchodnímu úsilí se paní Kompowské povedlo za posledních několik let vybudovat tuto obchodní linii. Dalším významným mezníkem bylo vybudování linie factoringu v roce 2006, která je nyní jedním z předních poskytovatelů faktoringu v Polsku.

V roce 2009 se paní Kompowská stala členkou představenstva Coface Central Europe Holding a v roce 2012 předsedkyní dozorčí rady.

V roce 2012 byla jmenována regionální výkonnou ředitelkou Coface pro region střední Evropy se sídlem ve Vídni, kde nyní může uplatnit své rozsáhlé znalosti a regionální zkušenosti pro další rozvoj zemí střední Evropy. Od té doby se stala také členkou výkonného výboru skupiny Coface.

Paní Kompowská vystupuje jako odborník v roli přednášejícího v oblasti řízení úvěrových rizik na národních i zahraničních konferencích na téma úvěrového pojištění a správy pohledávek. Je autorkou řady článků a prací v této oblasti.

 

Grzegorz Sielewicz
Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz ve společnosti Coface pracuje jako ekonom pro region střední a východní Evropy. Působí v rámci výzkumné skupiny ekonomického oddělení zaměřeného na makro a mikro analýzy v regionu poskytujícím podporu při posuzování rizik společností. Připravuje místní studie (Panorama), která obsahují především hlavní ekonomická témata a analýzy.

Grzegorz Sielewicz před nástupem do společnosti Coface působil na Ministerstvu financí v Polsku jako vedoucí specialista odpovědný za vydávání zahraničních dluhopisů ze státní pokladny, prováděl analýzu ekonomické situace a kapitálového trhu a také připravoval pravidelné aktualizace údajů týkající se tržního dluhu. Zkušenosti získal také ve společnostech UniCredit’s Brokerage House a Deutsche Bank.

Grzegorz Sielewicz vystudoval ekonomickou školu ve Varšavě a je absolventem University Purdue v Indianě, USA, se zaměřením na programové řízení.

 

Martin Růžička
Martin Růžička

Martin Růžička působí ve funkci Country Managera Coface, kde je zodpovědný za rozvoj všech obchodních linií Coface v České republice. V současnosti má v přímé gesci pražskou organizační složku úvěrové pojišťovny COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, přičemž v komerčním úvěrovém pojištění působí prakticky po celou dobu jeho existence v ČR a právě v oblasti úvěrového pojištění je považován za jednoho z uznávaných odborníků v oboru. Martin Růžička působí v oblasti úvěrového pojištění více než 19 let, z toho více než 15 let v různých vedoucích funkcích. Jeho kariérní postup zahrnoval práci analytika, ředitele odboru upisování rizik, přes šéfa obchodu, až po top manažerské funkce v úvěrové pojišťovně.

 

 

 

 

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda, Ph.D., je hlavní ekonom finanční skupiny Roklen. Přednáší na Vysoké škole ekonomické a Vysoké škole CEVRO Institut, působí jako ekonomický expert Platformy pro internetovou ekonomiku a zasedá ve správní radě think-tanku Prague Twenty, jejž dříve vedl z pozice výkonného ředitele.

 

Je jedním z mediálně nejcitovanějších tuzemských ekonomů a autorem řady populárních i odborných ekonomických článků a knih. V minulosti působil jako ekonomický konzultant (např. Agrofert,…), dále jako hlavní analytik časopisu Týden a deníku Lidové noviny. Řídil redakci ekonomického týdeníku Profit.

 

Publikoval víc než stovku osobních rozhovorů s předními světovými finančníky a ekonomy včetně mnoha laureátů Nobelovy ceny. V roce 2009 vyšla jeho první kniha Příběh dokonalé bouře a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o finanční krizi, v roce 2011 pak navazující Příběh dluhové smršti a hovory (nejen) s laureáty Nobelovy ceny o dopadech finanční krize. V roce 2012 vydal „učebnici pop-ekonomie“ s názvem Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé, která se dočkala i slovenského překladu a několika dotisků. O rok později mu vyšla další pop-ekonomická kniha Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou, a muži ano. V roce 2014 na Slovensku vydal knihu Šťastie je krásna věc… a v České republice se podílel na přípravě publikace Koupě bytu pod lupou. Kromě ekonomie je mu koníčkem i vytrvalostní běhání – v roce 2014 úspěšně absolvoval newyorský maraton.

 

 

Matyáš Pelant
Matyáš Pelant

Matyáš Pelant je vedoucím oddělení Amerik na Ministerstvu průmyslu a obchodu od srpna 2013, na MPO je zaměstnán od roku 2011. V letech 2009-2011 působil v Brazílii na Delegaci Evropské unie. Předtím působil na Ministerstvu zahraničních věcí nebo v Zahraničním odboru Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Je absolventem Univerzity Karlovy (portugalština a mezinárodní teritoriální studia).

 

 

 

 

 

 

 

Tereza De Castro
Tereza De Castro

Tereza De Castro je odbornou asistentkou na Katedře světové ekonomiky, Fakulty mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na mezinárodní obchod, světovou ekonomiku a rozvíjející se země. Ve svém výzkumu se doposud zaměřovala zejména na země BRICS a jejich obchodní vztahy. Její poslední publikace se zabývala problematikou globálních hodnotových řetězců, postavení České republiky v rámci těchto řetězů a možnosti upgradingu. Má bohaté zkušenosti ze studijních a výzkumných pobytů v USA, Hong Kongu, Číně (Pekingu) a Německu. Je zakládajícím členem Centra asijských studií (CAS) na Fakultě mezinárodních vztahů.

 

 

 

 

 

Michael Romancov
Michael Romancov

Vzdělání:
1988 – 1995 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – obor učitelství pro II. stupeň ZŠ a SŠ, občanská nauka, studium ukončeno SZZk.
1990 – 1994 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – katedra politologie; studium ukončeno tzv. postupovou zkouškou (ekvivalent bakalářské zkoušky).
1995 – 1998 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, magisterské studium, ukončeno SZZk, přiznán titul magistr (Mgr.).
1998 – 2001 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, doktorské studium, přiznán titul Ph.D. ve specializaci politická geografie.
Pracovní zkušenosti:
1998 – trvá, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, UK Praha. Katedra politologie, odborný garant studijního programu Geopolitical studies
2001 – 2007 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra politologie a mezinárodních vztahů.
2005 – trvá, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.; Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií.
Veřejná vystoupení a mediální výstupy pro ČT24, ČRo Plus, Hospodářské noviny, Lidové noviny, www.natoaktual.cz a další.
Oblasti odborného zájmu:
Politická geografie, geopolitika, Rusko, Blízký východ

 

 

Karel Havlíček
Karel Havlíček

Vystudoval stavební fakultu ČVUT, dále PIBS při Manchester Metropolitan University, doktorské studium dokončil na podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, kde se rovněž na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta. Od devadesátých let hájí zájmy podnikatelů, zastává pozici předsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je spolumajitelem skupiny SINDAT, podnikající od roku 1990 v oblastech středního průmyslu a nových technologií. Mnoho let se angažuje v akademickém prostředí, na Vysoké škole finanční a správní je děkanem fakulty ekonomických studií. Je nejcitovanějším tuzemským autorem na téma řízení malých a středních podniků, napsal pět odborných knih a publikoval v tuzemsku i zahraničí více jak stovku článků. Je členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Mimo mateřštiny hovoří anglicky, německy, rusky, španělsky, francouzsky a částečně čínsky.

 

 

 

Pavla Žáková
Pavla Žáková

Od roku 2015 působí v Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR jako vedoucí oddělení služeb pro exportéry. V letech 2010-2014 pracovala na Velvyslanectví ČR v Ulánbátaru v pozici vedoucí ekonomického úseku. Předchozí praxe pochází z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a několika úvazků v zahraničí v soukromém sektoru. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Mezinárodní obchod fakulty Mezinárodních vztahů. Další studijní zkušenosti nabyla ve Spojených státech amerických a Rakousku.

 

 

 

 

 

 

Petr Kulovaný
Petr Kulovaný

Je od roku 2012 zástupcem ředitele odboru zahraničně ekonomických politik II (mimoevropské země) a vedoucím oddělení Afriky, Asie a Austrálie na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Na MPO a jeho předchůdci Federálním ministerstvu zahraničního obchodu pracuje nepřetržitě od listopadu 1991, a to výlučně v odboru mimoevropských zemí. V zahraničí působil na zastupitelském úřadě, obchodním úseku v Manile, Filipíny (1986 – 1991) a v Pretorii, Jihoafrická republika (2002 – 2006). Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze (fakulta obchodní, obor zahraniční obchod).

 

 

 

 

 

Martin Tlapa
Martin Tlapa

Martin Tlapa je od března 2014 Náměstkem ministra zahraničních věcí pro řízení sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce. Na této pozici řídí sekci neevropských zemí, hospodářskou a rozvojovou spolupráci ministerstva. Před příchodem na MZO působil jako náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti na Úřadu vlády České republiky (v letech 2012 - 2014) a působil jako náměstek ministra na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (v letech 2004 - 2012). V agentuře Czech Trade, kam nastoupil v roce 1997, působil jako generální tajemník, náměstek generálního ředitele (v letech 1997-1999) a generální ředitel (v letech 2000-2004). Mezi lety 1992 a 1996 působil na velvyslanectví České republiky v Kanadě jako tajemník pro obchodní a hospodářské záležitosti. Martin Tlapa získal vzdělání na Sheffield Hallam University/ Českém vysokém učení technickém (Master of Business Administration, 1999-2002) a na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě obchodu (Ing, 1985 - 1989).

 

 

Další vystupující:

 

Marián Rašík, finanční ředitel spol. PEGAS NONWOVENS

 

 

Bližší informace: Andrea Vojáčková, vojackova@mediaevents.cz, tel. 702 148 044, Eva Chýleová, eva.chyleova@coface.com, tel. 246 085 427

Zajistěte si svou účast vyplněním registračního formuláře ZDE

 

 

Pořadatel:

 

 

 

 

 

Organizátor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partner:

 

 

Nahoru
  • Czech
  • English