Novinky & Publikace
09.12.2014
Rizika zemí a ekonomické studie

Čtvrtletní hodnocení společnosti Coface zaměřené na sektorová rizika: 14 sektorů ve třech hlavních regionech světa

Čtvrtletní hodnocení společnosti Coface zaměřené na sektorová rizika: 14 sektorů ve třech hlavních regionech světa
Chemický průmysl, doprava a textilní a oděvní průmysl v Severní Americe byly přesunuty z kategorie „střední riziko“ do kategorie „nízké riziko“. V Severní Americe došlo ke snížení sektorových rizik díky pozitivnímu ekonomickému výhledu a poklesu cen ropy.

Z pohledu společnosti Coface tento závěr roku poukazuje na výrazné zlepšení v oblasti severoamerických sektorových rizik. Po krátkodobém poklesu v důsledku špatných klimatických podmínek v prvním čtvrtletí nastal ve Spojených státech opět stabilní a vyvážený růst (podle odhadů dosáhne v roce 2014 hodnoty 2,0 % a v roce 2015 pak hodnoty 2,5 %). Firmy této příznivé dynamiky v oblasti spotřeby a investic hojně využívají, o čemž svědčí jejich vysoké zisky. Toto příznivé ekonomické klima spolu s nedávným poklesem cen ropy mělo pozitivní dopad zejména na tři oblasti, které proto společnost Coface přesunula do kategorie „nízké riziko“.

  • Chemický průmysl

Ve srovnání se západní Evropou (která se zotavuje pomalejším tempem) a rozvíjejícími se asijskými ekonomikami (kde jsou vyhlídky daného odvětví stále dosti nejasné) zaznamenal severoamerický ekonomický průmysl příznivý vývoj. Severní Amerika, která představuje preferovaný region pro řadu subjektů působících v tomto odvětví, maximálně využila své konkurenceschopnost pramenící z nižších výrobních nákladů.
Průmyslová výroba zde v průběhu jednoho roku vzrostla a její nárůst činil ve třetím čtvrtletí roku 2014 3,2 %. Daný vývoj se opírá o výraznou aktivitu na dvou hlavních trzích tohoto odvětví – v automobilovém průmyslu a stavebnictví. Oproti roku 2013 narostl objem prodeje automobilů v průběhu prvních deseti měsíců roku o 1,4 %, přičemž spotřebu výrazně posilují domácnosti. V oblasti stavebnictví došlo k nárůstu objemu aktivity i cen, přesto však obojí stále nedosáhlo předkrizové úrovně.

  • Doprava

Odvětví dopravy zaznamenalo solidní výsledky, přičemž důvodem je vyšší globální růst v letošním roce, poprvé od roku 2010, a očekávaná akcelerace mezinárodního obchodu v roce 2015. Zatímco v Evropě utrpěla nákladní letecká doprava nepříznivý zásah v podobě ruského embarga, které mělo negativní dopad na obchodní výměnu země, a silné konkurence ze strany nízkonákladových společností, v Severní Americe tento sektor těžil z pozitivních účinků uskutečněné restrukturalizace. Vzhledem k tomu, že trh vykazuje známky zralosti (růst na konci září činil pouze 2,8 %)[1] , ziskovost firem stále převyšuje míru pozorovanou v Evropě. Výrazný růst ve Spojených státech mimoto přispěl k oživení poptávky v oblasti obchodu i nákladní dopravy.

  • Textilní a oděvní průmysl

Růst v tomto sektoru se podle všeho v Severní Americe již stabilizoval: 2% roční míru růstu doprovází bohatá nabídka a stabilní poptávka. Objem sklizně bavlny v tomto regionu, který je třetím největším světovým výrobcem, by mohl dosáhnout úrovně z let 2012–2013, přičemž očekávaný růst má činit 24 %, což znamená celkový objem sklizně ve výši 3,5 milionu tun[2].  Ve srovnání s Evropou je díky vysoké míře zaměstnanosti a spotřebitelských výdajů v Americe dynamika poptávky v tomto sektoru relativně příznivá.

 

Upozornění pro odvětví distribuce v západní Evropě

Slabé oživení v západní Evropě a dosud nevyřešené problémy s přebytečnou kapacitou v sektorech spojených s investicemi do infrastruktury v rozvíjejících se ekonomikách Asie vedly společnost Coface k závěru ponechat hodnocení sektorových rizik v těchto regionech beze změny.

Jeden sektor si však v současné době zaslouží mimořádnou pozornost. Jedná se o odvětví distribuce v západní Evropě, které je aktuálně řazeno do kategorie „střední riziko“. Na rozdíl od rozvíjejících se ekonomik v Asii a Severní Americe (kde je sektor řazen do kategorie „nízké riziko“) má dlouhodobá stagnace spotřebitelských výdajů v Evropě spolu se zákazem exportu určitých potravin do Ruska nepříznivý dopad na marže distributorů, což vede k tlaku na pokles cen.

 

 

[1] Zdroj: RPK, IATA
[2] Zdroj: ICAC

Stáhnout tuto tiskovou zprávu : Čtvrtletní hodnocení společnosti Coface zaměřené na sektorová ... (306,36 kB)
Nahoru
  • Czech
  • English