Novinky & Publikace
15.07.2021
Rizika zemí a ekonomické studie

Coface Barometer Q2 2021: Dvourychlostní svět

Coface Barometer Q2 2021: Dvourychlostní svět

18 měsíců po začátku pandemie je nyní přístup k očkování hlavním faktorem, který určuje tempo každodenního života lidí a globální ekonomiky. Prognózy růstu HDP pro rok 2021 byly revidovány směrem nahoru (+5,6 %), což je však především důsledkem pozitivních překvapení ze Spojených států. Tyto lepší vyhlídky na růst se odrážejí ve světovém obchodu: po loňském poklesu objemu o 5 % společnost Coface předpovídá pro rok 2021 nárůst o 11 %.
V tomto kontextu růstu mezinárodního obchodu těží země vyvážející suroviny ze zlepšení svých obchodních podmínek. Současně je vzhledem k pomalému postupu očkovacích kampaní v rozvíjejících se zemích nepravděpodobné, že by v příštích dvanácti měsících bylo dosaženo hromadné imunity. To naznačuje, že procesy "stop-go" budou přetrvávat a nadále omezovat domácí poptávku ve většině rozvíjejících se ekonomik.
V neposlední řadě Coface upozorňuje na nárůst politického rizika spojeného se zdravotní krizí a zrychlením inflace.

EVROPA A SEVERNÍ AMERIKA V ROCE 2022: INVESTICE DO NOVÉ INFRASTRUKTURY A UKONČENÍ „STOP-GO“ ŘEŠENÍ

Od dubna, kdy společnost Coface zveřejnila svůj poslední Barometr, se hlavní trendy v oblasti zdraví zrychlily, přičemž očkování probíhá v Severní Americe a Evropě rychleji než ve zbytku světa. Zrychlení těchto očkovacích kampaní spolu s účinky omezení mobility na jaře vedlo k poklesu počtu nových infekcí v těchto oblastech. Místní úřady proto mohly před létem znovu otevřít některé části hospodářství. Pokračování tohoto pozitivního trendu však znejišťují dvě rizika:

  • Zpomalení tempa očkování, které, pokud se potvrdí v nadcházejících měsících, zpozdí dosažení hromadné imunity.
  • Práh pro dosažení hromadné imunity je o to vyšší, o co rychleji se virus přenáší mezi lidmi. Výskyt nových variant, které jsou rychleji přenosné, však vyvolává obavy z možných nových vln nákazy v nadcházejících měsících.

Pokud se tato dvě rizika nenaplní, měly by se evropské a severoamerické ekonomiky do konce léta vrátit k téměř normálnímu fungování.
V prognózách růstu lze zaznamenat jen málo změn. Revize očekávaného globálního růstu v roce 2021 směrem nahoru (+5,6 %, +0,5 bodu oproti poslednímu Barometru Coface) je z velké části způsobena Spojenými státy (+6,5 % v tomto roce), jejichž ekonomika od loňského léta nadále příznivě překvapuje. Tyto lepší vyhlídky na růst se odrážejí ve světovém obchodu: model společnosti Coface naznačuje v letošním roce růst o 11 %.
Pozitivní je, že realizace plánu posílení infrastruktury, který oznámil Joe Biden, bude přínosem pro mnoho odvětví, pokud bude přijat. V Evropě bude mít uvolnění stimulačních fondů oznámené v červenci 2020 diferencovaný dopad na ekonomiky a poslouží více účelům: podpoří poptávku, urychlí oživení a podpoří rozvoj růstových odvětví.
Podniky však mohou očekávat zvýšení výrobních nákladů: kromě přetrvávajícího nedostatku některých elektronických součástek se to týká také nákladů na dopravu a také cen surovin, které by měly zůstat vysoké.

ROZVÍJEJÍCÍ SE EKONOMIKY: DOMÁCÍ POPTÁVKA OMEZENÁ STOP STAVEM A INFLACÍ

Od začátku dubna zůstává zdravotní situace v několika latinskoamerických zemích (zejména v Brazílii a Argentině) a v Indii obtížná. Další nárůst počtu infekcí byl zaznamenán také v několika asijských zemích (např. v Malajsii, Thajsku, Koreji a Singapuru), přičemž ukazatele mobility poukazují na nižší ekonomickou aktivitu v těchto oblastech. Na začátku léta se počet nakažených virem rychle zvýšil také v Africe a Rusku. Ve střední a východní Evropě, na Blízkém východě a v Turecku je trend pozitivnější.
Kromě zdravotního kontextu bude rozsah oživení domácí poptávky pravděpodobně omezovat i růst inflace (v Brazílii meziročně +8,1 %, což je pětileté maximum) a následné zpřísnění některých měnových politik. Země, jejichž suroviny tvoří velký podíl dovozu, budou postiženy výrazným nárůstem dovozních cen. To je případ Číny, jejíž dovoz surovin představuje více než 30 % celkových nákupů zahraničního zboží. Zatímco spotřebitelská inflace zůstává v Číně v této fázi omezená (+1,3 % za jeden rok), prudký růst výrobních cen (+9 % meziročně, což je 12leté maximum) svědčí pro její zrychlení v následujících měsících.

SILNÝ NÁRŮST POLITICKÉHO RIZIKA SPOJENÉHO SE ZRYCHLUJÍCÍ SE INFLACÍ V SOUVISLOSTI SE ZDRAVOTNÍ KRIZÍ

V posledních měsících se ve zprávách objevují inflační rizika. V této souvislosti ukazuje každoroční aktualizace indexu politických rizik společnosti  Coface silný nárůst politických rizik po celém světě, a to zejména v rozvíjejících se zemích. Čísla totiž ukazují zhoršení životní úrovně a kupní síly, jakož i nárůst nerovností pozorovaný po krizi COVID-19. V této fázi tyto podmínky nutně nevedou k lidovým povstáním, která zůstávají omezena schopností lidí mobilizovat se.
V roce 2020 index sociálních rizik prudce vzrostl (+5 bodů) na 51 % na celosvětové úrovni, dosáhl nejvyšší úrovně v historii. Navzdory četným fiskálním a měnovým podpůrným opatřením zaznamenalo v loňském roce 140 ze 160 hodnocených zemí pokles HDP. Zároveň se ve 145 z těchto 160 zemí zvýšila míra nezaměstnanosti. Její nárůst je výraznější v ekonomikách s vysokými příjmy, které mají nižší počáteční míru rizika. I přes tento vývoj však zeměmi s nejvyšší mírou sociálního rizika zůstávají Jemen, Sýrie, Irák, Venezuela, Libye, Libanon, Súdán, Írán, Alžírsko a Saúdská Arábie.
Index konfliktů, druhá složka indexu politických rizik společnosti  Coface, se vypočítává podle počtu konfliktů, jejich intenzity, počtu obětí a délky trvání. V roce 2020 zaznamenaly Ázerbájdžán a Etiopie nárůst tohoto indexu v důsledku konfliktů pozorovaných na jejich území. Za nimi následují země bojující proti terorismu, nebo které jsou v občanské válce, jako je Středoafrická republika, Súdán a Mali.

Klikněte na obrázek pro stažení celé studie:

 

 

 

 

Nahoru
  • Czech
  • English