Novinky & Publikace
22.06.2011
Rizika zemí a ekonomické studie

Coface o platební morálce firem v Číně

Zlepšení platební morálky je pro 74 % čínských firem nejisté 

 

V souvislosti s osmým provedením své studie o platební morálce čínských podniků a firem oslovila společnost Coface v období od října 2010 do prosince 2010 více než 1.000 firem. Cílem této studie je lépe poznat a pochopit chování čínských firem v oblasti domácích plateb. Ve snaze dostát pravidlům hospodářské soutěže Čína postupně přebírá mezinárodní standardy pro prodej na úvěr, jenž zde začíná být stále více rozšířen. Důvodem jsou ale také problémy čínských zákazníků s oběhem hotovosti. Ke zlepšení směřuje také platební chování firem. Čínské firmy však navzdory těmto povzbudivým vývojovým trendům očekávají, že se platební situace z krátkodobého hlediska zhorší. 
Čína : Růst je i nadále dynamický, avšak v roce 2011 se zpomaluje

Studie, kterou prováděla společnost Coface o platebním chování čínských firem, vyzdvihuje vynikající odolnost těchto firem vůči krizi, vyplývající z prudkého nárůstu úvěrů, stabilizace čínského juanu (do června 2010) a z rozsáhlého stimulačního plánu. V kontextu s vysokou inflací a se zpřísněním hospodářské politiky by se však růst měl od roku 2011 mírně zpomalovat (8,8 % v roce 2011 oproti 10,3 % v roce 2010), i když ve vztahu k ostatním rozvíjejícím se zemím zůstává i nadále vysoký.
Zpřísnění hospodářské politiky a obsáhlé změny v čínském modelu růstu budou nicméně mít mikroekonomické důsledky. Prvními sektory, které budou zasaženy stažením fiskálního stimulu, touhou orgánů postoupit na trh s výběrovým zbožím, zvyšováním platů a zvýšením hodnoty juanu, budou sektory s nízkou přidanou hodnotou (textil, obuv, hračky). V těchto sektorech lze očekávat navýšení počtu bankrotů.

Firmy nyní více usilují o podrobení si domácího trhu

Prodej na úvěr představuje v současnosti hlavní zdroj financí čínských firem a za poslední dva roky zaznamenal výrazný nárůst (+23 %). A téměř 88 % čínských firem, které společnost Coface oslovila, se v roce 2010 uchýlilo k úvěrovým transakcím. Takovýto vývoj lze vysvětlit různými motivačními opatřeními a fiskálními stimulačními programy, které zavedla čínská vláda.

53 % společností a firem nabízejí svým zákazníkům platby na úvěr, aby dostály hospodářské soutěži a získaly podíly na trhu, a 25 % těchto firem je nuceno tak činit v důsledku problémů svých zákazníků s tokem hotovosti (cash flow ). Zde je třeba upozornit na to, že tato kategorie činila v době před krizí pouhých 8 %.

S atypickým platebním chováním se lze v Číně setkat stále méně častěji

Čínské firmy se od roku 2008 setkávají s výrazným zlepšením v platebním chování svých domácích zákazníků. V roce 2008 zaznamenaly téměř všechny firmy, které se účastnily průzkumu, platby po lhůtě splatnosti – tento podíl se od té doby snížil o 26 %. Firmy hlásí nižší počet plateb po lhůtě splatnosti, snížil se ale také počet dnů po splatnosti: pouze 6,2 % plateb po lhůtě splatnosti přesáhlo 120 dnů (13,2 % v roce 2009) a dvě třetiny plateb jsou hrazeny maximálně do 60 dnů.

Příčinou těchto plateb po lhůtě splatnosti je zejména finanční situace zákazníků, kteří jsou sami ovlivněni konkurencí, chybějícím přístupem k externím zdrojům a stále více také cenou surovin. Z různých typů podniků a firem v Číně jsou co do placení za nejrizikovější považovány soukromé firmy, nicméně ty se nacházejí na stabilní úrovni. Naopak se jeví, že více než u soukromých firem roste riziko u veřejných společností, které jsou těžce zadlužené a podléhají konkurznímu právu.

„Pokud se týče vnitropodnikových úvěrů a doby splatnosti úvěru, dosáhla Čína v současné době „mezinárodních standardů“. Platební chování čínských podniků a firem není ani přes to, že došlo k jeho zlepšení, příkladné, třebaže mají firmy k dispozici stejné nástroje jako jinde – například úvěrový management a možnost úvěrového pojištění, přičemž právě zmíněné úvěrové pojištění zaznamenává v Číně výrazný nárůst,“ uvádí Martin Růžička, Country Manager úvěrové pojišťovny Coface v České republice.

 Nejisté vyhlídky na zlepšení

Navzdory povzbudivým celosvětovým trendům neočekávají dotazované čínské firmy z krátkodobého hlediska nějaké významné zlepšení platebního chování. 41 % firem očekává, že toto zlepšení může trvat více než 3 roky, a 33 % firem nevěří, že se situace vůbec kdy zlepší. Tento pesimismus lze vysvětlit obavami firem souvisejícími se stažením fiskálního stimulu, což je právě případ 37 % dotazovaných firem. Další uváděné obavy jsou mimo jiné následující: 31 % firem tvrdí, že je znepokojeno zpřísněním úvěrové politiky, zatímco 23 % firem spatřuje hlavní riziko v rostoucí hodnotě čínského juanu. Výkonnost různých sektorů by nakonec mohla být omezena zvyšováním platů, ke kterému dochází v důsledku sociálních hnutí, jež zasáhla společnosti Foxconn a Honda v Číně. „Rok 2010 byl vzhledem k růstu a k podpoře hospodářské politiky pro čínské podniky rokem příznivým. V roce 2011 jsou ale firmy vystaveny celé řadě negativních dopadů: stažení rozpočtového stimulu, dražší úvěry, které jsou navíc poskytovány ve stále menší míře, rychle stoupající hodnota juanu, inflace a zvýšení nákladů na dodávky, a především silný tlak na zvyšování mezd. Hovoříme-li o střednědobém hledisku, pak jsou tyto dopady vítány, neboť jsou příznivé pro čínský růst a spotřebu; z krátkodobého hlediska by se ale ty nejméně pevné firmy mohly dostat do potíží. Český exportér, který reaguje na šance růstu spotřeby na čínském trhu by mít vždy v patrnosti na zajištění plateb od svých obchodních partnerů“ poznamenává dále Martin Růžička, Country Manager úvěrové pojišťovny Coface v ČR.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Coface o platební morálce firem v Číně (234,08 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English