Novinky & Publikace
08.01.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Čtvrtletní „Odvětvové panorama“ společnosti Coface

Čtvrtletní „Odvětvové panorama“ společnosti Coface

V západní Evropě se rizika všeobecně stabilizují s tím, jak se eurozóna dostává z recese. Evropská odvětvová rizika však ovlivňuje nevýrazná domácí poptávka v jižní Evropě a žádné odvětví ještě nedosáhlo „mírného“ úvěrového rizika.

 

Evropský textilní průmysl: klíčem k úspěchu jsou inovace

 

Textilní a oděvní průmysl oslabený zásadními otřesy, které způsobila globalizace a poptávkové šoky v důsledku série finančních krizí, vykazoval ve třech hodnocených regionech „střední“ úvěrové riziko. V Evropě je textilní průmysl relativně silný, ale tržby v oděvní branži doplácejí na klesající spotřebu. Situace ve Francii potvrzuje nově nalezenou energii textilního průmyslu. Počet úpadků v tomto odvětví se od roku 2009 snížil téměř o polovinu, i když se stále blíží historickému maximu pro francouzské firmy jako celek. Ke konci října 2013 bylo z celkového počtu 62 431 úpadků zaznamenaných společností Coface za rok pouze 83 v textilním odvětví.

 

Evropský textilní průmysl zůstává konkurenceschopný navzdory levným výrobkům z rozvíjejících se zemí, skutečný klíč k úspěchu však spočívá v inovacích. Boj o přežití donutil mnohé firmy investovat do technických textilií, většinou ve formě nové tržní příležitosti. Jako první se do inovací pustily skandinávské země, když restrukturalizovaly svůj textilní průmysl. Švédsko například tradičně investuje do výzkumu a vývoje více než zbytek Evropy, kdy jeho výdaje odpovídají 3,4 % HDP ve srovnání s 2,25 % ve Francii a zhruba 1,5 % ve Španělsku a Itálii. Vzdělává také inženýry, aby pokrylo reálné potřeby tohoto odvětví.  

 

Inovační úsilí se rozhodně vyplácí. Může však být dosaženo trvalé stability v odvětví, které se potýká s kolísajícími cenami surovin, potřebou financovat inovace a hrozbou konkurence z rozvíjejících se zemí, jež se posouvají do vyšší cenové kategorie? Inovace nejsou navěky, a aby si evropský textilní průmysl udržel vzestupný trend, musí uplatňovat strategii, která vedla k jeho „comebacku“. Jednou z jeho klíčových předností je schopnost zásobovat různorodé trhy, neboť technické textilie lze využít v řadě oborů, včetně sportu, nábytkářství, medicíny, zemědělství a ekologie. Textilní průmysl tedy rozvojem výzkumu a vývoje přispívá k vzestupu ostatních odvětví a k pozitivnímu trendu směrem ke specializaci, zejména v Evropě.    

 

V maloobchodě a automobilovém průmyslu v Severní Americe a v odvětví služeb na nových asijských trzích se riziko snížilo na „mírné“

 

Dynamická soukromá poptávka v Asii a Severní Americe i nadále snižuje odvětvová rizika. Podle syntetického ukazatele rizika[1], který vytvořili ekonomové společnosti Coface, a který se opírá o zkušenosti jejích upisovatelů s platební morálkou firem, se snižování úvěrového rizika týká zejména těchto dvou regionů.  

 

  • V Severní Americe se riziko v automobilovém průmyslu a maloobchodu zmírnilo ze „středního“ na „mírné“ vzhledem k pozitivnímu trendu spotřeby domácností. V automobilovém průmyslu se tržby z prodeje nových automobilů vrátily na úroveň před krizí, což bylo podpořeno potřebou obnovy vozového parku. Současně s tím se automobilkám za loňský rok zvýšilo cash flow o 19 %. Maloobchodní tržby v Kanadě a USA vzrostly za minulý rok o 3,9 % jak v internetovém, tak i v tradičním obchodě. Nárůst obratu o 5 % ke konci října 2013 rovněž odráží toto opětovné oživení.

 

  • Úvěrové riziko v odvětví služeb na nových asijských trzích (emerging Asia) považuje společnost Coface za „mírné“. Obrat a ziskovost se výrazně zvýšily zásluhou služeb pro firmy, zejména IT a inženýrských služeb. V celém regionu podporuje rozvoj čínské střední třídy cestovní ruch v asijských zemích. Tento trend bude v nadcházejících letech profitovat z rostoucího příjmu čínských spotřebitelů.

 

[1] Indikátor úvěrových rizik společnosti Coface je založen na změnách ve finančních údajích zveřejňovaných více než 6000 kotovanými společnostmi z rozvíjející se Asie, Severní Ameriky a 15 států Evropské unie: změny obratu, ziskovosti, zadluženosti, cash flow a pohledávek zaznamenané analytiky společnosti Coface. Rozlišuje čtyři kategorie rizik: mírné, střední, vysoké a velmi vysoké.

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Čtvrtletní „Odvětvové panorama“ společnosti Coface (250,20 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English