Novinky & Publikace
19.11.2015
Novinky o produktech

Coface uvádí Policy Master – rozšíření funkčnosti online správy pojištění pohledávek

Coface uvádí Policy Master – rozšíření funkčnosti online správy pojištění pohledávek

Policy Master je doplňkem k online obsluze pojištění pohledávek známé pod názvem CofaNet[1] a je navržen tak, aby pojištěným zjednodušil každodenní správu pojistného krytí rizik neplacení. Tento online doplněk nabízí na bázi bezpečné komunikace takovou správu pojištění, která ve svém důsledku snižuje klientům riziko opomenutí hlášení pojišťovně.

 

 

 

Policy Master zpřehledňuje a automatizuje různá hlášení pojišťovně.

CofaNet Policy Master poskytuje klientům reálný pohled na rizikovou expozici rizik neplacení u svých zákazníků. Nástroj přebírá aktuální salda pohledávek za jednotlivými zákazníky z účetních podkladů klienta a porovnává je s částkami úvěrových limitů, které stanovili analytici Coface jako maximální hranici pojistného plnění nezaplacených pohledávek na jednotlivé odběratele. Varovné signály PolicyMaster například upozorňují klienta na skutečnost, že jsou stanovené úvěrové limity překročeny, nebo jej informují o blízké expiraci lhůty pro zaslání oznámení pohledávek po splatnosti pojistiteli. Klient pojišťovny Coface, který používá tuto službu, dostává tak do rukou přehled, díky němuž se může soustředit na rozvoj spolupráce s perspektivními platícími a silnými zákazníky a může tak celkově zvýšit svou efektivnost podnikání.

 

Novinka PolicyMaster tak vede pojištěné klienty k efektivnější organizaci obsluhy svého pojištění pohledávek u Coface. K zefektivnění pojištění přispívá spolehlivá a bezpečná komunikace pojištěného s pojišťovnou zejména ohledně :

 

  • Oznámení o pohledávkách po splatnosti; Policy Master snižuje riziko chyb opomenutí termínů hlášení podle podmínek pojistné smlouvy.
  • Srovnání stavu aktuálně otevřených pohledávek s poskytnutým pojistným krytím.

 

Pojištění pohledávek je díky novému online doplňku správy pojištění Policy Master přehlednější a eliminuje se jím selhání lidského faktoru při hlášení pojistné události nebo při stanovování potřeby pojistného krytí“, hodnotí přínos novinky v pojištění pohledávek Martin Růžička, Country Manager Coface v České republice.

 

 

[1] CofaNet: webová online aplikace na správu pojištění pohledávek u Coface

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Coface uvádí Policy Master – rozšíření funkčnosti online spr... (314,53 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English